Банкеръ Daily

Общество и политика

Населението на България e намаляло с близо 50 хил. души през последната година

Населението на България падна под 7 милиона, а страната ни се топи с близо 50 хиляди души на година, показват данните на Националния статистически институт. 

Към края на 2019 г. населението на страната е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. българите намаляват с 48 557 души, или с 0.7%.

Оказва се, че жените са повече от мъжете - 3 581 836 (51.5%) към 3 369 646 (48.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението, отчитат още от НСИ. В края на миналата година лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от населението на страната.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.1%, а на мъжете - 17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.2%.

Към края на миналата година децата до 15 години в страната са 1 002 258, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 43.9 години в края на 2019 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43 години, а в селата - 46.5 години.

Населението в трудоспособна възраст към края на декември миналата година е 4 156 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 180 хил., а жените - 1 976 хиляди. През 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.1%, спрямо предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във