Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ САМО В ТСБАНК ЩЕ ПИЯТ ГОРЧИВАТА ЧАША ОТ СЛАДКИТЕ ОПЕРАЦИИ

Най-после един български
премиер, решил да сече издъно корените на тежката финансово-икономическа
престъпност, се сети, че вместо от секретни сводки
и доклади е по-разумно да пие вода направо от извора. Работното,
а не парадно посещение на Иван Костов в Националната следствена
служба (НСлС) основателно не получи широка разгласа. Няма съмнение
обаче, че влизайки директно в кухнята на големите
стопански афери, министър-председателят е получил значително количество
полезна информация, определяна като строго поверителна. Вероятно
и г-н Костов е бил впечатлен от размаха на престъпната фантазия,
която подлага на изпитания следователите при разкриването на инкриминираните
деяния във финансовата сфера. На пръв поглед не е
изключително за нашата действитгелност, ако някой, снабден с нотариално
заверено пълномощно, изтегли солидни валутни суми от каса, запечатана
от следствените органи. Няма нищо уникално и ако титуляр на банкова
сметка се яви лично в съответната кредитна институция и разпореди
авоарите му да бъдат преведени в чужбина. Но и в двата случая
поразяващото е, че действащите лица в тях - и издателят на пълномощното,
и притежателят на банковата сметка, в същия момент са заключени
в следствения арест!


на стр.9


Подобни


извънземни
явления


са най-малкото доказателство
колко демодиран е шлагерът за късащите се брънки на
веригата полиция-прокуратура-следствие-съд. Оказва
се, че пробойните не са само там, а почти навсякъде - в нотариата,
в средите на банковите, митническите и прочие изкушаеми
служители. Те са малките спомоществователи на големите
нарушители на закона, които често имат и по-високостоящи фенове.
Така и не се разбра например какви бяха истинските причини за
водената преди две години война между Главна и Софийска
прокуратура по повод обвиненията, предявени към известния ексбанкер
Иван Миронов, който междувременно напусна българския бизнеснебосклон
и залезе зад океана. Сега друг известен гражданин
отново нагрява страстите в правоохранителната система. Ще бъде
ли освободен


арестуваният миналата
седмица Стоян Славчев Николов


председател на футболен
клуб Славия? Главният прокурор Иван Татарчев отговори
отрицателно, но един Господ знае дали от това задържане ще излезе
наистина нещо и доколко ще помогне да се разплетат тъмните
моменти в дейността на обявената в несъстоятелност ТСБанк АД.
Връзката на г-н Николов с кредитната институция няма нищо общо
с футбола, а със захарните фирми на задържания спортен деятел.
Първата е Дискъвъри 93, регистрирана като ООД от Софийския
градски съд на 2 март 1993 г. и преобразувана на 3 април 1997
г. в ЕООД. На същата дата от дружеството излизат Стоян Славчев
Николов и Вйекослав Любомиров Смрекар, които дотогава участват
във фирмата като физически лица. Четири месеца преди това, на
12 декември 1996 г., корабът на Дискъвъри 93 напуска
и юридическото лице


Прайм инвестмънт
тръст АД


регистрирано на 3 декември
1993 г. в Пловдивския окръжен съд. В широкия предмет на дейност
на пловдивското АД на първо място са записани: финансови
операции в страната и чужбина, кредитни операции, сделки с депозити,
сделки с чуждестранна валута, рисково финансиране, брокерство,
гаранционни сделки, придобиване на права по вземания за доставка
на стоки или извършени услуги и поемането на риска за събирането
им (факторинг), посредничество при събиране на трудносъбираеми
вземания, външноикономически сделки и т.н., и т.н.


Третата фирма, имаща причинно-следствена
връзка със задържането на Стоян Николов, е


Бултрейд - Д
ООД


регистрирана от Софийския
градския съд на 20 април 1994 г. с адрес кв.Лозенец, ул.Джеймс
Баучер N76, хотел Орбита. Тогава като собственик-съдружник
в дружеството е записан както небеизвестният Дилян Спиридонов-Дорон,
така и Стоян Славчев Николов. И досега в компютърната база данни
Делфи на Информационно обслужване АД и
двамата се водят за действащи представители на фирмата. На 7 юни
1994 г. тя е модифицирана в АД и в нея фигурират като действащи
членове на съвета на директорите Вйекослав Любомиров Смреков (записан
в Дискъвъри 93 като Смрекар), Даниело Георгиев Касамаков,
Иво Димитров Иванов, Константин Чавдаров Япраков (участващ до
25 юли 1996 г. и в Дискъвъри 93), Милко Димитров Иванов,
Светломир Петков Граматиков и Стоян Славчев Николов, представляващ
дружеството.


