Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАРЕДБАТА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ ТЪРГОВЕ ДАВА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ, ОТКОЛКОТО ОТГОВОРИ

Дългоочакваната Наредба за централизираните търгове вече е факт. Недоволните от нейните разпоредби обаче имат превес над тези, които радостно потриват ръце и очакват втората вълна на масовата приватизация да ги залее с лесни печалби. Това, което бие на очи в наредбата, е, че в нея и дума не е спомената за участието на пенсионните фондове в централизираните търгове. Това обаче не означава, че те не могат да вземат участие във втората вълна на масова приватизация. В закона за приватизация ясно е казано, че доброволните пенсионни фондове могат да събират бонови книжки, след като техният статут бъде законово регламентиран. А това може да стане едва след като депутатите приемат на второ четене закона за дейността им.


Наредбата пък предвижда на централизираните търгове да могат да участват и юридически лица - самостоятелно или чрез помощта на инвестиционен посредник. И тъй като доброволните пенсионни фондове са регистрирани по Търговския закон и са юридически лица, никой не може да им забрани да се включат в масовото раздържавяване. Противно на очакванията пенсионните фондове няма да имат никаква привилегия във втората вълна на масова приватизация. Преди около месец от проектозакона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване отпадна текстът, според който срещу всеки инвестиционен бон пенсионният фонд ще може да придобие държавна собственост, равняваща се на два такива бона. Според запознати в момента се обмисля дали да не отпадне и текстът, позволяващ на пенсионните фондове да получат при желание и инвестиционен лиценз. При получаването на такъв лиценз пенсионните фондове ще могат да играят на търговете от масовата приватизация от името на своите клиенти и за тяхна сметка. Ако обаче пенсионните фондове загубят възможността да оперират като инвестиционни посредници, според наредбата за централизираните търгове те ще могат да сключват договор с такъв посредник за доверително управление на боновите книжки. Това във всички случаи ще оскъпи процеса и, както в повечето случаи става, потърпевши ще бъдат дребните акционери. В случая - осигурените лица. До известна степен от тази схема ще загубят само малките пенсионни фондове, в които не се е влял капитал от бившите приватизационни фондове. А е известно, че повечето от големите експриватизационни фондове не пропуснаха възможността да създадат свои пенсионни фондове, чрез които да участват във втората вълна на масова приватизация. Такива са Мел Инвест, АКБ-Форес, Мултигрупелит, Доверие, Република, Българо-холандски приватизационен фонд и др. При тях набавянето на осигурени лица освен с пари и с бонови книжки може да стане с една заповед по гарнизона, т.е. телефонно обаждане от ръководството на холдингите до съответните предприятия, в които те имат значително дялово участие.


Работниците в предприятията, собственост на бившите приватизационни фондове, могат под строй да вложат боновите си книжки (а защо не и на своите роднини?) в съответните пенсионни фондове. Те пък ще участват на централизираните търгове, състезавайки се за тези предприятия, за които са им наредили ръководствата на експриватизационните фондове. След приключване на съответния централизиран търг пенсионният фонд ще може да продаде на бившия приватизационния фонд придобитите акции. С получените средства пенсионните фондове ще заверят индивидуалните партиди на осигурените при тях лица, които са им предоставили боновите си книжки. Реализирането на тази схема обаче не е безпроблемно, тъй като наредбата за централизираните търгове съдържа някои смущаващи текстове.


Основният е, че акции от централизираните търгове ще се придобиват по среднопретеглена цена. Първоначално аз съм преценил, че дадено предприятие струва пет единици. Някой обаче е предложил за него десет или петнадесет единици и в крайна сметка излиза, че среднопретеглената цена е осем единици. Ако обаче го закупя за осем единици, вече е ясно, че не мога да платя в никакъв случай 250 хил. лв. на този, който си е внесъл боновата книжка в пенсионния фонд, коментира Венелин Раковски, изпълнителен директор на пенсионен фонд България. Това по скоро прилича на социалистическо раздаване на собствеността по среднопретеглена цена. Ако е така, защо трябва да става чрез търг - твърди Венелин Раковски. Така възниква въпроса каква да бъде стратегията на пенсионните фондове при привличането на бонови книжки?


Мнозина специалисти в раздържавителните процеси веднага след приемането на наредбата от Министерски съвет прогнозираха, че заложеният в нея механизъм (по среднопретеглената цена) ще прогони и голяма част от чуждестранните инвеститори, които също имат право да участват на централизираните търгове. Засега обаче чуждестранният интерес към втората вълна на масова приватизация не е кой знае колко голям.

Facebook logo
Бъдете с нас и във