Банкеръ Daily

Общество и политика

Националната стратегия за детето ще бъде преработена

Социалният министър Бисер Петков обяви, че проектът на Национална стратегия за детето (2019-2030 г.) ще бъде преработен до постигане на взаимноприемливи текстове в рамките на продължаващото обществено обсъждане. Той каза това в отговор на журналистически въпрос за продължаващите протести срещу проекта на документа.
Петков припомни, че вече беше обявено от ДАЗД и МТСП, че обществените консултации продължават до края на май, като целта е да бъдат приети такива текстове, които да изчистят страховете на някои от родителските организации.  "На този етап проектът на стратегия няма да бъде придвижен към приемане от Министерския съват, а ще се даде възможност да продължат дискусиите и в  обсъжданията да се преодолеят тези страхове, които създава проектът на стратегия", каза Бисер Петков.

"Ние не казваме, че на всяка цена тази стратегия трябва да се приеме, проявяваме необходимата гъвкавост, вслушваме се в мнението на обществото, в предложенията на родителските организации, затова обсъжданията продължават. Да се надяваме, че до края на май ще получим конструктивни предложения", допълни той. По думите му е важно повече хора да се запознаят с текста на стратегията. В обсъжданията ще участват както експертите, подготвили документа, така и тези, които имат нови предложения по него. Целта е да се стигне до необходимото съгласие за такъв национален стратегически документ, за да  може стратегията да проработи, обясни министърът.
Попитан за недоволството около текста за изричната забрана на телесното наказание, Петков отговори, че този текст е предизвикал бурна обществена реакция, но е важно да се разбере какво се има предвид с него. Той подчерта, че стратегията цели насърчаването на родителите да ползват такива методи на възпитание, които не уронват достойнството на децата. Текстът може да претърпи някакви промени, за да не се свежда до въпроса дали може родителят да плесне детето си, допълни още Петков. 

"Родителите и семейството имат основна отговорност за възпитанието на децата, а стратегията задава и мобилизира усилията на всички институции за подкрепа на семейството за развиване на потенциала на децата, това е нейната цел", подчерта Бисер Петков. 

Попитан дали са  основателни страховете, че социалните служби ще придобият твърде много права, за да отнемат деца, министърът каза, че стратегията не е нормативен документ, той не дава права на социалните служби повече от тези,  които в момента Закона за закрила на детето им дава. Според него това са мерки за закрила, предвидени в закона, които се прилагат в последователност, като отнемането на детето от семейството е крайна мярка и тя се налага от съда. Той допълни, че съдът е този , който решава дали детето ще бъде настанено в приемно семейство или в някаква форма на резидентна грижа.

Петков отбеляза, че в България има много деца, които остават на грижата на държавата и семействата по различни причини отказват да се грижат за тях. Според министъра трябва да има развита система за закрила на децата и заедно с всички организации, които работят в тази област,  да се намери балансът между участието на родителите, на семейството, което и стратегията признава, че е водещото, и подкрепата, която съответно държавата трябва да предоставя, както и средствата и мерките, с които да го прави.

Facebook logo
Бъдете с нас и във