Банкеръ Daily

Общество и политика

Науката да влезе в университетите, настоя ресорният министър

Науката е възможност за развитие на университетите. Тя може да привлече и повече пари за тях. Ето защо науката трябва да влезе в актуалния дневен ред на всички висши училища, заяви служебният министър на образованието Николай Денков на среща с ръководството на Съвета на ректорите на висшите училища в България. 

Министър Денков е призовал за съвместни усилия в търсенето на целево финансиране за науката в университетите. 

От името на Съвета на ректорите неговият председател проф. Любен Тотев от Минно-геоложкия университет е изразил надежда, че мнението на висшите училища ще бъде търсено от МОН преди решенията в сферата на академичното образование да станат факт, а не след като бъдат взети. В отговор министър Денков е поканил ректорите да се включат активно в доработването на промените в Закона за развитието на академичния състав.

"Целта е за всяко професионално направление да се формулират специфични изисквания за академично развитие, които да са подкрепени от гилдията", е подчертал министърът. Той очаква подкрепа от университетите също и в работата за усъвършенстване на Националната стратегия за насърчаване на научните изследвания. 
Ректорите са откроили като проблем все още липсващите правила за стопанската дейност на университетите, която беше разрешена с промени в Закона за висшето образование още на 30 март 2016 г. Някои висши училища, като Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ и Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" /ПУ/, вече имат готови проекти в тази посока, но не могат да ги реализират без съответната наредба от МОН. 

Необходими са някои промени в показателите на рейтинговата система за оценка на висшите училища, смятат още ректорите. "В класацията не се вземат предвид спецификите на художествено-творческата дейност. При свободните професии е много трудно да се съберат обективни данни за заетост и доходи. Как ще отчетем например номинирания за "Оскар" възпитаник на Националната художествена академия Теодор Ушев?", е попитал ректорът на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" проф. Станислав Семерджиев. Министър Денков е подчертал ползата от рейтинговата система и е изразил готовност тя да бъде подобрена, където е необходимо.

Списъците с приоритетните и със защитените специалности също имат нужда от преработка, е посочил ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков. В момента приоритетните направления са твърде много, а защитените специалности - твърде малко, смята той. Според проф. Запрян Козлуджов от ПУ трябва да се помисли за по-справедливо разпределение на бюджетните средства за висше образование, дори ако държавата ги запази на сегашното им равнище. 

Министър Денков вижда развитието на висшите училища в три основни посоки. "На първо място, университетите ще спечелят, ако всеки от тях наблегне на областта, в която е най-силен. Още много неизползван потенциал има също в продължаващото образование, на второ място, и в привличането на повече чуждестранни студенти - на трето", е заявил проф. Николай Денков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във