Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАРОДЕН СЪЮЗ НЕ Е ЛЕГИТИМНА КОАЛИЦИЯ

Г-н Илиев, има ли необходимост от подписването на ново споразумение между партньорите в ОДС?


- Не. На този етап не е необходимо сключването на такова споразумение.


Но Анастасия Мозер и Стефан Савов настояват за подписването на ново споразумение със СДС...?


- Аз искам да припомня, че когато преди президентските избори се създаваше коалицията Обединени демократични сили, според нашия устав Анастасия Мозер вече не беше легитимен главен секретар на БЗНС. Но тъй като тя атакува решението на Постоянното присъствие пред съда, това я задържа поне юридически още известно време на този пост. Именно в този момент заедно със Стефан Савов като съпредседатели на коалиция Народен съюз подписаха първото споразумение със СДС. Когато обаче се подписваше второто споразумение - вече за парламентарните избори, главен секретар на БЗНС беше Георги Пинчев и във втория документ подпис на Анастасия Мозер въобще няма.


С други думи, подпис от името на Народен съюз няма.


- Юридически Народен съюз тогава несъществуваше, защото БЗНС вече беше самостоятелна организация. Политическото споразумение за парламентарните избори е подписано от господин Иван Костов като председател на СДС, от г-н Стефан Савов като председател на Демократическата партия, а не на коалицията, от г-н Георги Пинчев - главен секретар на БЗНС, от председателите на ВМРО, БСДП и ХАП. В него Анастасия Мозер не участва и днес не може да има претенции.


Коалицията Народен съюз дори и сега продължава да е нелегитимна, защото е регистрирана като съюз между БЗНС и Демократическата партия, а с решение на Конгреса, проведен на 21 и 22 декември 1996 г., БЗНС напусна този съюз. Така че днес коалиция Народен съюз фактически няма. Има само парламентарна група, наречена Народен съюз.


Не се ли промениха нещата, след като Анастасия Мозер регистрира нов Земеделски съюз - БЗНС-народен съюз?


- БЗНС-НС е нова формация и засега все още не е подписала коалиционно споразумение с Демократическата партия, освен ако това не е станало тайно. Но ако се окаже, че е така, ние ще претендираме за името Народен съюз. Това всъщност ще бъде нова, различна коалиция и няма право да си присвоява името на коалицията, в която преди време участваха БЗНС и Демократическата партия.


Мисля обаче, че между Анастасия Мозер и Стефан Савов няма подписано второ споразумение, а първото вече е невалидно.


Нека да се върнем на предизборното споразумение за създаването на ОДС. То определя ли някакви различия за коалиционните партньори?


- В него има специална клауза, че след изборите ще се формират две отделни парламентарни групи - едната на Народен съюз, а другата на СДС. Хората на Савов и Мозер формират парламентарната група на Народен съюз, а останалите - на СДС. Към парламентарната група на Народен съюз ние нямаме никакви претенции, защото това е парламентарно, а не политическо образувание. Но когато говорим за политическа коалиция , нещата са различни. Такава коалиция може да се сключи само между политически организации.


От правото на Савов и Мозер да сформират отделна парламентарна група не произтичат ли и други различия?


- Напротив, подчертано е, че сме равноправни политически партньори.


Стана ли въпрос тогава, че след изборите ще трябва да сключвате ново споразумение?


- Не. Не би имало никакъв смисъл. Такива споразумения са важни, когато наближават избори. Те регламентират отношенията на политическите партньори за самите избори. Затова мисля, че е съвсем логично с приближаването на местните избори да се подпише друго споразумение, в което ще се договорим за начина, по който ще участваме в тях. Намирам за съвсем неуместно желанието на Стефан Савов и Анастасия Мозер да използват факта, че имат самостоятелна парламентарна група, за да си осигурят привилегировани позиции в новото споразумение. Новото споразумение няма да бъде парламентарно, а политически ще е подчинено на местните, а не на парламентарните ни интереси. Не бива да се бъркат тези две нива на отношения.


Вие лично какво очаквате от новия документ?


- Първо, за да говорим за ново споразумение, трябва да се съберем всички партньори, членове на ОДС, и да обсъдим вижданията си и общите си интереси.


Стефан Савов и Анастасия Мозер не са ли съгласни на този вариант?


- Не. Те искат индивидуално споразумение със СДС. Всъщност това е натиск срещу СДС за нарушаване на статуквото в изпълнителната власт и на местно, и на централно ниво. Те просто искат да получат още повече власт.


Очевидно останалите коалиционни партньори се чувстват пренебрегнати.


- Да, Савов и Мозер не гледат на нас като на партньори. Дори и министрите им се чувстват обвързани само със СДС, но не и с по-малките партии в обединението.


Всъщност това е поведението и на депутатите, и на министрите и на местните им структури.


Коментирали ли сте този проблем с Иван Костов?


- С Костов не сме разговаряли за това, но мисля, че нито той, нито колегите му подкрепят сепаратисткото поведение на Савов и Мозер. Искам да кажа, че на много места хората на Мозер разрушават структурите на БЗНС. С обещания за включване във властта и в поземлените комисии те се стремят да привличат земеделците в БЗНС-НС.


Лидерите на СДС твърдят, че са обсъдили с всички свои партньори претенциите на Народен съюз за ново споразумение. Какви позиции се оформиха в тези обсъждания?


- Всички ние мислим, че даването на още повече власт на Демократическата партия и БЗНС-НС ще наруши взаимоотношенията в коалицията и ще доведе до диктат от тяхна страна. Те вече доказаха, че не работят за общите интереси, а единствено за оздравяване на собствените си структури.


В тези разговори запознаха ли ви с конкретния проект, предложен от г-н Савов и г-жа Мозер?


- Не.


Какво обсъждахте тогава?


- За нас целите, към които те се стремят, са ясни и разговорите бяха принципни.


Как да си обясним тогава поканата на по-малките партии в коалицията за отделен разговор с лидерите на Народен съюз?


- Ние стигнахме до убеждението, че вече можем да започнем работа върху едно ново споразумение, и когато приближат местните избори, то да бъде подписано. Засега искаме да уточним отношението на Савов и Мозер към нас и към бъдещото ни сътрудничество. Просто трябва да седнем и да разговаряме.


Досега не сме получили отговор на поканата си. От тях зависи дали ще приемат да разговаряме. Каквото и решение да приемат обаче, ние няма да бъдем изненадани. Но ако поведението им продължи в тази посока, мисля, че ще се създадат нови предпоставки за разединяване на силите в ОДС и моментът на тази атака едва ли е избран случайно. Точно когато ОНС и Евролевицата вече се оформят като остра опозиция, Анастасия Мозер и Стефан Савов подновиха старата си дружба с Ахмед Доган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във