Банкеръ Daily

Общество и политика

Най-лесните преговори между коалиционните партньори - за културата?

Днес от 15.00 часа четирите политически сили - "Продължаваме промяната", "Има такъв народ", БСП и Демократична България ще търсят общите си допирни точки в сферата на културните политики. От това, което са записали в предизборните си платформи, ясно се вижда, че първата им обща цел ще е увеличаването на парите за култура.

От "Има такъв народ" предлагат до две години бюджетът на Министерството на културата да стане минимум 0.7% от БВП. Залагат парите за култура да се увеличат и чрез приоритетна работа по програми за извънбюджетно финансиране. В програмата си са записали и че ще стимулират меценатството в общото финансиране на културния сектор, като за целта предвиждат промени в Закона за меценатството, като включително смятат да приемат и нов закон за даренията.

От БСП в платформата си за първите 100 дни на управлението си са си поставили за цел да увеличат бюджета за култура на 1% от БВП, като обещават, че ще повишат заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници. Смятат да разработят нова методика за финансиране на държавните културни институти.

И от "Демократична България" са заявили, че ще увеличат бюджета за култура до 1% от БВП. Смятат да увеличат и преструктурират фонд „Култура“, извеждайки го извън Министерството на културата и създавайки 6 регионални и 29 областни фонда, подпомагащи децентрализираното местно финансиране. Освен това от ДБ обещават инструменти за възстановяване след пандемията COVID-19, като предвиждат създаване на спешен фонд, подпомагащ не само творци в риск, а и културни организации, които да опазят своя творчески, експертен и организационен капацитет. От "Демократична България" смятат да въведат и отлагане на плащанията на всички данъци, осигуровки и други задължения на засегнатите от кризата културни дейци.

От "Продължаваме промяната" не са посочили с колко точно ще увеличат парите за култура, но са заявили, че ще повишат обществения и социален статус на музейните специалисти, както и като цяло, че ще осигурят достойно възнаграждение за труда на творците. На първо място в програмата си за културните политики, те са посочили, че ще имат нулева търпимост към корупцията в този сектор. Освен това заявяват, че ще подкрепят утвърдени и дебютиращи творци чрез осигуряване на участието ми на световни форуми, както и че ще насърчат прилагането на иновативни схеми за финансиране от публични и частни регионални, национални и европейски източници.

И четирите политически сили смятат да променят законодателната рамка в сферата на културните политики.

ОТ ИТН са заявили, че ще осъвременят Закона за читалищата и ще приемат нов закон за авторското право и сродните му права, както и нова методика за прилагане на Закона за културното наследство, който от ИТН погрешно наричат закон за културно-историческото наследство. Записали са и че ще осъвременят Закона за паметниците на културата, какъвто реално няма, защото е заменен от Закона за културното наследство още от 2009 година.

От БСП предвиждат промени в Закона за меценатството, в Закона за културното наследство и наредбите към него. Предвиждат отделен Закон за сценичните изкуства, законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции (филми, музика и др.); Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност. Поставили са си за цел да разработят правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях.

От "Демократична България" възнамеряват да реформират и въведат закони за всички отделни изкуства и творчески индустрии, като например да има Закон за национален фонд „Култура“ извън МК; отделен закон за „Национален фонд „Кино“; нов закон за статута на артиста и твореца, включващ достойно заплащане, социална защита и справедлива пенсия. Заложили са и да ревизират три закона - за авторското право, за културното наследство и за радиото и телевизията, по-специално във връзка със задълженията на обществените медии към българската култура. Обявили са и че ще преобразуват Закона за меценатството в Закон за меценатството, спонсорството и дарителството.

От "Продължаваме промяната" смятат да въведат Закон за благотворителността, с който да насърчат партньорствата между бизнеса и културата, както и да насърчат спонсорствата, но не само чрез реклама. И те също възнамеряват да променят Закона за културното наследство с цел държавата да контролира съхранението на недвижимите паметници на културата.

И четирите политически сили са недоволни от съществуващите условия у нас, в които се развива медийната среда.

Като отделен спешен приоритет от ИТН са заложили създаването на отделна парламентарна комисия, която да отговаря само за свободата на словото, правата на човека и медийната политика.  

От БСП смятат разработят мерки за постигане на по-голяма свобода на медиите, като предвиждат това да стане с промени в медийното законодателство.

По отношение на медийната сфера от ДБ са заложили въвеждане на законова защита на журналистическия труд и законови изисквания за въвеждане на система за оценка на медийния плурализъм и концентрация на медийния пазар; адекватно финансиране на медийните услуги, предназначени за хората с увреждания и възрастните хора; както и цялостна ревизия на моделите за финансиране на електронните и печатните медии.

И четирите политически сили са заложили като свой ангажимент да насърчават културния туризъм.

Сред разликите в културните им политики са, че от БСП са заложили в програмата си да възобновят работата по изготвяне и приемане на Национална стратегия за развитие на българската култура, а от ИТН ще решават кадровия проблем в културата с облекчена процедура при издаване на работни визи за привличане на кадри от чужбина, като с приоритет ще са бесарабските българи, българите от западните покрайнини и всички етнически групи с българско самосъзнание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във