Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ БАЛКАНБАНК ОБСЛУЖВАШЕ 80% ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Константин Димитров, директор на БАЛКАНБАНК (в несъстоятелност) - клон Враца


Г-н Димитров, изясни ли се какво е имуществото на БАЛКАНБАНК - Враца, след назначаването на синдици?


- След като встъпиха в длъжност, синдиците на БАЛКАНБАНК разпоредиха да се направи пълна инвентаризация, за да се установи имуществото на банката. Оказа се, че в някои от клоновете има имущество, което не е наше, а е придобито на лизинг. Става въпрос главно за два банкомата, всеки от които струва по 66 млн. лева. Указанията на централното управление бяха те да се заведат задбалансово.


Направихме инвентаризация и на имуществото по районните клонове в Монтана, Лом, Кнежа, Оряхово, Мездра и Берковица. Освен това бе описано и имуществото на банката, раздадено по силата на договори с други организации. Не е тайна, че БАЛКАНБАНК обслужваше 80% от съдебната система - окръжните и районните съдилища. Договорите, които някога са били подписвани между министъра на правосъдието и изпълнителните директори на банката, съдържат клауза, която задължава БАЛКАНБАНК да предостави компютри на съответния окръжен и районен съд. Тази техника също се води в баланса на банката и е описана. Друг е въпросът оттук нататък как ще се процедира с нея.


Тези компютри продължават ли да са на разположение на съответните съдилища?


- Да. Врачанският съд използва техниката за свои нужди, още повече че компютрите са включени в мрежа. Според договора, срещу тези компютри съдът е предоставил на БАЛКАНБАНК безплатно помещение, в което тя да обслужва неговите клиенти и сметки. Идеята бе никой да не плаща наем.


След като БАЛКАНБАНК не извършва банкови операции от 23 септември 1996 г. и не използва предоставените й на бартер помещения, не е ли редно вие да си приберете компютрите?


- Вече водихме разговори с магистратите. Синдиците на банката са тези, които решават какво ще правим с това имущество. Ако си приберем техниката, ще развалим цялата система на съда. Съдиите имат желание да си задържат техниката, но това не може да стане по друг начин освен ако си я спечелят на търг, тъй като банката е в несъстоятелност. Другият вариант е да се намери клон на банка във Враца, която има желанието да обслужва съда и е готова да плаща наем на БАЛКАНБАНК за помещението.


И все пак, след като банката е в несъстоятелност, не може ли договорът да бъде прекратен?


- Договорът между съда и БАЛКАНБАНК е сключен за срок от пет години и изтича едва през 2000-та година. В случая представянето на помещения срещу техника не е просто договор за наем, а цялостен договор, в който става дума за банково обслужване. В резултат на процедурите по несъстоятелност този процес е прекратен. Ако банката заведе съдебно дело срещу самите съдилища и поиска забрана за ползване или изземване на имуществото, това би довело до сериозно смущение на съдебната система. И би било твърде необмислен ход.


До този момент обаче БАЛКАНБАНК, за разлика от съда, не получава изгода от въпросния договор. Не сте ли претендирали поне за някакъв наем?


- Ние точно това искаме. В момента се водят разговори между синдиците на БАЛКАНБАНК и Министерство на правосъдието, за да се изчисти този проблем.


Единият изход е да се определят приемливи цени на наема за ползване на тези активи (компютри), който да се плаща от съдилищата. Другият начин е банките, които в момента обслужват съда, да се съгласят да плащат наема за помещенията на БАЛКАНБАНК. Третият начин е да се стигне до споразумение между синдиците и Министерството на правосъдието за това съдилищата да придобият тази собственост. Но това може да стане единствено по наредбата за търговете.


БАЛКАНБАНК - Враца, има ли готовност да започне да осребрява имуществото си?


- В момента правим последните уточнения, преди да започнат търговете за техника, която не е от първа необходимост за банката. Първоначално ще се направят експериментално няколко търга в клонове на БАЛКАНБАНК в страната. На тях ще присъстват служители на банката от цялата страна, които трябва да придобият представа как да се извършва подобна операция.


Г-н Димитров, успявате ли да покриете разходите на вашия клон с приходите от неиздължените кредити?


- С постъпленията, които получаваме като регионален клон по селскостопански кредити, ние осигуряваме напълно самоиздръжката си. Нашите разходи са единствено за наем на сградата, в която се помещава банката, консумативите и заплати на 18 човека. Имаме месечен лимит от централата, който спазваме. Нещо повече, приходите ни са няколко пъти повече от разходите.


След като се прие законът за кредитните милионери, забелязвате ли някакво оживление при връщането на необслужваните кредити?


- Не бих казал, че се наблюдава някакво оживление. И преди, и след публикуването на закона редовно си плащат единствено от ОМК Холдинг и някои кредитори, получили заеми от Селскостопанската кредитна централа. При селскостопанските кредити трябва да ни бъдат върнати суми, всяка от които е под 100 хил. лева. Но, честно казано, и да платят, и да не платят е без значение.


Кои са най-големите кредитни милионери, обслужвани от врачанския клон на БАЛКАНБАНК?


- Имаме четири големи валутни кредита, които са прехвърлени на обслужване при нас, но са отпуснати от централното управление. Това са заемите на частните фирми Инсор Хим Оризарски, взела кредит през 1992 г. за фурна за хляб в село Владимирово, Харбо М, също през 1992 г. за линия за кроасани. Главниците и на двата кредита са за по 50 хил. щ. долара. От 1991 г. Ксенофонов и сие - Монтана, е взела 285 хил. щ. долара. Четвъртият кредит за 138 042 щ. долара от 1992 г. е на Марина Зои - Берковица. Нито един от тях обаче не се обслужва.


Смятате ли, че по някакъв начин ще можете да си приберете парите?


- Съдия-изпълнител е описал цялото имущество на Марина Зои. Вещите лица са изготвили оценка. Длъжникът обаче е направил възражение по нея. Ние пък възразихме срещу възражението. Сега тече срокът за гледане на възражението. Ако бъдат продадени имотите на Марина Зои, фирмата ще може да си върне кредита.


За първите трима длъжници сме подали молби в съда за обявяването им в несъстоятелност. Съдебни процедури обаче все още не са открити. Кредитът на Ксенофонов и сие е невъзвръщаем. Заедно със семейството си той е заминал в Америка и всичко е прехвърлил на баща си, който е на 78 години и от него нищо не можем да вземем. От Инсор Хим Оризарски и от Харбо М не очакваме нищо. Единствено сме взели линията за кроасани, тъй като тя е била ипотекирана в наша полза. Но и тя ни носи разходи - за охраната й плащаме по една минимална работна заплата всеки месец. Какво друго можем да направим?

Facebook logo
Бъдете с нас и във