Банкеръ Daily

Общество и политика

Най-малко 22 млрд. евро трябва да се инвестират в младежка заетост

Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. Европейската комисия предприе действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал, за да бъдат успешни в условията на зеления и цифровия преход.

Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече е предложила значителни възможности за финансиране, а държавите членки ще отредят приоритет на тези инвестиции. За целта са необходими най-малко 22 милиарда евро.

„По-важно от всякога е да помогнем на следващото поколение европейци да се развиват успешно и да стъпят здраво на пазара на труда, особено в настоящия период на криза. Предлагаме ясни и конкретни действия, благодарение на които младите ни хора да получат шансовете за професионална реализация, които заслужават. Като инвестираме в днешната младеж, ние ще спомогнем за създаването на конкурентен, устойчив и приобщаващ пазар на труда за утрешния ден“, заяви Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората. 

В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят четири елемента, които заедно осигуряват мост към работните места за следващото поколение. С предложението на комисията и препоръката на Съвета „ Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия ЕС. Сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15— 29 години. Запазва се ангажиментът всеки регистриран да получи в рамките на четири месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение.

Инициативата ще е по-приобщаваща с цел избягването на всякакви форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, хора от расови и етнически малцинства, хора с увреждания или такива, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения. 

Относно професионалното образование и обучение, целта е да се модернизират системите, да бъдат по-привлекателни, гъвкави и пригодени към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите професионално образование и обучение ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да  развиват или променят своята кариера. 

След световната финансова криза през 2008 г. младежката безработица се увеличи от 16,0 % през 2008 г. до върхова стойност от 24,4 % през 2013 г. Оттогава насам тази стойност се понижи, достигайки рекордно ниските 14,9 % точно преди да връхлети пандемията. Последните данни сочат, че през април 2020 г. младежката безработица в ЕС е била 15,4 %. Мнозина се опасяват, че съвсем скоро тя може рязко да се увеличи. 

През 2013 г.  ЕС създаде гаранцията за младежта и оттогава помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във