Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ ДОЙДОХМЕ В БЪЛГАРИЯ СЛУЧАЙНО


Г-н Мнацаканов, вълненията около получаването на
лиценза са вече минало. По-ясна ли е сега стратегията на ЗК Юпитер
на българския пазар?


- Решението да дойдем в България и да инвестираме
в местния застрахователен бизнес е подплатено с конкретни планове
за развитие на застрахователната компания, която създадохме. Изборът
ни не бе случаен: оценката ни за състоянието на бранша у вас е
положителна, а очакванията ни за бъдещето са повече от оптимистични.
Нашите прогнози са, че българският застрахователен пазар има огромен
потенциал, който тепърва ще се развива и разраства, и се надяваме
и ние да намерим подобаващото място тук. Задача номер едно за
нас ще бъде да поемем застрахователното обслужване на руските
компании, които ще дойдат да инвестират у вас, и съответно - българските
компании, които възнамеряват да развиват бизнес в Русия. Естествено
е, че ние ще се занимаваме с всички традиционни общозастрахователни
услуги. Не изключвам в недалечно бъдеще да започнем да се занимаваме
и с животозастраховане, но засега мисля, че е твърде рано за него.


Смятам, че натрупаният от нас опит да работим в различни
страни ще ни помогне да наложим Юпитер на българския
пазар.


Гарант - Виена, се нарежда между водещите
компании в областта на застраховането на финансови рискове. Смятате
ли да предложите някои от тези застрахователни продукти на българския
застрахователен пазар?


- Нашият опит е свързан най-вече със застраховането
на външнотърговските операции, въпреки че застраховаме и вътрешнотърговски
сделки. За да бъдем по-точни обаче, трябва да отбележа, че ние
не сме толкова компания, занимаваща се със застраховането на финансови
рискове, а по-скоро сме специализирани в застраховането на кредитни
рискове. В Австрия например, където работим, само ние и още две
дружества предлагаме такъв тип застрахователни услуги. Основен
предмет на нашата работа са както рисковете, свързани с неплатежоспособността
по търговски сделки, така и рисковете, свързани с кредитните операции.
Нямам никакво съмнение, че този пазарен сектор ще се развива много
бързо в България. Основание да твърдя това ми дава фактът, че
наличието на такъв тип застраховки ще позволи на отделните български
компании да повишат финансовата си надеждност. Естествено ние
имаме стартова готовност да предлагаме тази застрахователна услуга
тук. Безспорно е и че пазарът има потребност от такъв продукт,
но това в момента не е така явно изразено. Сигурен съм обаче,
че този тип застраховки ще станат традиционни. Преди това обаче
мениджърите трябва да знаят, че има такива застраховки - да имат
представа от тяхната цена и начина на функциониране.


За налагането на продукти от този тип само рекламата
не е достатъчна. Клиентите трябва и да бъдат консултирани как
ефективно да управляват рисковете си, за да ги сведат до минимум.
Затова на първо време ние предвиждаме да подготвим много внимателно
застрахователните продукти, така че да отговарят на спецификата
на местния пазар. След това ще проведем консултации с потенциалните
си клиенти, с което да предизвикаме търсене на този тип застраховки.
И не на последно място за налагането на един толкова специфичен
продукт е необходима добра реклама. Осъществяването на тези три
етапа ще струва около 3-4 млн. щ. долара.


Акционери в ЗК Юпитер са застрахователни
компании от три страни - това дава ли някакви предимства например
при осъществяването на презастрахователната политика на българското
дружество?


- Трудно е да се отговори еднозначно на този въпрос,
защото има категории на риска, при които дори ресурсите на нашия
концерн са недостатъчни. Нашата презастрахователна стратегия включва
максимално да използваме възможностите на концерна ни и на българския
пазар. За тази част от риска, която не е възможно да пласираме
в България, ние ще търсим сериозен чуждестранен презастраховател.
Процесът на презастраховането е взаимен и изисква сътрудничество
между компаниите. Естествено когато става дума за презастраховане,
трябва да се отчитат финансовите показатели, надеждността и професионализма
на другите застрахователни компании на пазара. В скоро време ние
възнамеряваме да кандидатстваме и за презастрахователен лиценз.


Една от задачите, които си поставиха акционерите
на Юпитер на последното общо събрание, бе разширяване
на клоновата мрежа. Само за България ли става дума, или ще бъдат
открити представителства на застрахователната компания и в чужбина?
- Дейността на Юпитер няма да се ограничи само в рамките
на българския застрахователен пазар. Възможно е Юпитер
самостоятелно да излезе на международните застрахователни пазари,
не изключвам възможността това да стане и съвместно с Гарант
- Виена. Естествено всичко ще се решава във времето и в зависимост
от конкретните обстоятелства.


Освен в България Гарант има интереси
и в съседните страни и е възможно в скоро време да бъдат открити
нови представителства или клонове там. Сериозни възможности за
развитие на съвместен застрахователен бизнес в момента се откриват
на украинския пазар.


В условията на глобализация в икономиката застрахователният
бизнес също ще търпи развитие. Прогнозите са, че наблюдаваното
раздвижване на икономическите връзки в Черноморския басейн и очертаващото
се тяхно задълбочаване ще даде нови възможности за застрахователния
бизнес в България и в съседните страни. Именно към развитието
на тази пазарна ниша се е насочил Юпитер в момента.
Със стъпването на руските икономически гиганти, каквито са Газпром
и ЛУКойл, на Балканския полуостров ще има сериозно
раздвижване и на застрахователните интереси на отделните компании
в съответните страни. Има вероятност обаче тези компании да си
дойдат и със своите застрахователни дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във