Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ ПРЕДВИЖДАМЕ АМНИСТИЯ ЗА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ КАПИТАЛИ

Милен Велчев, вицепрезидент в управление Развиващи се пазари на Мерил Линч и кандидат-депутат от листата на НДСД, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Велчев, по време на дебата за структурната реформа и икономическата политика по Нова телевизия вие заявихте, че Национално движение Симеон Втори ще има парламентарно мнозинство. Какво ви кара да сте толкова уверен?
- Опирам се на резултатите от социологическите проучвания. Не знам дали на дебата съм се изразил достатъчно ясно. Истината е, че не съм абсолютно сигурен във възможността НДСВ да получи абсолютно парламентарно мнозинство. Съществува и вариант да не успеем да получим 50% от депутатските места. При това положение ще трябва да влезем в коалиция. Но съм уверен, че ще спечелим изборите.

Според вас, с коя парламентарна сила би се коалирало НДСВ?
- Не мога да ви кажа каква е позицията на движението по този въпрос. Но моето лично мнение, което не обвързва НДСВ е, че като икономическа философия ние сме по-близо до Обединените демократични сили, отколкото до БСП, и от тази гледна точка коалицията с ОДС би била логична. Но, за да има взаимодействие с ОДС, управляващите трябва да се избавят от компрометиращите ги фигури.

Сигурен ли сте, че като депутат няма да бъдете използван за прокарване на текстове в законите, които са в изгода на определени икономически лобита?
- Животът е пълен с риск и човек никога не може да бъде напълно сигурен, че няма да бъде използван по този начин. Но опасенията, които имах, от деня, в който реших да се заема с тази работа, постепенно намаляха след редица разговори с Негово Величество и с другите членове на ръководството на НДСВ. Смятам, че поне в икономическата област ще ни бъде дадена пълна свобода да правим това, което приемаме за правилно.
Когато преценя, че позицията на НДСВ по даден въпрос не отговаря на моето виждане, аз ще гласувам по съвест. Няма да се подчиня на партийната линия за нещо, което очевидно обслужва частни интереси.

Подготвен ли сте да заемете поста на финансов министър, ако НДСВ спечели изборите?
- Готов съм, разбира се, но наистина до момента в НДСВ не сме обсъждали разпределението на каквито и да е постове в изпълнителната власт. Смятаме, че това е преждевременно.

А имате ли необходимия управленски опит, който да ви позволи да ръководите голяма административна структура?
- Не съм бил шеф на голяма банка, но все пак не съм съвсем бос в ръководенето на хора. Оглавявал съм екипи по различни проекти в Мерил Линч, където работя. Наблюдавал съм и дейността на по-високите административни равнища в банката. Мениджърската дейност в Мерил Линч е доста гъвкава и смятам, че мога да поема ръководството на голяма административна структура.
Според мен, когато човек се нагърби с подобна отговорност, е много важно да прилага екипния подход и да не се самоизолира на високия административен пост, който заема, а да продължи да се вслушва в мнението на хората около себе си.

На какво равнище бе вашата отговорност в Мерил Линч?
- На ниво ръководител на екипа, който се занимаваше със сделките по пласирането на еврооблигациите на Хърватска, Румъния, Словения, по продажбата на ОББ на Национална банка на Гърция. Аз щях да понеса негативите, ако някоя от тези сделки се бе провалила по вина на екипа от Мерил Линч. За щастие нямахме такива проблеми.

Някои предложения в икономическата програма на НДСВ са доста авангардни и веднага бяха атакувани от вашите политически опоненти. Например финансовият министър Муравей Радев заяви, че предложенията ви за намаляване и дори отменяне на някои данъчни ставки не отговарят на практиката в Европейския съюз. Доколко програмата ви е съобразена с изискванията на ЕС?
- Програмата е напълно съобразена с изискванията на ЕС. Това, което казва Муравей Радев, според нас са спекулации, чиято цел е да се наплаши избирателят. По предлаганото от нас намаляване на данъците в ЕС няма единна политика, тъй като по наша информация такива изисквания няма. Мога да цитирам Фритц Докистайн, комисаря по данъчната политика в Европейската комисия, който на 24 май 2001 г. заявил пред в. Файнейшъл Таймс, че той е против всякаква хармонизация на подоходните данъци в ЕС - става дума за данък общ доход и данък печалба в ЕС. Цитирам изявлението му: Докато имам каквото и да било влияние в тази област хармонизация на тези данъци няма да има.

Вие обещавате, че ще освободител от данък печалбата, която се реинвестира в търговските дружества. Как ще контролирате този процес?
- Твърдо сме заявили, че законът за намаляване на данъка върху реинвестираната печалба до 0% ще бъде предшестван от един силен закон, който ще определи какво точно значи реинвестиране на печалбата. Конкретните му текстове тепърва ще бъдат уточнени с юридическия екип на движението, но мога да кажа, че те ще бъдат изготвени по начин, който ще ни позволи да избегнем злоупотребите.

