Банкеръ Daily

Общество и политика

Насилници и пияни шофьори може да връщат пари за лечението на жертвите си

Пияните и дрогирани шофьори, насилниците и хората с неуспешни опити за самоубийство могат да бъдат принудени да плащат за собственото си лечение и това на хората, които са наранили. Тази възможност и сега фигурира в Закона здравното осигуряване от 2002 г., но липсва механизъм, по който съдилищата да подават информация за деянията и техните извършители.

Сега здравното министерство предлага ред, по който административните органи и органите на съдебната власт да предоставят на Националната здравноосигурителна каса информация, когато има влязъл в сила акт и са установени обстоятелства за увреда на собственото или чуждото здраве.

Точна статистика какви разходи прави НЗОК за лечението на пострадали от катастрофи, жертви на насилие и неуспешни опити за самоубийство няма, но по груби изчисления възлизат на десетки милиони левове. Отделно тези случаи генерират и големи загуби за болниците, тъй като НЗОК не покрива всичките им разходи за лечението на такива пациенти, за които понякога се полагат грижи в продължение на седмици и дори месеци.

Лечението на тежки травми при катастрофа например струва между 1500 и 2000 лева на ден.

Законът в сегашния му вид предвижда, че средствата, заплатени от касата за лечение на заболявания, предизвикани от умишлено увреждане на собственото здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и за увреждане на здравето на трети лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването. За дължимата сума здравната каса може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда Гражданския процесуален кодекс. предлага съдилищата да подават в едномесечен срок от влязането в сила на решението информация на НЗОК, за да може да претендира възстановяване на сумите. Освен това Здравната каса ще създаде и поддържа специален регистър с тези данни.

Министерството на здравеопазването предлага и промяна във формулировката за това кой ще трябва да възстановява разходите за лечение. В сега съществуващия тест това са хората, които “умишлено“ увреждат собственото си здраве, докато новият текст предвижда думата “умишлено“ да отпадне и това да важи за всеки, който уврежда здравето си.

Това прави формулировката твърде обща и повдига много въпроси за това в какви случаи НЗОК ще претендира хора да плащат за лечението си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във