Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕСЪСТОЯЛОТО СЕ ПОСЛЕДНО ОЗДРАВЯВАНЕ


Веднага след като стана ясно, че на 2 декември общото
събрание на акционерите ще разглежда ликвидацията на Видахим,
екип от негови бивши и настоящи ръководители се зае с писането
на поредната оздравителна програма за преструктуриране и частична
ликвидация на предприятието. Тя предвиждаше Видахим
да бъде разделено на две юридически лица - Вида АД,
което да включва завода за пневматични гуми и топлоелектрическата
централа с 1400 души персонал, и Видлон АД, състоящо
се от завода за производство на полиамидна текстилна коприна с
персонал от 850 души. Това би означавало от 4400 работници и служители
на работа да останат 2250 души. По думите на инж. Васко Лазаров,
ръководител на екипа и бивш изпълнителен директор, посочен е максимумът,
който би гарантирал безпроблемно обслужване на всички дейности
на химическото предприятие.


Изчисленията показват, че намаляването на персонала
би довело до икономии на фонд Работна заплата в рамките
на 500-600 млн. лв. месечно. А за целия тригодишен период на оздравителната
програма - около 18 млрд. лева.


За две години и половина (откакто собственик
на предприятието е финансовото министерство - бел. ред.) държавните
представители в съвета на директорите не предприеха абсолютно
нищо за спасяването на дружеството. След толкова време сега заявяват,
че от Видахим нищо не става и трябва да се ликвидира.
Но основната вина за плачевното състояние на предприятието е на
държавата, заяви на пресконференция на 2 декември във Видин
Лазаров.


Според програмата при новото деление Вида
АД получава собственост за 27 млрд. лв., а Видлон
АД - за 18 млрд. лева. Останалите активи (оценявани на 8.5 млрд.
лв.) следва да бъдат обявени за ликвидация и продажба, като срещу
тях стоят задължения за погасяване от 28 млрд. лева.


Възможните варианти за ликвидация са три. При тотална
ликвидация на дружеството и при 70% осребряване на активите (37.5
млрд. лв.) чистият приход ще е 4.5 млрд. лева. Тази сума се получава,
като от очаквания приход от 37.5 млрд. лв. се извадят задълженията
от 28 млрд. лв. и още 5 млрд. лв. разходи по ликвидацията.


Вторият вариант е при наличие на две отделни юридически
лица (Вида АД и Видлон АД) те да бъдат
продадени срещу покриване на всички задължения. Окончателният
чист приход от подобна операция ще се изчисли, като от сумата,
получена при продажбата на отделните активи се приспаднат разходи
от 3.5 млрд. лева.


Екипът на инж. Лазаров предлага отделните активи
за 8.5 млрд. лв. да се отпишат за сметка на ликвидационната квота.
Така от общо 28 млрд. лв. задължения Вида АД ще получи
пасив от 18 млрд. лв., а Видлон АД - от 2 млрд. лева.
Ако тези задължения се разсрочат за пет години, месечните вноски
на новите акционерни дружества ще са съответно 300 млн. лв. и
30 млн. лева.


За да заработи цялата схема обаче, на двете дружества
ще са необходими 6 млрд. лева. Като източници за финансиране са
посочени краткосрочен заем от държавния бюджет (за една година)
и от търговска банка (за 18 месеца), заем от Българо-американския
инвестиционен фонд, както и договаряне на доставки на суровини
и материали с отложено плащане за 60 - 90 дни.


Всичко хубаво, но не бива да забравяме, че през лятото
на тази година на Видахим бяха отпуснати от извънбюджетна
сметка 1 млрд. лв., които потънаха като вода в пясък. Вероятно
воден от подобни опасения, финансовият министър Муравей Радев
отхвърли след едномесечно обмисляне идеята за поредно оздравяване
на видинското предприятие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във