Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ БИВА ДА СЕ ОБЕЩАВАТ НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА

Иван Костов, председател на СДС, лидер на коалиция ОДС и министър-председател, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Костов, казахте, че ОДС може да влезе в коалиционно управление само на принципна основа. Кои са принципите, от които не можете да отстъпите?
- Ще дам веднага пример в сферата на финансите. Не можем да отстъпим от принципа за запазване на валутния резерв като условие за финансова стабилност.
От принципа на Валутния борд не може да се откажем също, т. е. левът трябва да остава в неизменно отношение спрямо еврото и цялата политика да се води така, че да не се отстъпва от този принцип.
Следващият принцип е в бюджетната дисциплина. Да не се правят хазартни ходове, заплашващи превишаването на бюджетния дефицит отвъд опасните за България 1.5% - максимум 2%, защото това означава много бързо ситуацията да се изпусне от контрол. Но това са само част от условията.

Вие обявихте, че имате принципни различия с движението на Симеон II. Кои са те и толкова ли са непреодолими?
- Нашето категорично настояване е всички идеи, всички обещания, които се дават от политиците преди изборите, да бъдат обвързани в една непротиворечива система от макропоказатели. Това е и първата ни принципна отлика с НДСВ. При нас всички ангажименти са обвързани в една строга и взаимнообвързана макроикономическа система от показатели, които са защитени финансово. Докато при другите ние виждаме откъслечни идеи, които са в състояние да минират всякакъв бюджет или макрорамка.
Второто ни различие е свързано с принципа за съблюдаване на вече поетите ангажименти българското законодателство да продължи да се синхронизира с европейското. Това е рамката, в която ние трябва да се движим със своите обещания. Защото противното означава Европа да изпадне на заден план.

Определихте икономическите възгледи на движението като черен капитализъм.
- Срещу нас в НДСВ първо има много млади хора, след това - много несигурни в себе си, които следват релефа на обществените очаквания. Те реагират на това, което очаква от тях обществото, и непрекъснато си променят възгледите си. Ето например те казаха, че ще приложат в своята програма идеите на г-н Василев и на неговия Съюз на работодателите. Прощавайте, но тези идеи нямат нищо общо с баланса на интереси, който беше постигнат в България, и то толкова трудно, в тристранната комисия, който беше приет от трите легитимни организации на работодателите - БТПП, БСК и Съюза за частна инициатива на гражданите, и беше одобрен от двата профсъюза. Имаше бури, натиск, имаше заплахи за стачки, но в края на краищата беше намерено едно разумно съотношение на интересите между работници и работодатели и то беше фиксирано в новото трудово законодателство.
Аз не мога да нарека по друг начин, освен като антиработническо законодателство или черен капитализъм пълната липса на защита на социалните интереси на хората, за които съюзът на г-н Василев пледира. Ние се грижим за баланса на интересите в обществото, а не сме организация на капиталистите, нито на предприемачите, нито на работниците, нито на служителите. Освен това, аз мисля, че в НДСВ ще избягат от предложенията на Васил Василев и няма да ги вкарат в програмата си.

Младите от Българският Великден твърдят, че много пъти са писали писма до хора от вашата администрация с конкретни предложения, но те не са им обърнали никакво внимание, а са им отговорили с репликата: Като можете, направете го. Точно това ги е амбицирало да дойдат и да покажат какво могат да направят.
- Това издава само неразбиране на начина, по който се вземат решения в държавата. България не е някаква държава на края на света, и то от третия свят, където една група хора могат да правят каквото си искат. В България вече е създадена и правната рамка, България има 70% хармонизирано европейско законодателство. Както казах, България се движи в строгите рамки на финансова стабилност, в съответствие с едни тежки преговори с Европейския съюз, и да се твърди, че идеите на този или онзи могат да бъдат приложени в българската политическа и икономическа практика, е опасна мисъл. Младите хора е хубаво да бъдат дръзки и дръзновени, хубаво е да поемат риск, но държавата не може да поема заедно с тях и техните рискове. Точно заради това тези хора не са подготвени да поемат отговорностите да управляват България. Защото не могат да управляват рисковете, които стоят пред нашата страна. Това са предизвикателства от съвършено различно естество. Никой не отрича, че те имат дръзки и добри идеи, но съвършено друго нещо е да се пази стабилността на страната, да се гарантира нейната сигурност и да се трупа доверие. Това са съвършено други неща.

