Банкеръ Daily

Общество и политика

НАП и митничарите били отличници по корупционни практики

Най-често корупционни престъпления през 2018 година са хващани при обществените поръчки и сред общинските чиновници, които отговарят за процедурите в строителството. Освен това, отличници по корупционни практики били в НАП и митничарите. Това гласи Годишният доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., приет от ресорната комисия в парламента и внесен от Министерския съвет.

Изрично е подчертано, че има напредък и "повишена прозрачност" при обществените поръчки, но корупционният риск в сферата си остава висок. Не оставали незасегнати дори и малките обществени поръчки, които не били толкова атрактивни за кражби. Според друго заключение с публичните търгове в България се създава грешен икономически модел и се пречи на реалната конкуренция, която е основата на истинската пазарна икономика.

Съществува "устойчивост" в познатата практика на административен рекет - за да бъде издаден документ, се иска подкуп. Става въпрос за издаване на административни решения по съгласувателни, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими и административни услуги. Отделно в документа е посочено, че "се запазва тенденцията представители на местна власт да използват установени схеми за лично облагодетелстване чрез възлагане на дейности на свързани лица".

Що се отнася до организираната престъпност, констатацията е, че "през последните 10 години в страната се наблюдава спад на нивото на използвано от организирани престъпни групи насилие", но пък дейността на организираната престъпност все още е значителен фактор, "от който произтичат реални рискове и заплахи за сигурността на национално и европейско ниво".

Като водещ при данъчните престъпления е фактът, че при търговията на дребно продължава да се поддържа практиката да не се издават касови бележки.

Жертви на трафик на хора били най-вече ромите – жени и деца, а да си купиш нелегално оръжие най-често е възможно заради "малки нелегални работилници".

Увеличава се честотата, обхватът и разнообразието на кибепрестъпленията. "Добре развитата информационна и комуникационна инфраструктура на Република България я прави привлекателна за експлоатиране от мултинационални организирани киберпрестъпни групи". От своя страна съществува сравнително ниско ниво на информираност както на бизнеса, така и на гражданите за един от методите на киберпрестъпленията – социалния инженеринг. Вторият посочен в доклада метод е "фишингът" (изпращане на лъжливи имейли с цел определен отговор и/или отваряне на прикачен файл, с което да бъдат откраднати пароли и лична информация). Актуални остават и киберпрестъпленията, свързани с нерегламентиран достъп и хакерски атаки към интернет сайтове на лица, държавни и частни организации .

От своя страна фалшивите новини целят "упражняване на определен контрол и натиск върху обществото и неговите нагласи", като Facebook и Twitter са посочени за канали, по които се разпространяват фалшиви новини. Даден е и пример със срива на Търговския регистър отпреди година. А крайното заключение за киберсигурността е, че е необходимо е приоритетно да се развива експертен капацитет и да бъдат придобивани нови високотехнологични способности в тази област. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във