Регистрациите, датите
на преобразуванията, влизанията и излизанията на участниците във
и от


сие-то - Бултрейд,
Дискъвъри 93 и Прайм инвестмънт тръст


се гледат под лупа
от следствените органи, защото ни показват с чия благосклонност
от ТСБанк са източени, според официалното съобщение, суми от 40
млн. г. марки и 6 млн. щ. долара. Както уточниха пред в. БАНКЕРЪ
от НСлС, операцията стартира в началото на 1995 година. Тогава
частната фирма Бултрейд с изпълнителен директор Стоян
Славчев Николов получава от ТСБанк с един кредитен договор, без
всякакво обезпечение, както твърдят от следствието, 16 млн. щ.
долара, 3 млн. г. марки и 1.5 млн. швейц. франка. През октомври
същата година в качеството си на съдружници в Дискъвъри
93 ООД, все още непреобразувано в ЕООД, Стоян Николов и
Вйекослав Смрекар теглят от ТСБанк 25 млн. щ. долара, 3 млн. г.
марки и 1.5 млн. швейц. франка. Два дни преди да получи заема,
Дисквъри 93 ООД е поело пред банката


погасяването на задълженията


на Бултрейд
по нейния кредит. В средата на 1996 г. обаче в документите на
ТСБанк се появява трета фирма, водеща се за приемник на дълговете
както на Бултрейд, така и на Дискъвъри 93.
Първоначално квесторите, а впоследствие и синдиците на банката,
полагайки усилия да върнат огромните суми на кредитната институция,
установяват, че последната фирма, поела уж заемите на Бултрейд
и Дискъвъри 93, изобщо си няма и понятие, че го е
сторила. Тъй като нейният собственик и учредител, както твърдят
от следствието, е чуждестранен гражданин, отдавна напуснал страната.
Точно неговата фирма обаче сега фигурира в списъка на кредитните
милионери. Там любопитните няма да открият реалните длъжници -
Бултрейд и Дискъвъри 93. Въпросът е как
е станало фантомирането на невинната фирма - вероятно
с добра информация кои дружества с българска регистрация са подходящи
за подобни манипулации. Вторият съществен въпрос е, ако играчите
от Бултрейд и Дискъвъри са имали интерес
от дълговото прехвърляне, как кредитната институция
е охранявала своя? Явно зле, но за това също изглежда си има причини.
По времето, когато са оформяни и разрешавани посочените кредити,
като участници в банковото акционерно дружество са записани и
следните лица :


Антония Христова Георгиева,
Здравко Иванов Стоицев, Иво Димитров Иванов, Любомир Люлинов Гибински,
Николай Иванов Златев, Пламен Иванов Грозданов, Пламен Йорданов
Милков и Светослав Божков Божилов. За зла беда същите граждани
фигурират и в цитираното вече пловдивско дружество Прайм
инвестмънт тръст АД, което до 12 декември 1996 г. в качеството
си на юридическо лице, е било съдружник в Дискъвъри 93
ООД наред с физическото лице Стоян Славчев Николов. А


експертното банкерско
присъствие


в Прайм инвестмънт
тръст АД изглеждат така:


Антония Христова Георгиева,
физическо лице, освободена от дружеството на 8 юли 1996 г., а
от ТСБанк - на 16 октомври 1996 година.


Дива-Р Николай Златев,
действащо и сега юридическо лице, чийто собственик Николай Златев
излиза от ръководството на ТСБанк на 16 октомври 1996 година.


Николай Иванов Златев,
действащ член на съвета на директорите.


Здравко Стоицев
ЕТ, действащ собственик съдружник, освободен от участието си в
ТСБанк на 29 юни 1996 година.


Здравко Иванов Стоицев,
физическо лице, освободен от пловдивското дружество на 22 януари
1996 година.


Иво Иванов
ЕТ, действащ собственик съдружник, освободен от ТСБанк на 16 май
1996 година.


Иво Димитров Иванов, действащ
член на съвета на директорите.