Като гледахте програмите на другите партии, смятате ли, че те покриват тези изисквания, които вече са постигнати в областта на хармонизацията с европейското законодателство?
- Строго казано, аз съм видял само една достатъчно добре и грамотно написана програма и не съм видял други програми. Не знам какво имате предвид, но аз писмени текстове от Движението за права и свободи и от Националното движение Симеон II не съм видял.* (Интервюто е взето няколко часа, преди да бъде огласена програмата на НДС II.)

В 72-страничната ви разширена предизборна програма борбата с престъпността и сивата икономика остава на по-заден план в сравнение с мястото, което й бяхте отредили през 1997 година. Означава ли това, че сте се справили с проблема, или просто конструкцията на новата ви програма е по-различна?
- Естествено е да се променят акцентите в програмата за противодействие на престъпността, доколкото някои цели се постигат, а някои обстоятелства се променят. Така че не могат да останат същите приоритети като тези преди четири години. Но борбата със сивата икономика е приоритет на новата ни програма, тъй като ако ние не проведем успешно тази борба, нямаме шансове да приключим преговорите с Европейския съюз. Никой няма да ни пусне там с огромен сив сектор в икономиката.

Как смятате да се справите с проблема?
- Мерките срещу сивата икономика са основно снижаване на данъчната тежест и другите задължения - по социалните плащания и към местните власти. Колкото по-ниски са тези задължения, толкова повече разходите да останеш в сивата икономика ще започнат да надвишават разходите по провеждане на легална дейност. Именно затова фирмите от сивата сфера ще предпочетат легализацията.
Другата мярка е да се засили администрацията и дейността на службите за сигурност до такава степен, че да успеят да наложат спазването на закона от всички. Това може да стане, като се промени ролята на администрацията, когато тя поеме и възприеме новите се функции и поведение на европейска администрация. Оттам ще дойде и потенциалът за развитие и спазване на законите. Ако сега 70% от законите ни са хармонизирани спрямо ЕС, в края на 2004 г. всички те ще бъдат хармонизирани и тогава решаващо ще е доколко се прилагат законите. На нас ни остава да развиваме този потенциал. Така ще се води борбата със сивия сектор.

Ако получите шанса да управлявате за втори път, кои от направените при сегашното управление на ОДС грешки не бихте допуснали?
- Никога няма да се повторят тези четири години. Невъзможно е да се повторят. Предизвикателствата на тези четири години бяха уникални. Те са неповторими. Веднъж намерили своя отговор, тези предизвикателства няма да се появят отново. Така че не е възможно да се допуснат същите грешки. Вероятно вие имате предвид нещо друго. Нека да го уточним, че да отговоря!

Имахте кадрови проблеми и несъответствия с партньори, които по един или друг начин ви измениха. Бихте ли допуснали подобно нещо при едно следващо управление - някой да компрометира вашето име?
- Коя е общата основа на тези процеси? Общата основа е, че хората, и основно някои политици, не можаха да понесат отговорността за тези решения, които ние взехме, и решиха да избягат от отговорността на политическата сила, търсейки алтернатива. Това е общият смисъл на техните действия. Това са слаби хора, които предпочитат предателството пред това да носят отговорност.
Аз си мисля, че в бъдеще такива драматични предизвикателства няма да има. Разбира се, отговорност пак ще трябва да се носи. Воля трябва да се проявява, но няма да бъде така, както беше през изминалите четири години. Още повече че ще има много бърз, мощен икономически растеж, разбира се, ако се реализира нашата програма.

