Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАДДАВАНЕТО ЗА МОБ СВЕТИ НИКОЛА ПРОДЪЛЖАВА

Не вкарвам квестори
в МОБ Свети Никола, за да я затворят, а за да я оздравят,
заяви пред репортер на в. БАНКЕРЪ подуправителката
на БНБ Емилия Миланова, ден след като подписа заповедта. - Ако
някой иска да купува, няма проблем да се разбере с квесторите
- допълни тя.


За колко пари всъщност
може да се купи една банка? Най-общо казано, зависи от банката,
от нейното състояние, от размера на пакета акции, за който ще
се наддава, и не на последно място от правния й статут - дали
е действаща, или в несъстоятелност. Но най-евтино като че ли излиза
да се придобие контролът върху средноголяма действаща частна банка,
която се нуждае от увеличаване на капитала. Точно в тази позиция
днес е МОБ Свети Никола.


Официално на 16 декември,
а в действителност доста по-рано, в нея се сблъскаха интересите
на учредителите й и на акционерната група от петролни фирми начело
с Юкос петролеум - България, които влязоха в банката
при увеличението на капитала й през 1996 година. Откритият сблъсък
между страните продължи повече от два месеца и, разбира се, не
доведе до нищо добро. Напротив - стигна се дотам, че на 2 февруари
БНБ иззе управлението от ръцете на управителния и на надзорния
й съвет и го повери на двама квестори - Димитър Проданов и Димитър
Димитров. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и не
може да се обжалва по съдебен ред. Заверени преписи от заповедта
да се изпратят на Международна ортодоксална банка Свети
Никола АД, София, и на Софийския градски съд за вписване
на подлежащите на вписване обстоятелства и обнародване в Държавен
вестник, отбелязва в края на документа подуправителката
на БНБ Емилия Миланова.


Двамата квестори притежават
всички права по Закона за банките, което означава, че те поемат
правомощията на надзорния и управителния съвет на МОБ за срок
до три месеца. Според същия закон през този период общото събрание
може да се свиква само от квесторите и да вземе решение по обявения
от тях дневен ред. Законът обаче не казва как да се постъпи, ако
общото събрание е насрочено преди появата на квесторите.


Решението на БНБ не бе
неочаквано. Нещо повече, то бе дори желан изход за едната от спорещите
страни, и то от самото начало. В знак на толерантност подуправителката
на БНБ позволи на страните да постигнат писмено споразумение помежду
си. Но въпреки двуседмичните преговори то така и не бе постигнато.
Всяка от противостоящите си групи в МОБ Свети Никола
има своята истина и представя солидни аргументи в защита на каузата
си. Учредителите на банката се обединиха около председателя на
управителния й съвет - юриста Цветан Начев. Сред подкрепящите
го са по-голямата част от мениджърския екип в лицето на изпълнителните
директори - Иван Димов, Даниела Минчева и Горан Симеонов, председателят
на надзорния съвет Стоян Мишев и членът на същия съвет Владимир
Кънчев.


В другата група са акционерите
- Юкос петролеум и Феста на Митко Събев
и Петя Славова и Рос Ойл, представлявана от Любен
Гоцев. Митко Събев и Любен Гоцев също са членове на надзорния
съвет на ортодоксалната банка, а Петя Славова е член на управителния
й съвет и шеф на варненския клон, превърнал се в ябълката на раздора.


Интересите на фирмите
от петролния бранш в разгорялата се свада се защитават от популярния
банков адвокат Стоян Кръстев, който междувпрочем е състудент на
Цветан Начев. Като адвокат на Рос Ойл и Юкос
петролеум г-н Кръстев присъства и на част от преговорите
и срещите между страните в БНБ.


На практика петролната
група бе най-силният застъпник на идеята за вкарване на квестори
в банката. Аргументът й бе, че те, а не досегашното ръководство,
трябва да подготвят общото събрание на акционерите, насрочено
за 9 февруари. Юкос петролеум и Рос Ойл
предприеха тази тактика, след като мениджърите на банката спряха
директните разплащания на варненския клон заради отпуснат на 27.11.1997
г. голям кредит от 2 млн. щ. долара на Черноморско злато
АД. Юкос, Рос Ойл, Феста и
свързаните с тях фирми, както и Митко Събев, Любен Гоцев и Петя
Славова - като физически лица, контролират около 22% от акциите
с право на глас и 1.088 млрд. лв. от акциите на приносител. Сега
искането за квестори в МОБ е факт.