Любомир Люлинов Гибински,
действащ член на съвета на директорите, излязъл от ТСБанк на 16
октомври 1996 година.


Любомир Малинов Гибински
(с идентично ЕГН на Любомир Люлинов Гибински, бел. ред.), действащ
член на съвета на директорите.


Любомир Гибински
Угаин ЕТ, действащ собственик съдружник.


Пламен Иванов Грозданов,
физическо лице, освободен от Прайм инвестмънт тръст
на 8 юли 1997 г., а от ТСБанк - на 16 октомври 1996 година.


Пламен Йорданов Милков,
физическо лице, напуснал тръста на 8 юли 1996 г., а ТСБанк - на
16 май 1996 година.


Светослав Божков Божилов,
действащ член на съвета на директорите, излязъл от ръководния
състав на ТСБанк на 12 януари 1996 година.


На 8 юли 1996 г. при преобразуването
на Прайм инвестмънт тръст от ООД в АД Пловдивският
окръжен съд е записал още, че изпълнителни директори на дружеството
стават Здравко Иванов Стоицев и Иво Димитров Иванов. Казано е
също, че акционерното участие на учредителите на


дружеството с капитал
от 10 млн. лв.


разпределен в 1000 броя
акции, се определя, както следва:


ЕТ Здравко Стоицев,
представляван от Здравко Иванов Стоицев - 200 броя акции на обща
стойност 2 млн. лева. Аналогично е и присъствието на ЕТ Любомир
Гибински Угаин, представляван от Любомир Люлинов Гибински,
на ЕТ Дива-Р-Николай Златев, представляван от Николай
Иванов Златев, на ЕТ Иво Иванов, представляван от
Иво Димитров Иванов и на Светослав Божков Божилов.


Това е положението с Прайм
инвестмънт тръст и с бившите ръководни лица в ТСБанк, което
дава основание на националното следствие да твърди, че с респектиращите
суми, дадени щедро през 1995 г. на Бултрейд и Дискъвъри
93, тогавашните банкови шефове на практика са кредитирали
самите себе си. Това са и причините, поради които миналия петък
Иван Татарчев постанови бившите изпълнителни директори на ТСБанк
- Николай Златев и Любомир Гибински, пуснати миналата година под
парична гаранция, отново да влязат в предварителния арест.


Що се отнася до водещите
откриватели от Дискъвъри 93 и Бултрейд
- Стоян Николов и Вйекослав Смрекар, освен за кредитните си машинации
те вероятно ще отговарят и за


захарните далавери


на двете частни фирми.
Както съобщиха от НСлС за в. БАНКЕРЪ, по искане на
службата сега са възобновени четири дела срещу Дискъвъри
93 за тежки данъчни и митнически нарушения. Почти четири
години, уточниха отговорни служители от НСлС, тези производства
бяха замразени. Познавачите на захарния бизнес пък твърдят, че
фирми като Дискъвъри 93 и тетевенската Вълна
само допреди две години си деляха кога по братски, кога не, пазара
за внос на сурова захар. В същите среди се твърди още, че собственикът
на Вълна - Милен Ганев, един от най-големите длъжници
на ПЧБ, е изчезнал в края на миналата година от страната заедно
със събраните около 20 млн. щ. долара, платени кеш от маса дребни
дистрибутори за захарни доставки.


Дълги години, казват участниците
в захарния бизнес, подобни лица и техните фирми си осигуряваха
кредити за доставката на сурова захар, която вкарваха в държавните
заводи за преработка на ишлеме и после сами реализираха печалбите
от пласирането на рафинирания продукт. При това на цени, значително
по-ниски от цените на държавните заводи, защото за разлика от
частните фирми те няма как да заобикалят данъчните и митническите
тежести. Затова до премахването на временния внос върху стратегически
суровини, каквато е захарта, от конвейерите на един и същи завод
излизаше продукция с различна цена - на ишлемето и на произведената
със собствена суровина рафинирана захар. Ако специализираните
органи действително искат да разберат истината за


престъпното довършване
на захарната индустрия


обобщават познавачите,
достатъчно е да поискат информация от заводите - кога какви тонажи
са влизали и кой ги е доставил. Тогава ще лъснат мащабите на голямата
кражба - от бюджета, от банките... Наивна е обаче надеждата, че
някога ще се разбере къде и у кого са отишли огромните пари, спечелени
от сенчестите операции в сладкия захарен
бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във