Банкеръ Daily

Общество и политика

Недостигът на вода поради сушата вече е сериозен проблем в Европа

Участниците във втория европейски форум за регулиране на водните услуги (EFRWS) са обсъдили целите на Зелената сделка на ЕС във водния сектор и как националните регулаторни органи и съответните инструменти могат да подкрепят тяхното постигане.

Вторият EFRWS, който се проведе под патронажа на Европейската комисия, е поставил акцент върху екологичната устойчивост, иновациите и неотложната необходимост да се гарантира пълно съответствие със законодателството на ЕС за водите.

Експертите подчертаха, че

законодателството за водите на ЕС е много различно

от това за другите сектори, като например енергетиката. Причините за това са две. На първо място, раздробяването на ВиК услугите е естествена последица от териториалността на водоизточниците и това създава по-голяма трудност при създаването на междусистемни връзки (дори в рамките на географските граници на всяка държава има значителни вътрешни различия). На второ място, липсва дефиниране на общи и споделени принципи за развитие на система от правила и планиране на услуги и инвестиции.

Недостигът на вода поради сушата вече е сериозен проблем в Европа, отбелязаха лекторите на форума. Следователно,

устойчивото управление на водите трябва да се превърне в общ приоритет

в целия Европейски съюз.

WAREG, мрежата на европейските регулатори в сектора на питейната вода и отпадъчните води, е обработила данните на Европейската агенция по околна среда EEA, като ги обобщи за страните от ЕС, включени в нейната мрежа, и страните извън нея. Анализът показва, че съотношението между броя на жителите с услуга, която не е в съответствие със законодателството на ЕС, и жителите, които вместо това се възползват от адекватни стандарти за обслужване, е значително намалено от 2014 до 2018 година.

Общо бе мнението на участниците във Втория форум, че националните регулаторни органи имат централна роля при определянето на стимули и санкции за мениджърите при изготвяне на ефективни и ефикасни инвестиционни планове.

Управлението на водите има високи разходи

и регулаторите поддържат баланса между нуждите на системата и въздействието върху потребителите в съответствие с принципите „пълно възстановяване на разходите“ и „замърсителят плаща“. Тези въпроси в голяма степен са свързани със зеления преход, следващото ЕС поколение и изборите, направени в цяла Европа във водния сектор.

Поради тази причина, регулаторните органи на 31 европейски и неевропейски държави решиха да обсъдят проблемите на околната среда и правилния баланс между нуждите на потребителите, социалната достъпност, индустриалните иновации и ефективните разходи.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във