Банкеръ Daily

Общество и политика

Нено Димов ще обсъжда в Люксембург климатично неутрална икономика

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заминава за Люксембург, където ще участва в заседание на Съвета на ЕС по околна среда на 4 октомври 2019 г. В рамките на заседанието министрите ще проведат дебат по Стратегическа дългосрочна визия на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика.

Климатична неутралност в икономиката е едновременно опазване на природата и стимулиране на икономическото развитие, без да се губят работни места. Климатична неутралност се стреми към нулеви нетни емисии и парникови газове, чрез технологични иновации. Тази формулировка е включена в Стратегическата дългосрочна визия на ЕС, която бе представена от Европейската комисия през ноември 2018 г. Тази икономика разглежда ключови сектори като енергетика, транспорт, промишленост и селско стопанство.

На заседанието в Люксембург ще бъдат обсъдени основните условия, стимули и благоприятна рамка, които трябва да бъдат изготвени на ниво Европейски съюз, с оглед постигане на климатична неутралност до 2050 г. 

Съветът на ЕС по околна среда се очаква да приеме три заключения за подготовката на срещите по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), която ще се проведе в Сантяго де Чили, Чили, 2-13 декември 2019 г., както и по Осмата програма за действие за околната среда и бъдещите действия в областта на кръговата икономика - модел, който удължава жизнения цикъл на продуктите и възможността те да се употребяват най-дълго време. Този процес се изразява в най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. По този начин изхвърлянето на отпадъци се свежда до минимум.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във