Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАРКОТИЦИ И ОРЪЖИЕ ЗАХРАНВАТ ПРЕСТЪПНИЯ БИЗНЕС

Г-н Джаферов, откъде, според вас, води началото си организираната престъпност в България?


- Тя е функция на срастването на изпълнителната, съдебната и политическата власт от края на седемдесетте години. Тогава условията са позволили структурите и кадрите на бившата Държавна сигурност под покровителството на комунистическата партия да извършват незаконни действия в ущърб на държавата и за финансовото и икономическо облагодетелстване на избрани номенклатурни кръгове.


Какво по-точно имате предвид?


- Пътят на дрогата, например. Тогава Графикът се организираше именно от служителите на Държавна сигурност. Държавата осигуряваше преминаването на наркотика през територията на нашата страна. Същото се отнася и за незаконната търговия с оръжие, тя също беше организирана от структурите на Държавна сигурност. Хора на ДС осъществяваха и широк нелегален бизнес с крадени коли.


Но това са страшно много мръсни пари. Къде са отивали те?


- Влизали са в тайни сметки в чуждестранни банки. Малка част от тях, по-късно, по някакъв начин са влезли и в България, но по-голямата част е оставала в чужбина.


Кой е ползвал тези пари извън България?


- Най-вече общите тайни интернационални структури на целия социалистически лагер начело със Съветския съюз. Много от тези средства са използвани за подпомагане на революционни движения и терористични организации.


А как според вас тези пари са станали основата на днешните мръсни пари в България?


- Вече казах, че част от парите, чрез регистрирани български дружества в чужбина, са влизали в България и са действали на територията й. Тази схема е работила еднакво във всички социалистически страни, не само у нас. Механизмът има и друг план. Кадрите, които са правели всичко това, в един момент излязоха от рамките на общата система и започнаха да работят за себе си или за групови интереси, които са извън контрола на държавната власт. Те запазиха структурите и изградените тайни мрежи, както и допира с натрупаните банкови сметки. Именно тези хора, с помощта на тези пари, изградиха и поддържаха силовите групировки в България, използвайки ги за свои изпълнители.


Тогава българското общество и институциите все още не бяха готови за адекватно противодействие на тези процеси. Нито в законодателен план, нито като стереотип и начин на работа.


Добре, това е пропуск на миналото. А как да си обясним, че някои днешни политици застават в защита на тези мръсни пари?


- Обясненията са поне три. Възможно е пряко участие в произхода на тези пари. Възможна е и пряка икономическа обвързаност. Най-честото обяснение е корумпирането на хора от изпълнителната, съдебната и законодателната власт. И когато всеки един от тези три механизъма заработи, политическият чадър над престъпните групировки се разтваря.


Задачата ни сега е чрез закони да прекратим действието на трите механизъма. В противен случай има голяма вероятност демокрацията в България да се задуши в прегръдките на корупцията и икономическата мощ на мръсните пари. Ако престъпните групировки успеят да създадат свой втори властови център в държавата, тогава губи не само реалната власт, избрана от народа, но и цялото демократично и правово общество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във