Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАПРАВИХМЕ ЕДНА ПАУЗА ОТ ШЕСТ ГОДИНИ И СЕГА ТРЯБВА ДА СИ ПЛАТИМ

Г-н Павлов, през изминалата седмица медиите разнищваха
основно темата монополист ли е Булгаргаз на българския
пазар? До сряда (7 януари) при вас не бе получена молба от конкурентното
дружество Овъргаз и все пак каква е позицията на Комисията
за защита на конкуренцията (КЗК) по този проблем?


- Щом като Булгаргаз има монопол, то
това е във вреда на нацията. Монополът е нещо, по което не можем
да спорим. Но дали тази цена, на която иска да продава Булгаргаз,
е монополна? Дружеството се опитва да свали международната цена
по вноса - нещо, което другите контрагенти по договорите за внос
на газ не направиха. Нещо повече - те не само че допуснаха по-високи
от международните цени, но натовариха българския платец допълнително
с една твърде голяма печалба.


Това означава ли, че спорът Булгаргаз-Овъргаз
е решен, преди да дойде преписка при вас?


- Нищо подобно. Мен ме смущава разпространяваната
в медийното пространство идея, че клиентите на Овъргаз,
т.е. онези, които са влезли в директни контакти с компанията,
са ощетени, защото не получават договореното. Изтъква се, че Булгаргаз
спекулира с монополните права. Но Овъргаз не може
да продава услуга, която не е в състояние да осъществи. Аз мога
да сключа договор с вас като посредник само ако имам един предхождащ
го договор с Булгаргаз. А такъв договор между двете
компании няма.


Българският народ търпи още едно внушение. А именно,
когато Овъргаз се намеси в сделката, едва ли не цената
на услугата ще е същата, каквато би била при директна сделка.
Всъщност българският консуматор ще претърпи още една щета при
наличието на посредник. Мисля, че беше дълг на медиите да разбият
този мит.


А иначе вчера (7 януари) вече пристигнаха шест идентични
молби от клиенти на Овъргаз. Това са Хебросгаз,
Газоснабдяване - Първомай, Газоснабдяване
- Ямбол, Ловеч-газ, Белопол и Белослав. В тях пише:
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.18, т.2 от
Закона за защита на конкуренцията чрез вас - КЗК, да предприемете
всички предвидени в закона мерки в рамките на своята компетентност
срещу Булгаргаз ЕАД за преустановяване на извършваната
от дружеството злоупотреба с монополно положение и установяване
на нелоялна конкуренция.


Кога ще бъдат разгледани тези молби?


- Въпреки притесненията ни по изготвянето на нов
закон, ще разгледаме молбите в определения срок.


Защо се налага изготвянето на нов закон за защита
на конкуренцията и какво ще промени той?


- Комисията изготвя един изцяло нов закон. Старият
от 1991 г. има две особености - първо, той е беззъб,
защото санкциите му са смешни - 2000, 20 000 лева... Всеки ден
да глобяваме една стопанска структура, която дневно печели 2000
щ. долара, пак няма да я спрем. И второ, основният акцент в действащия
закон е поставен върху защита на конкуренцията. За каква защита
обаче можем да говорим при стопанските условия в България през
последните седем години, когато на практика липсваше всякакво
производство? Конкуренция е възможна в условията на действащ пазар.
Такъв сега у нас няма. При стагнацията на производството, при
ниската ефективност на националното производство ние стигаме до
ограничителни норми по отношение на вноса, за да защитим новия
производител с някакви пределни цени и в същото време бъркаме
в джоба на националния консуматор. С новия закон вече ще се акцентира
върху господстващото положение на пазара, върху съществуването
на групировки на пазара върху монопола.


Какъв размер на глобите се предвижда? Предишният
председател на комисията Стефан Нешев също бе изготвил законопроект,
който обаче не видя бял свят.


- Стефан Нешев е внесъл както проект за изменение
и допълнение на сега съществуващия закон, така и нов законопроект.
От него обаче могат да се използват само някои части.


Колкото до санкциите, бихме могли да погледнем към
германските закони, които са два - за конкуренцията и за монополите.
Нещата там са драматични, защото глобата е 1 млн. г. марки, което
при условията на Валутен борд у нас означава 1 млрд. лева. Ако
имаме възможност да санкционираме нарушителите с 1 млрд. лв.,
сигурно ще се съобразят и няма да нарушават закона. А дали българските
глоби ще станат аналогични на германските, това ще обсъждаме най-рано
в средата на другата седмица.


