Банкеръ Daily

Общество и политика

Национална стратегия ще насърчава равенството между жените и мъжете в България

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетостта и социалната политика, което се проведе днес в Брюксел. Акцент в дневния ред на заседанието беше темата за бъдещето на социалното право на ЕС, свързани със заетостта и колективните трудови правоотношения.

Според Русинова динамичното развитие на пазара на труда създава възможности, но и предизвикателства, свързани с глобализацията, цифровизацията, новите модели в трудовите отношения, социалните и демографските промени. Това изисква задълбочен анализ какви мерки трябва да се вземат, за да се защитят европейските граждани. 

По време на форума се обсъдиха бъдещите политики за равенство между половете и интегрирането на този принцип в политиките на ЕС. При представянето на позицията на България по тази тема заместник-министър Русинова подчерта, че е необходимо да се даде приоритет на политиките за насърчаване на участието на жените в пазара на труда, намаляване на разликите между половете в заплащането и пенсиите и постигането на баланс между професионалния и личния живот. Сред най-важните теми в тази област тя открои и борбата с насилието, основано на пола. Тези политики са ключови елементи на настоящата Национална стратегия за насърчаване на равенството между жените и мъжете в България за периода 2016-2020 г., каза Русинова.

В рамките на форума заместник-министърът по социални дейности Русинова проведе среща с еврокомисаря за работните места и социални права Никола Шмит. Акцент в разговора бяха законодателните предложения на новата Европейска комисия в плана за изпълнението на принципите, заложени в Европейския стълб на социалните права- правен инструмент за справедливи минимални заплати и приемане на детска гаранция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във