На какво залагате за осъществяването на този растеж?
- На всички известни и възможни източници, които са достъпни за мобилизиране. На първо място, това са активизирането на българския бизнес, като се запази сигурността му, финансовата стабилност в страната и същевременно се покачва доверието между него и банките. Аз се ангажирах да създадем условия банките да увеличат два пъти, дори три пъти отпусканите кредити, като спазят същите условия, каквито европейските банки дават.

Как ще ги накарате да се ангажират?
- Няма да ги караме. Те ще започнат да го правят поради съществуващата от доста време финансова стабилност, ниския основен лихвен процент и благоприятните условия, които ще имат при реализация на кредита, отпускайки го на българските фирми за инвестиции в България. Така става във всички страни, където има трайна стабилност.

Банките много настояваха за промени в ГПК и НПК, които да им осигурят по-бързо събиране на вземанията от длъжниците, но не ги получиха.
- Не, напротив. Ние решихме много от техните изисквания.

Кои са останалите стъпки за постигане на устойчив икономически растеж?
- Втората стъпка е изпълнението на публичната инвестиционна програма с нейната инфраструктурна насоченост. Третият източник за икономически растеж е привличането на чуждестранни инвеститори. Ние предполагаме, че ще набираме чуждестранни инвестиции в размер между 1.3 и 1.7 млрд. щ. долара годишно в периода до 2005 година. Това ще позволи да се създадат много работни места.
И последният източник - това са предприсъединителните европейски фондове. За да се постигне желаният от нас икономически ръст обаче, е необходимо да се запази и засилва доверието в България като страна, която е сериозен кандидат за членство в Европейския съюз.

В предизборната си програма вие се ангажирате да създадете специални фондове (с привлечени средства от чужбина и с активно държавно участие), които да гарантират на българските банки риска при кредитиране на новосъздаващите се малки и средни предприятия. Как ще изглеждат тези фондове и каква ще е закрилата за вече съществуващите такива предприятия?
- Такива механизми има в много страни по света. Ние сме направили специални програми за стимулиране на развитието на частния сектор. Разбира се, има и примери, на които не следва да се подражава. Например да вземем Турция, където много фирми изпаднаха в неплатежоспособност и причиниха краха на турската банкова система. Тоест, не бива да се злоупотребява с прекомерните държавни гаранции. Ето защо ще го направим по най-прецизния и най-внимателния начин, отчитайки опита и завишените рискове в региона.

Като коалиция вие обещавате премахване на данъчните бариери пред бизнеса - става дума за намаляване на данъка върху печалбата с 5% при оборот на фирмите над 50 000 лева. Вчера казахте, че дори има потенциал за по-голямо намаление. Бихте ли пояснили за тези данъчни облекчения?
- Винаги пакетът, който се прави за данъчните намаления, се определя от възможностите, които бюджетът дава. Аз казах, че тази есен ще има същите възможности, каквито имаше и миналата година. Това е изненадващо и неочаквано за нас. Защото събирането на средствата в бюджета върви отлично и аз очаквам отново, за кой ли път, преизпълнение на бюджетните приходи. Точно това преизпълнение ще формира една сериозна сума, с която ние можем да се разделим през следващия период, като я дадем като данъчно облекчение на всички плащания, включително и корекция на данъка за физическите лица, социални плащания и т. н. Постепенно ще създаваме условия за снижение на тези данъчни ставки и вноски, за да може през този мандат да направим така, че България да стане страна с ниска данъчна тежест.

Във вторник председателят на БТПП ви връчи пакет от предложения, сред които е и това за семейно данъчно облагане. В него има резон, като се има предвид, че детските добавки са ниски и в много семейства единият от съпрузите не работи. Какво е вашето отношение към това предложение?
- Двете неща са свързани - семейните добавки и семейното облагане. Или има детски добавки - и те неутрализират единичното облагане, или има семейно облагане на доходите, но двете системи не се прилагат заедно. Въпросът е какво да бъде избрано, но то трябва да следва и традициите в България. Въвеждането на семейно облагане ще трябва да се създаде абсолютно наново. Такава практика в България никога не е имало и това е твърде рисковано. Не че е невъзможно, въпросът е дали си заслужава да се поеме този риск.

