Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАЙ-ТЕЖКА Е БИТКАТА С ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПИСАНИТЕ В БЮДЖЕТА 350 МЛН. Щ. ДОЛАРА ПРИХОД ОТ
РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО СА ИЗПЪЛНИМА ЗАДАЧА, СМЯТА ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ БОЖКОВ


Ще отчетем страхотен удар, ако 20-25% от българските
предприятия бъдат купени от чужденци, заяви вицепремиерът Александър
Божков пред депутатите. Той уточни, че целта е до края на тази
година да бъдат раздържавени 40 на сто от предприятията, а през
1998 г. - почти всички останали. Управляващите ще се стремят да
привлекат и качествени чуждестранни инвеститори в
малките и средните предприятия, които да създадат истинска конкуренция
на нашите производители.


Днес едно от основните изисквания при избора на купувач
е предприятието да заработи веднага след приватизирането си. В
този смисъл министърът на промишлеността прогнозира, че може да
се очакват много оплаквания от работническо-мениджърски дружества,
които не са успели да купят предприятията, където работят. Добре
е тези колективи да си намерят сериозни партньори, които да им
осигурят пазари и финансови средства за инвестиране, препоръча
на кандидат-приватизаторите г-н Божков.


Ясно е вече, че раздържавяването на големите предприятия
ще бъде оставено за първата половина на следващата година. Целта
е да се договори по-добра цена за тях и да се определят най-подходящите
купувачи. Конкретно Българската телекомуникационна компания първо
ще се преструктурира. До края на тази година ще се направят промени
в свързаното с нейната дейност законодателство и в тарифните режими.
От темповете на самото преструктуриране ще зависи кога ще се пристъпи
и към отдавна обещаната продажба на дялове от БТК. Една от сериозните
пречки е, че много от предприятията не са достатъчно добре подготвени
за раздържавяване. Например преговорите за продажбата на Соди
- Девня, продължиха 3 месеца заради неизчистени проблеми
от страна на собственика и на Агенцията за приватизация. Това
е бил и един от козовете на българското правителство при преговорите
с МВФ по време на които бе отвоювано в бюджета да
се запише по-ниска сума от прогнозните приходи от приватизация
до края на годината.


Получените от раздържавяването пари са скъпи
и не е добре да се харчат за текущи нужди. Затова в подкрепа на
платежния баланс ще се използват сравнително по-евтините кредити
от МВФ и Световната банка. Тези заеми са със сравнително ниски
лихви и с неколкогодишен гратисен период, припомни вицепремиерът.
Голям резерв за съживяване на промишлеността са активи, които
повечето предприятия имат, но не използват, а и не чувстват
нужда да се разделят с тях. В повечето случаи става дума
за земя, сгради, дори машини. Затова управляващите ще стимулират
продажбата на тези излишни активи. Освен че ще донесат
така необходимите пари на продавача, от тези сделки се очаква
да се раздвижат малкото и средното предприемачество.
Сега 80% от строителството в България се извършва от частни предприемачи,
а 90 на сто от активите са държавни. Домостроителните комбинати
и СМК имат огромни количества земи и сгради, които
не използват. В повечето случаи тези активи са раздадени срещу
символични наеми. Наемателите обаче нямат стимул да инвестират
в тях. И в крайна сметка имуществото се руши и унищожава.


Подобни резерви министърът на промишлеността вижда
и у всички останали потребители на бюджетни средства. Армията
също разполага с много земи и сгради. Подобно е положението и
в културата, образованието, здравеопазването. Министрите са наясно,
че трябва да започнат да продават ненужните сгради, посочи вицепремиерът.
По-важното обаче е активите да попаднат в отговорни ръце - на
малки и средни предприемачи.


В момента объркването на двете функции на държавата
- като администратор и като собственик - води до огромен проблем.
По думите на Александър Божков чиновниците в министерствата вместо
да провеждат държавната политика, се изживяват като
собственици - трупат папки с финансовите данни на
предприятията, които след приватизацията няма как да използват.
Освен това министерствата не са добър собственик - там често играят
и лични интереси, намекна министърът. Той подчерта, че битката
с държавната администрация се очертава като най-тежката.
Затова управляващите възнамеряват да създадат специален фонд,
който да управлява останалите след приватизацията държавни дялове
от предприятията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във