Банкеръ Daily

Общество и политика

Нарастват даренията за преодоляване на социално-икономическите щети от кризата

Дарените средства в пари и материали за борба с Covid -19 в България са надхвърлили сумата 33,6 млн. лева.

За последните две седмици даренията са нараснали с почти 5 млн. лв., а за месец и половина са приблизително равни като обем на 1/3 от даренията за цялата 2018 г. Това показват обобщените данни на Българския дарителски форум към края на април.

Компаниите продължават да бъдат с най-голям обем дарени средства (39%), следвани от обединените усилия в дарителски кампании с 35%.

Не се наблюдават промени в общите обеми дарени средства от отделни хора (23%) и фондации (3%).

Над 40 различни дарителски кампании, започнали в началото на април, продължават активно да набират средства. Инициатори за тях са публични институции и местни власти, отделни болници и граждански организации. Компаниите също организират дарителски кампании сред свои служители, клиенти и партньори.

В последните две седмици се наблюдава лека промяна в предназначението на даренията – спадат тези за апаратура, материали, защитни средства и консумативи в лечебните заведения. В същото време нараства делът дарения за преодоляване на негативните социално-икономически последствия от кризата. В по-голяма степен се даряват храна и продукти от първа необходимост в помощ на най-уязвимите хора – самотни възрастни, деца и младежи в риск, самотни родители, жертви на домашно насилие, бездомни, хора с хронични заболявания или със специални нужди.

"Нещо, с което се гордеем, е общият фонд "Обединени срещу Covid-19", зад който стоят усилията на различни организации, в който се събраха малко под 1 милион лева. На конкурсен принцип тези средства ги разпределихме между болници, общини и граждански организации", обясни пред Радио София директорът на Българския дарителски форум Красимира Величкова. По думите й пред последните седмици се забелязва пик в даренията и желанието да се помага.

Една от мащабните дарителски кампании, които бързо набират средства е „България за лекарите". Зад нея, както и зад „България за България“, която за около 8 часа успя да събере около 300 хиляди лева, стоят усилията на Кръстина Стефанова, Десислава Олованова и Сибина Григорова. Целта на настоящата кампания е да събере средства за 10 големи и 20 малки UVC апарата за 100% дезинфекция на най-натоварените и нуждаещи се болници и линейки в София и страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във