Банкеръ Daily

Общество и политика

Населението България се стопи до 6.5 милиона души

Населението България вече е около 6.5 милиона души, показват предварителните оценки на НСИ за националното преброяване през 2021 г.

Националният статистически институт отчете провал на електронното преброяване, тъй като едва 34% от българите са се преброили по този начин, а очакванията са били за много по-висока активност.

На преброяването през 2011 г. българите бяха 7.3 милиона, т.е. сега се отчита спад от 800 хиляди души.

Населението на София е близо 1.5 милиона, а най-малката област остава Видин - с население от 74 хиляди души

Преброени са над 2.8 милиона домакинства, като средно в едно домакинство живеят по 2-3 лица.

Наблюдава се намаление на населението при последните четири преброявания като най-голямо е то при преброяването през 2021 година - с 844 000 души или с 11.5 на сто спрямо 2011 година.

Естественият прираст за периода 2011-2021 година е в размер на минус 448 000 души или 53 процента от общото намаление за периода. Останалите 47 процента се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст над 65 години и повече се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 година и с 9.6 процента спрямо 1992 година.

400 хил. в посока Великобритания

Националната статистика установи, че 400 хиляди души от българското население са изчезнали - населението според преброяването е 6.52 милиона души, а според миналогодишните данни на статистиката то беше 6.92 милиона.

"Всъщност тези хора не са изчезнали, голяма част от тях са се преместили във Великобритания. Заради Брекзит страната премахна свободното движение на хора от 1 януари миналата година. Много българи са се преместили във Великобритания преди крайния срок (31 декември 2020 г.). До скоро не знаехме колко точно, но сега вече имаме представа - според официалните данни, към септември 2021 година почти 331 хиляди българи са подали документи за статут (вероятно числото ще се увеличи още малко, тъй като не са изтекли всички срокове). Но не всички ще получат одобрение да останат в Обединеното кралство - към момента поне 10% от заявленията са отхвърлени", обясни икономистът Георги Ангелов.

Корекции в данните 

Колегата му Петър Ганев обясни, че е отчетен най-големият спад на население в историята на преброяванията. По думите му това е сериозна корекция от текущите данни на НСИ, които показваха население от около 6.9 млн. души в края на 2020 г. Тази корекция ще се отрази и на икономическите данни - например БВП на човек ще се покачи .

Остава да видим данните и по региони и градове - интересно какви ще са данните за Пловдив и Варна и дали няма да има промяна във второто място, коментира Генев. 

Икономистът акцентира, че населението на София е 1 480 000 души - също сериозна корекция нагоре спрямо текущите данни

"Официални данни за населението и жилищния фонд няма да имаме преди март месец. Тогава ще имаме детайлни разбивки за населението", заяви председателят на националната статистика Сергей Цветарски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във