Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ СТАВАТ 100% РИСКОВИ

Всяка банка по всяко време трябва да разполага с

капиталова база в размер не по-малък от 10 млрд. лева. Кредитните

институции са длъжни да достигнат това изискване до 30 юни 1998

г., гласи новата Наредба N8 за капиталовата адекватност на търговските

банки, публикувана в Държавен вестник миналата седмица.

Досега от банките се изискваше да имат капитал от минимум 2.2

млрд. лв. за пълен лиценз и 1.4 млрд. за вътрешен. Новите изисквания

не правят разграничение според дейността на банката. Другата интересна

подробност е, че в новите поднормативни актове на БНБ понятията

собствен капитал и капиталова база вече

ще означават едно и също нещо.

Според банкови експерти промените в Наредба N8 са

стандартни и по-скоро козметични, отколкото съществени. Разбира

се, разликата идва от новия начин на провизиране - понятието недостиг

на провизии вече не съществува, тъй като той се явява разход за

банката и се отразява като текуща загуба. Това пък влияе отрицателно

на капиталовата база.

Задължението за собствен капитал от 10 млрд. лв.

няма да важи за клоновете на чуждестранните банки у нас, но само

при определени условия. Част от тях са чуждестранната банка да

отговаря на международните банкови изисквания за капитал и капиталова

адекватност, да е издала безусловна, неограничена по време гаранция,

която покрива всяко задължение на клона, и да изпраща най-малко

веднъж в годината свой отчет и баланс. В случай че чуждестранната

банка иска клонът й да бъде освободен от изискването за минимален

размер на разполагаемия капитал, тя е длъжна да подаде молба до

подуправителя, отговарящ за Банковия надзор.

Централните банкери не приеха исканията на представителите

на Асоциацията на търговските банки за прецизиране на правното

основание за придобиване на недвижим имот от банката. От наредбата

става ясно, че притежаваните от банките недвижими имоти вече ще

се смятат за високорискови активи и ще участват в рисковия компонент

със 100 процента. Досега те бяха регламентирани като среднорискови.

При галопираща инфлация до въвеждането на Валутния борд вложенията

в недвижими имоти бяха един от малкото начини за съхраняване на

паричните средства на банките. Сега обаче с промените в Наредба

N9 те се превръщат в тежест за кредитните институции и ще доведат

до намаляване на капиталовата им адекватност. Вероятно това ще

засегне най-вече банките с големи клонови мрежи, защото досега

ДМА са били отразявани с 50 процента. Но, от друга страна, тези

активи са оценени по страшно ниски цени.

Както е известно, до края на годината е необходимо

банките да достигнат минимална капиталова адекватност от 8%, до

края на 1998 г. - 10%, и до края на 1999 г. - 12 процента. Това

бе и едно от основните изисквания в подписания меморандум с Международния

валутен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във