Банкеръ Daily

Общество и политика

Не пипайте Халите – предупреждават от Министерството на културата

От Министерството на културата информират, че независимо от появили се публикации в медиите, според които предстои преустройство на Централните хали - София, към момента институцията на министър Велислав Минеков не е съгласувала инвестиционния проект за намеса в една от емблематичните сгради в столицата.

Сградата е частна собственост от 1999 година. Единадесет години преди това в Държавен вестник, в бр. 25 от 1988 г. е постановено, че „Градски хали, бул. „Мария Луиза” 25 са архитектурно-художествен паметник на културата с категория „национално значение”. През 1995 г. пък „Градските хали (Гастроном № 1) вече стават архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение”, но според Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение”. Имотът попада и в границите на археологическия резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец”, като за него са предвидени режими на опазване.

Ето защо всякакви намеси в сградата на Централните хали - София трябва да се извършват само след санкцията на Министерството на културата и на неговите експерти от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) и от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

Към момента инвестиционното намерение в Централните хали е било разгледано на няколко заседания на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ). Още на първото заседание - на 26.02.2021 г. Експертният съвет е излязъл с решение, в което е препоръчвал на министъра на културата да не съгласува инвестиционния проект в представения вид. Имало е изисквания за преработка, тъй като проектът не бил изпълнил всички предписания на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

На второ заседание на СЕСОНКЦ, проведено на 19 юли, е било отчетено, че независимо от изискванията за преработка, те не са взети предвид.

По отношение на процедурата на този етап предстои СЕСОНКЦ да предостави за утвърждаване на министъра на културата протокол с решение от заседанието си на 19.07.2021 година.

Но "докато не се удовлетворят всички изисквания за адекватното опазване на сградата и нейната история, докато не се гарантира запазването на нейната автентичност и дух по адекватен начин, не може да има съгласуване. НИНКН няма законова възможност да забрани функционирането на сградата като търговски обект, но има механизмите, които да гарантират нейното опазване" - уточняват от пресцентъра на Министерството на културата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във