Банкеръ Daily

Общество и политика

Национална карта ще вдига качеството на висшето образование

Предложените промени от Министерския съвет в Закона за висшето образование предвиждат да се направи карта на мрежата на висшето образование в страната. Тя ще показва по региони каква е наситеността от университети и професионални направления. Ще има и временен мораториум за разкриване на нови направления и висши училища до изработването на картата. Тя пък трябва да бъде готова година след приемането на промените в закона.

Целта е да се спре масовият прием на студенти. "Крайната масовизация доведе до проблеми с репутацията. Откриха се професионални направления, неприсъщи за висши училища. В 90% от професионалните направления мрежата е достигнала предела си на разрастване", подчерта просветният министър Красимир Вълчев при обсъждането на закона на първо четене в Комисията по образованието и науката в парламента.

В мотивите към промените в закона е записано, че националната карта се създава, за да се стимулират висшите училища да съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри с необходимото качество и отговарящи на потребностите на пазара на труда. Министерският съвет ще приема национални програми и за висшето образование, като едно от първите ще е за педагогическото. Ще се стимулира връзката между средните и висши учебни заведения. Те ще могат да сключват споразумения и да съгласуват планове за обучение, като то се провежда с участието и на университетски преподаватели.

Според промените в Съвета на настоятелите при държавните висши училища ще включва в състава си и представител на общината, в която е седалището на университета.

Системата за развитие на висшето образование в страната обхваща 51 университета, от които 37 държавни и 14 частни. В момента във висшите училища се обучават 203 602 студенти и 5928 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

Идеята за национална карта на висшето образование ще се обсъжда на второ четене в парламента.

Според Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, с изработването на картата ще се повиши качеството във висшите училища. По думите му тази мярка се налага заради проблема, че всяко висше училище "гледа собствения си интерес, опитва се да се развива максимално в различни специалности, да привлича максимален брой студенти, но рядко вижда ситуацията от гледна точка на цялата система".

Николов отбеляза, че ако има нефункциониращи звена, може да се предвиди те да отпаднат и държавата да престане да ги финансира. "Ако има специалности в определено училище, за които има ирационално търсене, неотговарящо на изискванията на пазара на труда, такива, които не отговарят на профила на региона или се бият със сходни специалности в близък университет, картата би трябвало да каже, че трябва да бъдат ограничени по определен начин", посочи той.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков приветства идеята и припомни, че той е предложил подобна мярка преди 4 години. Но в сегашния си вид тя има и недостатъци. "Предложението беше тя да бъде по-скоро с информативен характер, да съдържа информацията за всички филиали и направления, за да може ректорите да определят къде е редно направленията да останат и къде да се намалят. Ако в 2 съседни университета се предлагат 2 направления, това очевидно разделя студентите на 2 и може ректорите да се разберат в единия университет да остане едното направление, а в другия - другото. Сега обаче това, което се предлага, е много по-рестриктивно. Картата се приема от Народното събрание и има ограничителен характер, а не информативен. Това е много тежка процедура. Дори една специалност в ново направление ще се разкрива с решение на Народното събрание, което е възможно най-тежката процедура. Това е редът, по който се откриват университети и се приемат закони", смята ректорът на Софийския университет.

Според Герджиков рестриктивната карта ще фиксира сегашното положение, следователно университетите, които са с по-малък опит и имат няколко филиала в страната, ще си ги запазят. А университетите, които имат много голям капацитет, няма да могат да разкриват нито един филиал и нито едно ново направление. Той е на мнение, че такава карта или не трябва да е рестриктивна, или ако ще е, това трябва да е свързана и с преглед на всички съществуващи филиали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във