Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАРЕДБА N5 НА БНБ И МФ ПОЛУЧИ НОВО ЗВУЧЕНЕ

Управителният съвет на БНБ прие на 2 юли новата редакция на Наредба N5, регламентираща условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа.


Получените при първични аукциони на ДЦК състезателни поръчки с една и съща цена вече ще се одобряват пропорционално в зависимост от оставащото за разпределение количество ценни книги. Същото правило ще важи и за несъстезателните поръчки. Целта на промяната е разпределението да става сред по-широк кръг от участници.


Промените в Наредба N5 най-после регламентираха практиката на финансовото министерство да определя съотношението между състезателни и несъстезателни поръчки за всеки аукцион. Наредбата легализира и правото на ведомството на Муравей Радев да посочва максималното количество ДЦК, който всеки участник може да купи със състезателни поръчки.


Освен това и финансовите институции, които не са първични дилъри, ще имат достъп до регистъра на ДЦК в Централната банка. За да стане това, те трябва да изпратят писмено искане за откриване на регистри в БНБ и да потвърдят, че до провеждане на следващия избор притежаваните от тях ДЦК по регистри, водени от първични дилъри, ще се прехвърлят и ще се водят само в БНБ. От своя страна Централната банка ще отразява само онези сделки на непървичните дилъри, които са сключени на вторичния междубанков пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във