Банкеръ Daily

Общество и политика

Навършват се 110 г. от най-голямото индивидуално дарение за висшето образование у нас

Димитър Апостолов Ценов

Днес се навършват 110 години от дарението на Димитър Ценов, с което се създава Висшето търговско училище в Свищов.

Димитър Апостолов Ценов – родолюбив българин и възрожденец, виден търговец, акционер и предприемач, завещава на родния си град Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. Дарението на Димитър Ценов е най-голямото индивидуално и второто по големина за развитие на българското висше образование, след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви (6 млн. зл. лева) за Софийския университет.

Роден на 27 декември 1852 г. в семейството на заможен свищовски търговец, Димитър Ценов учи първо в Свищов, а след това във Велико Търново и Кронщад (днешен Брашов – Румъния). След трудни начални стъпки в стопанския живот на съседна Румъния

свищовлията става част от тази генерация „първостроители на съвременна България”,

която за малко години постига преодоляване на вековната изостаналост в стопанския облик и инфраструктура на освободената ни държава. Димитър Ценов участва в изграждането на: водопровода на София; първите трамвайни линии в страната; Артилерийските казарми; сградата на Девическия пансион. Владее седем езика, има плодотворни контакти сред европейската аристокрация, делови отношения и търговски връзки с фирми и дружества от Австро-Унгария, Германия, Франция и САЩ. Участва в строителството на жп линиите София-Перник и Мездра-Враца-Видин. С дялове в банки, застрахователни дружества и спестовни каси умело съвместява търговията, строителството и финансовите операции. 

Голямото си състояние, което е натрупал, Димитър Ценов

дарява за откриване и поддържане на висше търговско училище в родния Свищов.

В писмото си до кмета на града, Ценов пише: „Аз имах една мечта – да направя нещо за родния си град, в който захванах своето търговско поприще, и за българина, комуто изглежда предстои още много културна борба, додето ще може да постигне своята справедлива национална и човешка кауза”. Димитър Ценов обявява своята воля: „Оставям и назначавам за свой универсален наследник Българската държава, в лицето на господин Министъра на народното просвещение. … Нареждам моето имущество, в неговата цялост, да послужи за образуването на един фонд, носещ на вечни времена моето име „Димитър А. Ценов”… От чистия приход (на фонда) 10% да се капитализират и прибавят ежегодно и редовно – вечно, към капитала на фонда. … Щом чистият доход от фонда достигне 300 хиляди златни лева годишно, веднага да се основе и издържа от чистия доход едно висше търговско училище в Свищов. … Дисциплините, които ще се преподават трябва да обхващат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др....”. В завещанието на Ценов е даден задължителен пример за съграждане на училище по подобие на берлинското Ханделсхохшуле с напълно самостоятелен статут, което никога и при никакви обстоятелства „не бива да се смесва или слива с никое друго с държавни или с частни средства създадено учебно заведение”.

На 8 ноември 1936 година

цар Борис III официално открива в Свищов Висшето търговско училище,

носещо името на своя дарител Димитър А. Ценов. То започва своята работа с 11 преподаватели и 375 студенти, разпределени в два отдела „Финансово-административен и банков” и „Кооперативно-застрахователен”.

Идейният проект на сградата на ректората на висшето училище е дело на един от най-изтъкнатите български архитекти – Иван Васильов. Официалното й откриване е на 8 ноември 1939 година.

С решение на 37-то Народното събрание от 26 юли 1995 г. Висшият финансово-стопански институт „Димитър А. Ценов” е преобразуван в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Днес, 110 години след най-голямото индивидуално дарение за висшето образование в България, висшето училище има над 150 000 успешно дипломирани възпитаници.

 

Капиталът и духовният прогрес на човечеството

Проф. Георги Данаилов (основен изпълнител на завещанието) изнася слово, отпечатано със заглавие „Капиталът и духовният прогрес на човечеството” в брой 1 от 1937 г. на Годишника на Висшето училище. Той оприличава дарението на Ценов като трансформация на физическия капитал (пари и имоти) в духовен капитал (академия и висше училище). Давайки пример с множество дарителски фондове в световната история в подкрепа на университети, академии и научни каузи той заявява пред Царя, църковния клир и всички гости, че програмата и уредбата на висшето училище в Свищов следват образеца на „Висшето училище за стопанска администрация” при Харвардския университет, създадено от частния фонд на американския магнат Джордж Бейкър с дарение от 1924 год. в размер на 5 млн. щ. долара.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във