Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ ВСИЧКО В ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА СТАВА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ

Г-жа Андреева, какъв е резултатът от разформирането на специализираните данъчни служби - акцизна и ДДС служба, и от ротацията на началниците на териториалните управления?


- Положителен. Основният мотив за извършване на реформите в данъчната администрация е стремежът тя да стане ефективна държавна структура, в резултат на което да се подобри събирането на данъците. Както е известно, голяма част от доходите, които реализират някои физически и юридически лица, са в скритата икономика и не се облагат. Вероятно вина за това положение имат и данъчните служители. Не можем да твърдим, че сме имунизирани срещу корупция, разполагаме със сведения за наши служители с необяснимо висок жизнен стандарт, получаваме сигнали. Но много трудно се доказва в съдебната зала дали това е истина и дали е неправомерно. Фактът, че се увеличиха постъпленията от някои данъци, показва, че сме на прав път - ротацията се прилага в целия свят, и то не само в държавни структури, а и от фирми. Очевидно има причини за това.


Другото направление, в което работим, е подобряване на ефективността на отделните данъчни служби. За целта анализирахме разходите за издръжка на данъчните структури и приходите, реализирани от тях, натовареността на отделния служител в тях. Установихме, че тя е най-голяма за София. Едва след това се нареждат Пловдив, Варна, Бургас, Русе... На отделни места се оказа, че не е икономически ефективно да се поддържат големи структури на данъчната администрация - данъчни служби или бюра, разходите на които са по-високи от приходите им, затова съответните данъчни служби бяха закрити. Другаде преобразувахме данъчните служби в бюра.


Какво е мнението ви за данъчните ставки?


- Решението какъв да е режимът и тежестта на данъчното облагане не се взема от данъчната администрация или от Министерството на финансите. Като орган на изпълнителната власт ние следим законите да бъдат прилагани и данъците - събирани. Вече имаме наблюдения какво е данъчното бреме и как то се отразява върху населението. Но нормативната уредба е нова, поради което ни е необходимо още време да обобщим информацията.


Новите данъчни декларации за недвижима собственост предизвикаха доста негативни коментари. Предвиждате ли увеличение на сроковете за подаването им?


- Няма страна, в която да обичат данъчната администрация. Поради естеството на работата си сме подложени на много критики, част от които са неоснователни. Декларациите, които подават гражданите по Закона за местните данъци и такси, са еднократни и няма да се подават всяка година. Те ще служат за информационна база, която по-късно ще може да се ползва и от други институции и организации, а не само от данъчната администрация. Въпреки че потенциалните потребители са повече, всички разходи са изцяло за наша сметка, а в обработката на документите са ангажирани само наши служители. Но тези неща не станаха обществено достояние. Напрежението в данъчните служби е голямо. Увеличихме работното време с четири часа дневно, като дежурните инспектори работят на две смени, включително в събота и неделя. За да не се чака много на опашките, декларации се подават и в различни клубове. За попълването и приемането им са привлечени студенти, които да консултират гражданите.


Удължаването на сроковете за подаване на декларациите обаче е извън нашата компетентност.


Санкциите за неподаване до 31 май на имуществена декларация са от 10 000 до 400 000 лева. Не е ли по-разумно при възникналите трудности глобата за закъснение през първите два месеца, т.е. до 31 юли, да бъде около долната граница от 10 000 лева?


- Това е много добра идея. Трябва да обсъдим предложението в министерството. Според мен то ще има положителен ефект и вероятно ще се приеме много добре.


Защо в Закона за данък добавена стойност не е предвидено възстановяване на данъчен кредит на новосъздадените дружества, които са лишени от възможността доброволно да се регистрират по ДДС?


- Възстановяването на данъчен кредит за първоначални инвестиции от новосъздадени дружества наистина е съвсем справедливо. Ние предложихме решение за проблема, което не беше прието. От друга страна, прагът от 75 млн. лева оборот по облагаеми сделки за регистрация по ДДС и патентния данък намалиха броя на субектите, регистрирани по ДДС. В сегашния си вид законът облекчи работата на данъчната администрация по разкриването на нарушения, свързани с неправомерно възстановяване на данък с фалшиви фактури и фиктивни фирми. Милиарди бяха източени от бюджета по този начин. Международният валутен фонд също ни препоръча да няма доброволна регистрация.


Известно е, че досега основни данъкоплатци бяха държавните предприятия. Не се ли опасявате, че с развитието на приватизационните процеси тези приходи ще намалеят?


- Реформите в данъчната система се правят с цел всички да плащат задълженията си към държавата. С въвеждането на европейското данъчно законодателство и на новите информационни системи за контрол ще бъдем подготвени да противодействаме на нарушителите. С помощта на международните институции - Американската програма и Международния валутен фонд, се разработват програми за анализ и селективна проверка на рискови групи предприятия и други данъкоплатци.


В изменения Закон за приватизацията се предвижда с един бон, внесен в пенсионен фонд, да се закупят акции и дялове на два пъти по-голяма стойност. Разликата ще бъде ли облагана?


- Не, разбира се.


Какви са мотивите на Министерството на финансите 30% от провизиите, които банките заделят по кредитите, да се отчитат като увеличение на финансовия резултат и да се облагат с данък?


- Такива са принципите и практиката на европейските страни и по света. Това е коректив и ограничител за банките срещу отпускане на лоши кредити. Само когато кредитът не се върне, тези 30% са наистина облагаеми. При връщането на кредита облагаемата печалба се намалява с тези 30 процента.


Правени ли са данъчни ревизии на приватизационни фондове и какви са резултатите от тях?


- Извършвани са по общия ред за планиране на данъчните проверки на ТУДА. Не сме събирали специално информация, поне към момента. Знаете, че информацията се събира ръчно. Но във връзка с въпроса ви дали са правени финансови анализи за ефективността, управлението и инвестициите на приватизираните предприятия: не, не са. Данъчната администрация трябва да събира данъци и не следва да разширява функциите си, особено в момента.


В средствата за масово осведомяване бяха изнесени случаи на сделки между свързани лица при продажба на акции на предприятия по занижени цени. Какви мерки ще вземе данъчната администрация?


- При липсата на реално действащ капиталов пазар е много трудно и да се каже, и да се докаже, че цените на които и да е акции са занижени. Разбира се, всички сделки между свързани лица са предмет на анализ и оценка за реалност на цените на тези сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във