Банкеръ Daily

Общество и политика

Национална програма ще насърчава и подпомага донорството

Национална програма, одобрена от правителството, ще насърчава донорството и ще подпомага трансплантацията. Необходимите средства за изпълнението на програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Програмата е разработена във връзка с идентифицираните проблеми и предизвикателства в сферата на донорството и трансплантацията. Отчита се недостиг на органи за трансплантация, липса на специалисти по белодробна трансплантация, недоразвита материална база, недостатъчна ангажираност на ръководствата на болниците в процесите по откриване и поддържане на потенциални донори и недостатъчна мотивация при координаторите по процеса.

С приемане на националната програма, която ще действа 2023 г., ще се подобри организационният модел в сферата. Приоритет се отдава на донорството в цялостния трансплантационен процес, както на органи, така и на хемопоетични стволови клетки.

Основните дейности на програмата са насочени към насърчаване, осигуряването на апаратура за диагностика и лечение. Ще се прави по-ефективен подбор и оценка на пациенти за трансплантация. Предвидени са обучения на медицински специалисти от интензивно отделение и отделението за спешна помощ за идентифициране на потенциални донори на органи. Ще се подобри мотивацията на координаторите на дейностите по донорство, което ще даде 24-часова възможност за комуникация между координаторите и Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във