Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА СПЕЧЕЛИ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Държавата ще участва с 10 млрд. лв. в учредяването на Насърчителна банка реши Министерският съвет. Замислено е новата кредитна институция да бъде с капитал от 10 000 500 000 лв. и да предоставя заеми за развитието на малкия и средния бизнес. Явно, че при учредяването й за акционери ще бъдат привлечени и някои банки. Коментира се, че сред тях ще бъде ДСК. Между тези акционери с минимален дял ще бъдат разпределени пет акции, всяка с номинал от 100 хил. лева. Банката се учредява с идеята да привлича за дълъг срок евтин ресурс от чужбина, с който през търговските банки ще предоставя дългосрочни нисколихвени кредити за развитието на малкия и средния бизнес и дори ще участва в капитала на някои такива предприятия. Новата банка ще набира ресурс и чрез облигации, които ще емитира и ще пласира на нашата борса.


За да привлича по-лесно средства от чужбина и за да гарантира ниска цена на облигациите, се предвижда всички задължения на банката да бъдат гарантирани от държавата. Министерският съвет реши новата кредитна институция да бъде учредена по Търговския закон и лицензирана по Закона за банките. Бизнеспланът й и уставът й ще бъдат разгледани на някои от следващите заседания на Съвета за структурна политика към правителството. Целият цикъл на утвърждаването й обаче трябва да приключи до края на годината, ако искаме да получим от Германия дългосрочна кредитна линия за 40 млн. г. марки. Тя се осигурява от германските държавни банки Кредитанщалт фюр Видерауфсбау и Аусглайхсбанк. Условието на двете кредитни институции е връщането на парите да бъде гарантирано от държавата и те да се управляват от банка.


Според експерти от БНБ в Закона за банките не е регламентирана възможността да се лицензират специализирани кредитни институции, а още по-малко такава, която би ползвала преференциално държавни гаранции. За учредяването на подобна банка е необходим специален закон. Тук е моментът да припомним, че през 1996 г. вече бе приет един такъв закон - за създаване на Държавната банка за инвестиции и развитие. Фактът, че той не бе изпълнен и банката не е създадена, не значи, че законът е отменен. Не стават ли твърде много тези - по същество еднотипни - нормативи?!


Хората, които поддържат идеята за Насърчителна банка, уточняват, че първоначално върху средствата, които тя е привлякла, няма да се простира тотална държавна гаранция. В бюджета ще бъде записвано какъв размер от парите - 20 млн. щ. долара или 40 млн. щ. долара, привлечени от Насърчителната банка, ще бъдат държавногарантирани. По-късно този въпрос може да бъде уреден или в закона за малките и средните предприятия, или в специален закон за Насърчителна банка. В него ще бъдат посочени и данъчните преференции, които ще ползва тази кредитна институция, ще бъде записан и текст, който ще отмени Закона за ДБИР.


Какви облигационни заеми ще може да емитира Насърчителна банка при гласувания капитал от 10 000 500 000 лева? Според Търговския закон емитираните от едно дружество облигации не могат да надхвърлят 50% от капитала му. Така че поне през първата година на своето съществуване банката ще може да емитира облигации за не повече от 5 000 250 000 лева. Колко заема могат да бъдат отпуснати с тези пари? Защитниците на идеята за Насърчителна банка коментират, че на първо време емитирането на облигационни заеми не се предвижда. За него може да се мисли едва след няколко години, когато банката се утвърди, когато капиталът й бъде увеличен няколко пъти и международната финансова криза отмине. Освен това дългосрочният кредит от Германия за 40 млн. г. марки на първо време е напълно достатъчен, за да се предоставят изгодни заеми за малкия и средния бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във