Симеон II заяви, че ще въведе специална програма за развитието на Тракия, в която да се създаде свободна безмитна зона с данъчни и митнически облекчения за наши, гръцки и турски фирми. Това не е ли своеобразна икономическа сегрегация?
- Не искам да влизам в подробности, но тук не става дума за различен подход към отделни региони. Става дума за свободни митнически зони в региони, близо до границата с Гърция и Турция. Очаква се основните участници в тях да бъдат фирми от България и от тези две държави. Това, разбира се, не означава, че към компаниите от други държави там ще се отнасят по различен начин. Те ще се ползват от всички бизнесвъзможности, които свободните митнически зони дават на българските, турските и гръцките фирми.

До момента Симеон II не е заявил ясно отношението си към Валутния борд. Смятате ли да правите някакви промени във валутния режим, който в момента действа в страната?
- Наистина Негово Величество не е казвал нищо специално за Валутния борд. Но в икономическата програма на НДСВ категорично се заявява нашето намерение да се придържаме към Валутния борд и към сегашния валутен курс до влизането на България в Европейския валутен съюз. Твърдо подкрепяме и идеята за нулев бюджетен дефицит.

Как ще осигурите нулев бюджетен дефицит, при положение че се откажете от приходите от корпоративно подоходен данък, намалите ставките по данък общ доход и в същото време говорите за чувствително увеличение на пенсиите и добавките за деца? Това означава, че в бюджета ще зейне дупка от близо 2.5 млрд. лева. Как смятате да я запълните?
- Възможностите са няколко. Първо, по наша информация, заложените в бюджета приходи за 2001 г. ще бъдат преизпълнени. Това личи от постъпленията в хазната през първите четири месеца на тази година. Второ, очакваме през 2002 г. да има много силен икономически растеж, който ще доведе до увеличаване на данъчните постъпления по всички направления. Трето, планираме в сравнително кратък срок да затегнем мерките за предотвратяване на корупцията данъчната администрация и при събирането на мита и акцизи, както и да увеличим значително приходите от тези сфери. При разходната част - без да бъркаме в джоба на държавните служители, чрез намаляване на заплати или масови уволнения, ще рационализираме харчовете на администрацията, които са свързани със строителството и поддръжката на нови обекти.

Лидерът на вашето движение заяви, че ще бъдат отпускани нисколихвени и безлихвени кредити. Откъде ще вземете средства за тях?
- Парите ще бъдат осигурени от предприсъединителните фондове на ЕС, от различни чуждестранни донори, между които са Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие.

Какво разбирате под нисколихвен кредит?
- Това е всеки заем, чиято лихва е по-ниска от пазарната. С други думи, ако една фирма може да разчита на кредит с лихва от 11% или 12%, всеки кредит с лихва под 11% е нисколихвен. Разбира се, тя може да бъде 2 или 8 процента.

Какъв ще бъде механизмът за отпускане на тези заеми? През банките ли ще става това, или ще бъдат изградени специални структури?
- Предстои това да бъде уточнено, но разглеждаме всякакви варианти. Отпускането на подобни земи може да стане и през банките, ако това отговаря на техния интерес, но би могло да се направи чрез специални взаимоспомагателни каси и други фондове.

В случай че НДСВ състави правителство, смятате ли да приватизирате бързо БИОХИМ и Банка ДСК, или ще ги запазите като държавни банки, през които да предоставяте обещаните нисколихвени и безлихвени заеми?
- Не смятаме да използваме държавни банки за подобно финансиране, а БИОХИМ и Банка ДСК трябва бързо да приватизираме. От опита си в инвестиционна банка мога да заявя, че една кредитна институция може да бъде продадена за по-малко от година.

Лично вие сте разработили програма за преструктуриране на българския външен дълг. Какво предвижда тя?
- Според мен част от българските брейди облигации трябва да бъдат заменени с нови емисии еврооблигации и глобални държавни ценни книжа. Моите предвиждания са, че лихвата по тях ще бъде по-ниска от тази по брейди книжата и така ще се стигне до намаляване на бюджетните разходи по обслужването на външния дълг с няколко милиона щ. долара годишно. По наши изчисления и номиналната стойност на задълженията ни към чуждестранни кредитори ще бъде намалена с 15-20% от обема на новата емисия ценни книжа. С други думи, ако пуснем емисия от 500 млн. евро, общият размер на дълга ще падне със 100 млн. евро.

В програмата на НДСВ се посочва, че ще върнете в страната българските капитали, които са изнесени в чужбина. Как смятате да направите това и в какви срокове?
- Смятаме, че ще можем да създадем в България икономически условия, които да стимулират връщането на капиталите в страната във възможно най-кратък срок. Искам да подчертая, че като говорим за връщане на капитали, това не значи автоматична амнистия на тези, които са придобити по незаконен път. Българските капитали в чужбина са изнесени под много форми - някои от тях незаконно, други законно. Да не забравяме, че 4 млрд. лв. са инвестирани от български банки като депозити в чуждестранни институции. Мисля, че няма човек, който да се противопостави на инвестирането на част от тези пари в страната.
Много от парите, които бяха изнесени в чужбина, вече са върнати в страната чрез офшорни фирми. Не смятам, че това е лошо, ако тези капитали работят за България. Друг въпрос е дали те трябва да бъдат амнистирани, ако са придобити в нарушение на закона. Мисля, че българският народ в момента не е готов да приеме едно такова опрощаване на закононарушенията. И засега НДСВ не предвижда подобна стъпка. Тя може да бъде предприета след време, но само ако за нея има политически консенсус.

Facebook logo
Бъдете с нас и във