Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАП София с приходи над планираните

Общо 116 млн. лева над планираните приходи за 2013 г. са събрани в столичната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). От данъци и осигурителни вноски в бюджета са внесени 4.5 млрд. лева, а годишният разчет е изпълнен на 102.65 на сто.

Значителен принос за преизпълнението на годишния план имат постъпленията от данъка върху добавената стойност (ДДС) и от корпоративните данъци. Събраният през 2013 г. данък върху добавената стойност е 1.6 млрд. лева или с 53.6 млн. лева над планираното и с 98 млн. лева повече в сравнение с 2012 година. Приходите от корпоративни данъци възлизат на 478 млн. лева, което е с 55.6 млн. лева повече.

От осигурителни вноски през 2013 г. са събрани 1.6 млрд. лева. Най-значително е преизпълнението на плана при вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване - с 19.5 млн. лева повече. От здравни вноски в хазната са внесени близо 500 хил. лева над планираното. От неданъчни приходи /сред тях са и глоби от други държавни органи, които НАП събира/ в хазната са постъпили 198.7 млн. лева или близо165 млн. лева над плана.

При данъка върху доходите на физическите лица е налице известно изоставане от разчета за 2013 г. Причините за неизпълнението на плана по това перо произтичат от извършените в началото на 2013 г. законодателни промени, основно свързани с въвеждането на т. нар. единна сметка. Салдото на невъзстановения в срок ДДС в края на 2013 г. е 69 млн. лева. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита намаление с 51.5 млн. лева, което се дължи на предприетите от ТД София спешни мерки за подобряване ефективността на процеса по възстановяване на ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във