Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАШАТА ПОЛИТИКА РАЗЧИТА НА ИНИЦИАТИВНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО

Никола Николов, депутат и член на НИС на СДС, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Николов, досега се говореше че ОДС не може да провежда самостоятелна икономическа политика поради споразумението с Международния валутен фонд. Новите договорености с фонда променят ли тази ситуация?


- Искам да направя ясно разграничение между приоритетите, които досега имаше управлението на СДС, и приоритетите, които днес извеждаме в икономическата си политика. След спечелването на изборите голямото предизвикателство пред СДС беше възстановяването на стопанството и държавността. Това изискваше по-ясна и силна държавна намеса. Затова първите споразумения с МВФ имаха за задача предимно да осигурят реформата в икономическия и стопанския сектори на страната и да подкрепят платежния баланс. Разбира се, ние много ясно съзнавахме, че скоростта на реформите неминуемо ще доведе обществото до негативни нагласи, но това не ни разколеба да проявим здрава политическа воля и не се изкушихме да забавим промените.


Целта на този първи етап от нашето управление бе да създадем средата и условията за развитие на пазара. Трансформирахме българската икономика от държавна в частна. Това бе първата ни задача и на нея бяха подчинени всичките ни действия в този период. Това бе периодът на създаване на стабилна частна икономика в България.


Сега вече навлизаме във втория етап от управлението на ОДС, който естествено ще се характеризира с други приоритети. Първо, днес е необходимо да вземем мерки за насърчаване на бизнеса. И чрез тях във вече променената конкурентна пазарна среда да се реализира икономически растеж. Такива стимулиращи механизми ще въведем още от следващата година, преди да е приключило тригодишното ни споразумение с МВФ. Факт е обаче, че дори в момента вече се забелязват белези на оживление в българската икономика.

Чрез новата си икономическа политика вие ще стимулирате не толкова потреблението, колкото инвестициите. Смятате ли, че това ще е достатъчно за дребните и средните предприемачи, които би трябвало да са основните ви избиратели?


- Ние не сме съсловна организация. Не представляваме тясно интересите на дребния и средния бизнес. СДС е християндемократическа партия, която се стреми да създава възможности за всички - за инициативните, за търсещите, за можещите, за българската интелигенция, за хората със свободни професии, за младите хора. Това е ядрото на нашата политика. Като народна партия целта ни е да отключим съзидателните сили в цялото българско общество. Защото зависимостта е ясна - няма политическа сила, която да може да се задържи на власт, когато пада стойността на брутния вътрешен продукт. Ако е възможно с една единствена цифра да изразим политиката на СДС - това е 10% ръст на БВП на глава от населението за миналата година. Което е ясен знак, че наистина сме успели да отключим съзидателните сили на обществото, че сме създали възможност да има икономически растеж, че политиката ни е успешна и наистина можем да изведем страната от кризата.

До каква степен новите ви приоритети съвпадат с вижданията на останалите участници в стопанската дейност?


- Политиката е колективна игра. Изисква баланс на интересите на всички страни и в този смисъл не е много лесно да вземеш мерки, които да насърчават предприемачите.


Най-голямото предизвикателство за членството ни в ЕС е да успеем да покрием копенхагенските критерии, а от тях най-сериозният е създаването на реално функционираща пазарна икономика. Но това означава и съдебна санкция на правилата на играта, след като държавата вече се е оттеглила. Да се осигурят условия за развитие на успешен бизнес на основата на по-висока ефективност, а не на базата на укриване на данъци и такси.


В същото време наша задача е да осигурим и възможност за българското производство да устои на смазващия конкурентен натиск на европейските икономики.

Защо СДС не успява да въвлече и хората в тези свои усилия? Днес те са по-скоро зрители в провеждането на реформите.


- Постигането на тази висока политическа цел - членство в ЕС, е невъзможно, ако не се превърне в реална мотивация за всеки член на обществото. Нашата задача е да насърчим всеки гражданин да намери място за своята инициативност, да намери своята реализация. Трябва да започнем от онези хора, които са по-инициативните и които са естествен двигател на промените.


Това е голямото предизвикателство за СДС в момента.

Отразяват ли се вътрешнопартийните противоречия в СДС и при формирането на икономическата ви политика?


- Категорично не. Новите икономически приоритети на партията на практика подчиняват усилията на всички ръководства, на всеки общински и областен съвет на СДС, на всеки член на НИС. Трябва да сме наясно, че колкото и да е добра икономическата ни политика, тя може да остане неразбрана, ако не се опредмети успешно.

Какво имате предвид?


- Необходимо е във всяка община да се почувства, че стопанският елит започва да проява активност. Много важно е нашите структури по места да насърчават предприемачите, да подпомагат хората, проявяващи желание и готовност да инвестират. Мисля, че точно това е пътят, по който ще превърнем всеки гражданин от пасивен наблюдател в активен участник в процеса.

Голяма част от предприемачите са на мнение, че прекалено закъсняхте с насърчителните мерки. Защо не ги въведохте по-рано?


- Отговорът е много ясен. Не може, когато икономиката все още е преобладаващо държавна, да се реализират мерки за икономически растеж. Те са успешни, когато икономиката е конкурентна, частна, пазарна. Какво щяхме да постигнем, ако бяхме намалили данъците, докато Нефтохим, Кремиковци и Стомана - Перник, бяха държавни? Резултатът нямаше да е в полза на частните предприемачи.

От гледна точка на вашите идеи за управление и акцентите ви в икономическата политика кои са партиите, с които СДС може да си партнира?


- Зависи от обстоятелството доколко близки са ценностните ни системи. СДС ще оценява възможността за сътрудничество с останалите партии според позициите, които те ще заемат в дебата по Доклада за състоянието на националната сигурност през 1999 година. Това ще е един от механизмите, с които ще определим евентуалните си партньори.


Искам да подчертая обаче, че нашите усилия ще са насочени да не позволим на никого да използва за популистки цели постигнатите от нас споразумения с МВФ. В оставащото време до изборите ще има огромни изкушения да се тръгне в тази посока и поведението на опозицията вече доказва това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във