Бързината на икономическите промени е тясно свързана
с ефикасността на законодателните мерки. Ние направихме една пауза
от шест години и би следвало сега да си платим. Виждате, че се
създадоха групировки в сянка, които използвайки чисто присъщи
на капитализма стопански структури, преминаха към безпощаден рекет,
и то не само с бухалки. А и какво са тези шест молби, за които
споменах, освен шест размахани бухалки?


Ще се променят ли правомощията и функциите на Комисията
за защита на конкуренцията с новия закон?


- Аз имам идеи, които нееднократно лансирах в медиите.
Впечатлението ми е, че част от колегите възприемат положително
тезата КЗК да разшири правомощията си по отношение на икономическите
групировки, да може да контролира по-успешно тези, които искат
да притеснят националния пазар. Става въпрос не само за нелоялна
конкуренция, а и за използване на разрешени от закона форми за
постигане на монополни печалби.


Очевидно оценката ви работата на предишната комисия
не е особено висока?


- Работата на предишната Комисия бе обезличена от
самия характер на стопанския живот в България. Няма конкуренция,
защото няма пазар. Това е обективната пречка. Има и субективна
- коя политическа сила обслужва.


Останаха ли ви в наследство недовършени дела?


- Прекалено много. Ние получихме някъде около 60
дела, неразгледани от предишния състав. А той е деморализиран
някъде от лятото на миналата година. Вече сме провели четири заседания,
но не сме решили нито едно дело, защото все още не са подготвени
според процедурата. Вероятно на 13 януари ще можем да се произнесем
по един случай, чиято подготовка върви усилено. За един месец
ще натрупаме толкова заседания, колкото предишната комисия е провела
за една година.


При представянето ви пред журналистите вие казахте,
че ще заседавате два пъти седмично?


- Идеята ми беше във вторник да готвим законопроекта,
а в четвъртък да разглеждаме дела, като мислех, че ще имаме повече
време за новия ЗЗК, защото се визираше един срок от 5-6 месеца.
Сега, при силно съкратените срокове, не можем да си позволим този
лукс. Затова всеки ден заседаваме.


Можете ли да посочите по-значими дела, които предстои
да разглеждате?


- Химко - Враца. Резултат по него ще
има много скоро.


Елкабел е монополист на пазара по отношение
на някои видове кабели и сега дружеството е предложено за приватизация.
Какво би станало например, ако се купят над 50% от него?


- Каквото стана с Девня цимент. И тук
проличава едно противоречие между нашите национални условия и
европейските. Защото доминиращото мислене у нас е, че монополното
положение трябва да се преследва, когато се спекулира с него.
Докато монополното положение в Европа и САЩ се преследва като
факт, а не когато настъпят някакви последствия в резултат на упражняването
му.


Естествено трябва да се има предвид, че нашите стопански
условия са коренно различни. Определени групировки се домогват
да установят монополно положение сега при новите икономически
условия. Ако комисията няма средства да възпира една такава дейност,
възможността да настъпят такива злоупотреби, тя пак няма да си
свърши работата.


Оказван ли е вече натиск върху комисията?


- Натискът се упражнява чрез медиите. Създава се
погрешна представа в аудиторията за това, колко са добри едни
и колко е лош Булгаргаз.


Имате ли някакво ноу-хау за предпазване на членовете
на комисията от влияния?


- Всяка държава охранява интересите си с наказателно
право. Всяка вина трябва да бъде доказана пред съда. Друг е въпросът,
че престъпността на т.нар. бели якички - стопанската
престъпност и престъпността в банковата сфера, много трудно се
доказва.
При избирането ви от парламента беше споменато, че
в предишната комисия са инвестирани 2 млн. щ. долара. За какво
са отишли тези пари?


- Сумата е много по-голяма. Парите са дадени от ФАР
и голяма част от тях са инвестирани в хора, които са и членове
на комисията. Те са били изпращани за по месец в САЩ, Белгия,
Германия, Франция за квалификация. Друга голяма част от отпуснатите
средства са давани за квалификация на сътрудниците на комисията,
които подготвят делата. Сега тези, които за изминалите 5-6 години
са обиколили Европа, в някои отношения са добре квалифицирани
и моята цел е те да работят деполитизирано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във