Банкеръ Daily

Общество и политика

Националният институт за недвижимо културно наследство с нов директор

Арх. Петър Петров.

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) има нов директор. Това е арх. Петър Петров, избран след конкурс за длъжността, на който се явява и досегашният директор - арх. Даниела Георгиева Джуркова. Тя обаче не успява да набере необходимия минимум точки.

Конкурсът бе обявен още през 2019 г., като провеждането му бе забавено поради епидемичната обстановка. За участие в него още тогава подават документи арх. Петър Петров и арх. Даниела Джуркова.

Процедурата е продължена през 2021 година. Със Заповед № РД-16-45/10.06.2021 г. на министъра на културата - проф. Велислав Минеков е назначена комисия, съставена от деветима експерти, включително четирима външни специалисти.

От Министерството на културата уточняват, че конкурсът се е провел съгласно реда, определен в Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти. Комисията се е запознала с представените концепции за развитие на държавния културен институт и е провела събеседване с двамата кандидати.

Членовете на комисията са оценили представените концепции, професионалната подготовка и други качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти за успешно издържал конкурса се смята онзи кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти в съответствие с чл. 11, ал. 4, т. 9, а именно 2/3 от 846 точки = 564 точки.

Така, като успешно издържал конкурса, е обявен арх. Петър Владимиров Петров. Той е роден през 1962 г. и има близо 15 години професионален опит в областта на културното наследство. Има над 13 години управленски опит, като е работил по над 75 обекта.

Завършил е магистратура „Теория и история на архитектурата“ във ВИАС, като е специализирал опазване на културно-историческото наследство във Франция. Стипендиант е на френското правителство и е работил в четири френски архитектурни бюра. Освен в Националния институт за паметниците на културата (някогашния Национален институт за недвижимо културно наследство) той е работил и като главен архитект в Община Пловдив, район „Централен“. Бил е управител на „Архитектура и наследство“ ООД – гр. Пловдив.

Трикратен носител на награди в националния конкурс „Сграда на годината“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във