Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАПУК НА ЗЛОЖЕЛАТЕЛИТЕ ПОВЕЧЕТО НИ БАНКЕРИ ИМАТ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Членовете на управителният съвет или на съвета
на директорите трябва имат висше икономическо или юридическо образование,
гласи чл. 9, ал. 1, т.1 от новия Закон за банките, който бе обнародван
в Държавен вестник в първия ден на Валутния борд.
Срокът, в който банките следва да приведат уставите и дейността
си в съответствие с разпоредбите на новия нормативен документ,
е шест месеца от влизането на закона в сила.


Въпреки слуховете, че банковото братство е една пъстра
палитра от спортисти, полицаи, инженери и математици, се оказа,
че над 90% от официалните представители на българските кредитни
институции са с висше икономическо или юридическо образование.
Читателите на в. БАНКЕРЪ сами могат да стигнат до
този извод, след като се запознаят с публикувания в днешния брой
списък на работещите банки в страната, членовете на техните управителни
и контролни органи и тяхното образование.


Централната банка има право да отстрани лице, което
не отговаря на посочените изисквания в ал. 1 на чл. 9, четем по-долу
в същия този член. Това доста неприятно задължение може да отпадне
като ангажимент на централните банкери, ако лицата, неизпълняващи
изискванията на Закона за банките, бъдат освободени от компетентен
орган в посочения от БНБ срок. Експерти твърдят, че послушните
деца на Централната банка - търговските банки, в никакъв
случай няма да натоварят БНБ с бремето да лишава от права членовете
на управителните им органи. Затова потърпевшите банкери трябва
да се примирят с факта, че в най-големите летни горещини ще им
се наложи да свикват акционерите си на извънредни общи събрания,
на които да променят членовете на съветите на директорите, попадащи
под забраната на чл. 9, ал. 1, т.1, а също и т.4 и т.5. Според
параграф 16, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за банките членове на съвет на директорите на банка, които
не отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1 или на които
е отказано издаването на сертификат, се освобождават от компетентния
орган на банката в двумесечен срок от влизането на банковия закон
в сила.


В този смисъл решението на проблема за банките с
двустепенна структура - надзорен и управителен съвет, ще е далеч
по-лесно. Просто надзорните съвети ще трябва да подменят управителните
и без да свикват общи събрание на акционерите, но това трябва
да стане в значително по-кратки срокове - до 30 дни от влизането
в сила на Закона за банките (или до 30 август тази година).


От БНБ уверяват, че наредбата за лицензирането на
банкерите ще бъде готова в рамките на предвидения от закона срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във