Големият въпрос е ще има
ли общо събрание на банката днес? Групата на учредителите на банката
начело с Цветан Начев настоява общото събрание на 9 февруари да
се състои. Основният мотив е, че част от решенията, които то трябва
да вземе - най-вече за трансформирането на акциите на приносител
в обикновени акции с право на глас, са закъснели с повече от месец.
Освен това към банката бе проявен интерес и от чуждестранни инвеститори.
Част от тях - представлявани от фирмата Хеджър, изразиха
готовност да внесат в капитала на МОБ Свети Никола
около 5 млрд. лева. Американски инвеститор, представляван от финансовата
къща Дакон Ломбард, също е заявил готовност да внесе
над 1 млрд. лева. Именно с тези капитали се свързваха основните
надежди на учредителите на банката за нейното бъдещо развитие.


Представителите на чуждестранните
фирми заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че са декларирали пред
БНБ готовността на своите клиенти да инвестират парите в МОБ Свети
Никола, а Хеджър дори е наредил превеждането
им на 2 февруари сутринта. Твърди се дори, че същата сутрин председателят
на съвета на директорите на Хеджър Максим Димов е
забелязан да влиза в БНБ с платежни нареждания в ръка. След като
научил за заповедта на подуправителката обаче, той наредил операциите
да се сторнират. Според г-н Димов клиентите му не са го оторизирали
да вкарва пари в банка с квестор и сега той отново ще трябва да
ги убеждава, че въпреки новото развитие на действията инвестицията
в МОБ Свети Никола е перспективна.


На 4 февруари в. БАНКЕРЪ
потърси мнението на квесторите за насроченото общо събрание, но
Димитър Проданов отказа коментар. На 5 февруари адвокатът на Юкос
петролеум и на Рос Ойл Стоян Кръстев сигнализира
квесторите на банката, че правата на доверилите му се фирми са
грубо нарушени и че поради липса на книга на акционерите не може
да се установи кои са реалните собственици на МОБ Свети
Никола. Освен това в сигнала си адвокат Кръстев припомня
на квесторите текста на чл.71, ал.2 от Закона за банките, според
който текст само те могат да свикват акционерно събрание, което
има право да взема решения, и то по дневен ред, определен от тях.
Адвокатът посочва, че общото събрание на 9 февруари не е свикано
от Димитър Проданов и Димитър Димитров и смята, че то трябва
да бъде отложено за друга дата...


На 6 февруари - ден след
подаването на сигнала, в Държавен вестник (бр. 15/1998
г.) е публикувано съобщение, с което квесторите отменят общото
събрание на МОБ Свети Никола. Скоростта, с която то
е публикувано, вероятно е изненадала мнозина, като се знае, че
от гласуването до обнародването на някои важни закони понякога
минава повече от половин месец. Но това е друга тема.


Групата на учредителите,
водена от Цветан Начев, пък подчертава, че ходът със
съобщението на квесторите е атакуем поне по две направления. Първото
е, че общото събрание на 9 февруари е свикано месец преди влизането
им в банката, а в закона не е казано дали в подобни случаи те
могат да отменят вече насрочени събрания. Второто е, че самото
назначаване на квесторите все още не е обнародвано в Държавен
вестник. Това обстоятелство поставя под въпрос легитимността
на решенията им, коментират противниците на петролната група,
с твърдото намерение на 9 февруари общо събрание все пак да има.


В твърде заплетената ситуация
засега със сигурност може да се каже едно - състезанието за МОБ
Свети Никола ще продължи с втори кръг. Вероятно ще
бъдат извадени нови финансови и правни козове, но четейки позициите
на председателя на вече бившия надзорен съвет и на неговия заместник
(на стр. 5), работата стои малко като... с куклите и парцалките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във