Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ ОЧАКВАМЕ ГОЛЕМИ ДЕБАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЦЕНАТА

Г-н Мансфелд, обявявайки
решението на БКК, г-н Петър Жотев каза, че предложената от вас
цена е добра база за по-нататъшни преговори. Смятате ли, че в
хода на тези преговори тя може да бъде променена?


- Предложението ни, както
знаете, съдържа четири части - покупната цена, ангажимент за увеличаването
на капитала през първата година и след това бизнесплана и допълнителните
ползи, които купувачът може да донесе за страната, за икономиката
и за банката. Що се отнася до финансовата част, ние смятаме, че
имаме най-големия финансов пакет (бел. ред. - цена и ангажимент
за инвестиции). Но, разбира се, съществуват условия, които ще
бъдат дискутирани по-късно във връзка с договарянето на сделката.
Ето защо предполагам, че БКК има свободата да предложи допълнения,
включително и за цената в зависимост от мандата, който ще получи
от правителството. Не очакваме обаче да има някакви по-големи
дебати по въпроса за цената.


Без съмнение ви предстои
още работа до средата на май, когато трябва да се сключи окончателният
договор.


- Имаме да свършим няколко
неща, свързани с оформянето на договора за продажбата, а и с други
технически подробности, които трябва да уредим. Например лицензирането
на Номура съгласно изискванията на БНБ.


Колко дълъг срок обхваща
представеният от вас бизнесплан и имате ли намерение да предлагате
на борсата акции на банката?


- Ние представихме тригодишен
бизнесплан, който представлява база за по-нататъшно развитие.
Това, което споменахте - предлагане на акции на банката на фондовата
борса, ще се случи, но когато му дойде времето. А то зависи от
много фактори и ще стане, когато можем да представим на борсата
една финансова история на банката в съответствие с най-добрите
международни стандарти. Това вероятно ще съвпадне и с момента,
когато за банката ще е от полза тя да обединява широк кръг собственици
в лицето на български дребни инвеститори и международни финансови
институции.


Каква промяна може да
се очаква за персонала на банката?


- В документа ние сме
показали нашата стратегия за човешките ресурси. Това, което със
сигурност очакваме, е банката да увеличи дейността си и затова
ще поддържа, а вероятно и ще увеличи числеността на персонала
си. Нашата стратегия определено включва подобрения по отношение
на възможностите за кариера и развитие на база лични качества
и постижения и предлага повече предизвикателства за тези, които
се стремят към развитие в съответствие с най-високите стандарти
в съвременния банков свят. Ние например наблягаме на стимулите
за добро представяне не само за по-висшите кадри, а и за останалите
служители. Те ще имат и достъп до квалификационни обучения, до
програми за тренинг в България и извън нея. Част от тази подготовка
ще ни осигурят специализирани в тази дейност организации. Надявам
се и по-нататък да има подобряване на комуникационната политика
на банката и така да сме сигурни, че всеки неин служител е наясно
с дейността й, със стратегическия й план и той, като индивид,
да се стреми да се вмести в тези рамки и във всекидневния бизнес.
Разбира се, нашите служители трябва да са наясно и с мисията на
банката, трябва да разбират какви са предимствата й пред нейните
конкуренти, в какво се състои иновацията и предимствата на продуктите,
и така да създадем ентусиазъм в компанията, който в нашия опит
е бил много сполучлив начин за стимулиране на служителите и клиентите.
Банката в края на краищата трябва да ориентира предлаганите от
нея услуги към клиента, което е различно от традиционната банковата
култура дори в Западна Европа, където банкирането се възприема
повече като техническа процедура. Ще действаме в този дух, но
по отношение на краткосрочните планове няма да има съществени
промени. Ние възнамеряваме да се срещнем и обсъдим нашата стратегия
с персонала на банката, след като приключим сделката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във