Очаквате ли приватизационна сделка до изборите? Например за ДЗИ?
- Не знам, зависи от условията. Аз винаги съм се занимавал малко с приватизацията, защото никога не е оставало време за подробно вникване в тези неща. Ако има условия, ще има и сделка.

Никой не отрича успехите на вашето управление във валутната стабилизация и външната политика. Но на изборите няма да гласува Европейската народна партия, а българските граждани. Какво послание ще отправите към хората, занимаващи се с дребна търговия и семеен бизнес, които изпитаха разочарование от управлението на ОДС, за да ги спечелите за своята кауза?
- Основното ми послание е, че пред нас идват добрите дни. Идват дните, в които ние ще жънем резултатите на своите усилия и това ще се усети първо от бизнеса и семейния бизнес. Винаги става така след период на стабилизация. Във всяка страна се е минало по този път, винаги е следвал бърз икономически ръст, винаги се е разширявал пазарът, винаги за малките фирми са се появявали големи полета за действия. Така че те могат да бъдат абсолютно сигурни, че ако България продължи по този път, добрите времена са пред тях.

Да, но за тях тези обещания звучат малко абстрактно?
- Тези обещания са съвършено конкретни. Защото ако пазарът на България се разширява с този темп от 10-12% годишно, който ние предвиждаме - значи че възможностите на малките и на семейните фирми да правят бизнес ще нараснат неимоверно. Разбира се, някъде те ще бъдат притискани от конкуренцията на големите фирми, например от хипермаркетите в търговията. Някъде ще има други обстоятелства. Конкретният отговор за всеки конкретен регион е различен и за всеки конкретен бизнес е различен.

Опасявате ли се, че едно влошаване на обстановката в Македония ще изгони чуждестранните инвеститори от Балканите и ще провали икономическа ви програма?
- Аз прочетох вече първите тревожни констатации, че ако обстановката в Македония не се развива добре, кризата може да се прехвърли и в България. Ще ми се това да не се случи. Но това много зависи от силната, активна позиция на България. Ако България стои и гледа безучастно какво става до нея, сто на сто инвеститорите ще го усетят и ще разберат, че тя е загубила качеството си да бъде стабилизиращ и омиротворяващ фактор в региона.

Твърдите, че влизането на България в НАТО ще зависи главно от възможността на нейните държавници да въздействат въздържащо на кризата в Македония. При какъв резултат в Македония мисията на страната ни ще бъде успешна и при какъв ще се смята за провалена?
- Ако се започнат преговори, в смисъл ако се продължи политическият диалог при президента, това ще означава, че кризата е минала под контрол. И, разбира се, ако остане широкото коалиционно правителство в Македония. Ако конфликтът премине в по-висока степен на агресивност между страните, диалогът не продължи и правителството започне да се разпада, това ще означава, че кризата се развива в лошо направление.

Каква е причината ОДС и президентът Петър Стоянов да подкрепят различен вид етнически модел в България? Президентът е за оставането на ДПС като етнически елемент в българската политика, а вие твърдите, че политическите интереси трябва да се отделят от етническото самоопределение.
- Цивилизованият начин е всички да гласуват за политически идеи, а не на етнически принцип. България постепенно върви натам. Разбира се, присъствието на ДПС не зависи от тази теза. Тя е партия, която има своята традиция, която, разбира се, е причинила и много нещастия на България, особено с отказа си да подкрепи правителството през 1992 г. - и всички видяхме как се плати този отказ. Тази партия увеличи тежестта си, като направи правителство, но все пак последиците от него бяха лоши за България като цяло. Може би за някои са били добри, не изключвам това.
Така че има плюсове от присъствието на ДПС, особено през първите месеци от възникването на българската политическа система. А и по времето на вземане на най-трудните решения - решението за даване на въздушния коридор по време на Косовската криза, бе взето с негово участие. Рамковата конвеция беше подписана с участието на ДПС, така че движението изигра и много силна положителна роля.
Не трябва на ДПС да се гледа само през розови или само през черни очила. Но българският модел се развива. Той стана европейски. В Европа е така.


Разговора води: Бистра Георгиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във