Банкеръ Daily

Заради дългите периоди пред екраните:

Нарастват случаите на психични затруднения у децата

Група училищни психолози и педагогически съветници изпратиха отворено писмо до министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването и омбудсмана на България, съобщиха от Националната мрежа за деца.  

Педагозите твърдят, че децата са изключително потърпевши от продължаващата с месеци ситуация на дистанционно обучение и недостъпността на училищната среда. "Ако има група в обществото ни, която е сред най-засегнатите от пандемията – това са те. Включително и в този момент, в който се намираме, те продължават да са изкупителна жертва на множество процеси в обществото, които можем да отчетем. Те плащат цената на това, че като общество, като възрастни, не намерихме начин да поемем отговорност както за себе си, така и за тях. И ако това е основната ни задача като родители и зрели хора, то там ние се проваляме; а най-лошото е, че няма изгледи нещата да претърпят особена промяна занапред",  се отбелязва в писмото. 

От позицията си на  поведенчески специалисти, имащи отношение към психично здраве и работещи в училище, те настояват за следното:


  • Да бъде предоставена възможност, при това в най-кратки срокове, всички деца и юноши, които имат желание, да се върнат в присъствена форма на обучение – при наличие на ясни правила и спазване на всички възможни противоепидемични мерки.

  • Посещението в училище да не бъде обвързано с условия (някои от които на практика неизпълними – например тестовете), които се прилагат единствено на територията на българското училище, но никъде другаде.

  • Да се заложат и разпишат дългосрочни мерки с основна задача училищата да бъдат затваряни последни. Всички действия в идващите месеци (както на настоящата, така и на следващата учебна година) да бъдат съобразени с именно тази най-важна за децата опорна точка, т.е. това да е основна цел, а не средство за реакция в ситуация на неотложна спешност.

  • Всички действия да бъдат последователни, добре планирани и добре комуникирани с участниците в учебния процес, включително учители и родители.

  • Да бъде изведено като основен приоритет, наравно с образованието, психичното здраве на децата и техните учители.

В заключение училищните специалисти подчертават, че не подценяват сериозността на пандемичната обстановка, нито пък целта ни е да поставим поредна линия на противопоставяне. "Това, което ни обединява, е позицията ни като професионалисти в училище, които имат наблюдения върху влиянието на пандемията и онлайн обучението върху голям процент деца и юноши. Като хора, които работят с думите, наясно сме с тяхната сила. Но също така сме наясно, че когато думите не са подкрепени с действия – ясни, последователни и категорични – те „олекват“, губят своята стойност и в дългосрочен план  не само не вдъхват доверие, но и пораждат конфликти и напрежение. Така е, защото съвместяването на думи и дела, носи усещане за разбиране и доверие. А не са ли именно тези две неща толкова необходими в обществото ни днес?", питат те. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във