Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА ЗММ МУ СЕ ЗАВИ СВЯТ ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПРИНЦИПАЛИ

До края на тази седмица приватизационният посредник Роланд Бергер енд Партнер трябва да ми представи информационния меморандум на Завода за металорежещи машини и с подписа си да гарантирам верността на информацията в него. Това заяви за в. БАНКЕРЪ Тодор Станков, изпълнителен директор на дружеството за производство и сервиз на универсални и цифрови металорежещи машини. Украсен с директорския параф, документът ще е на разположение на 80-те машиностроителни компании, които имат намерение да инвестират в България. Роланд Бергер енд Партнер вече им е изпратил писма, с които ги кани да вземат участие в приватизацията на ЗММ. Разбира се, софийското предприятие едва ли ще се превърне в инвестиционен хит за световните машиностроителни фирми, но поне е сигурно, че в неговата приватизация ще участва и работническо-мениджърското дружество ЗММ Приват АД. Засега единствено то е готово с конкретна оферта за предстоящата сделка. А при липсата на време това силно увеличава шансовете му за крайното класиране.


От списък в списък


Срокът, в който Агенцията за приватизация трябваше да сключи сделка за приватизацията на ЗММ, изтече на 10 април 1998 година. Ако кандидат-купувач така и не се намери, делото по несъстоятелност ще трябва да се поднови, а с осребряването на активите на софийското машиностроително предприятие ще се заеме синдикът.


Молбата за обявяването на ЗММ в несъстоятелност е внесена в Софийския градски съд на 5 август 1996 г. от Булгарлизинг заради задължения по финансов лизинг на зъбонарезна фреза за 1.6 млн. г. марки. Задължението виси още от 1988 г., но, за да избегне съдебните разпри, Агенцията за приватизация решава на 28 декември 1996 г. да открие процедура по приватизация на дружеството. Както е известно, подобни операции у нас не се отличават с бързина и на 2 май следващата година съдът открива своята процедура за несъстоятелност. Агенцията за приватизация обаче не се предава и през есента на 1997 г. включва ЗММ в списъка с предприятията за пулова приватизация. Преди това на софийското дружество е отредено място в други два списъка. Първоначално то е кандидат за ликвидация в листата на прочулите се 64 губещи държавни предприятия, а по-късно с помощта на червени депутати е преместено в групата за финансова изолация. Но заради съдебната процедура ЗММ не може да изпълнява оздравителната си програма, която иначе е одобрена в началото на 1997 г. от новия му принципал - Министерството на финансите.


Каква е печалбата на дружеството от цялата тази въртележка, е въпрос с известен отговор. В крайна сметка Агенцията за приватизация си измива ръцете и упълномощава Роланд Бергер енд Партнер да продаде петте предприятия от машиностроителния пул, между които е и ЗММ - София. Успоредно с това начинание съдът, позовавайки се на преходните и заключителни разпоредби на Търговския закон, прекратява на 10 декември 1997 г. производството по несъстоятелност за четири месеца, през които е необходимо да се намери купувач. И досега обаче ЗММ продължава да е 100% държавно предприятие, а както споменахме, потенциален инвеститорски интерес е проявен единствено от


ЗММ Приват АД


Акционерното дружество е учредено в началото на годината от 830 бивши и настоящи работници и служители на ЗММ. За разлика от чиновниците по министерства и агенции, персоналът явно е наясно, че при днешното състояние на завода трудно би се намерил чуждестранен инвеститор, който да прояви интерес към него. В устава на дружеството е залегнала клаузата, че всеки акционер може да запише не повече от 10 акции. Това изискване поставя наравно целия персонал и обезсмисля слуховете, че само директорите ще изкупят предприятието. Би било добър вариант да дойде инвеститор, който да продължи производството в сегашния му вид. Но, от друга страна, и колективът има моралното право да се опита да защити своите интереси и предприятието от ликвидация, твърди Тодор Станков. Показателно е и, че всичките 830 акционери са се възползвали от открилата се възможност и са внесли заявения капитал.


Два изхода - една цел


На 26 март регистрацията на ЗММ Приват е публикувана в Държавен вестник. Новото акционерно дружество предлага на Агенцията за приватизация, финансовото и промишленото министерство план за оздравяването на завода. И тъй като опасността от обявяване на ЗММ в несъстоятелност все още не е преминала, същият план е представен и в Софийския градски съд. По този начин ЗММ Приват на практика си осигурява още по-добра стартова позиция за покупката на машиностроителния завод - било чрез пуловата приватизация, или пък чрез изпълнението на предложената от него оздравителна програма. Естествено тази тактика ще е от значение, ако при евентуално предложение от страна на кредиторите магистратите удължат срока, в който Роланд Бергер енд Партнер има право да осъществи продажбата. Тодор Станков обаче е убеден, че в този си вид ЗММ е непродаваем и офертата на новото акционерно дружество е без конкуренция.


Разбиране към деликатната ситуация около Завода за металорежещи машини засега, изглежда, проявяват и магистратите, и кредиторите. Ако все пак търпението на заемодателите се изчерпи, Софийският градски съд ще свика второ събрание на кредиторите, на което те ще трябва да решат дали да одобрят предложената оздравителна програма, или да гласуват незабавна продажба на предприятието и поетапно удовлетворяване на всички, които са имали неблагоразумието да кредитират ЗММ. Проблемът е, че при незабавното осребряване на имуществото кредиторите ще получат не повече от 30% от своите вземания. За сметка на това саниращият план предвижда в рамките на пет години те да получат повече от 50% от вземанията си, като част от парите ще им се предоставят до една година. И тъй като акционерният капитал на ЗММ Приват е нищожен в сравнение със задълженията на машиностроителния завод, възлизащи на около 17 млн. щ. долара (от които 7 млн. щ. долара са по ЗУНК), в оздравителната програма се предлага продажбата на обособени части от него. Това са две почивни станции, два цеха, както и предприятието за обемен формообразуващ инструмент (ПОФИ). С получените средства кредиторите ще бъдат удовлетворявани според реда на Търговския закон.


Оздравителният план предвижда и възможността някои от големите кредитори на ЗММ, между които са Булгарлизинг, БАЛКАНБАНК, БУЛБАНК и Болкан машинъри, да получат собственост върху активите по схемата дълг срещу собственост. Кредиторите ще бъдат удовлетворени и с част от средствата, които ще дойдат от бъдещата продажба на 34% от акциите на ЗММ Приват на чуждестранен инвеститор. По-голямата част от парите обаче ще се използват за ремонти и оборотен капитал, от които държавното предприятие остро се нуждае.


Резултатът


Законът за финансово оздравяване забранява на ЗММ да ползва банкови кредити. А и едва ли би се намерила кредитна институция, която да не е наясно, че заводът не е надежден партньор. Свежи пари в момента не могат да се получат и от продажбата на активи, тъй като предприятието е в съдебна процедура, а Търговският закон забранява намаляване на масата на несъстоятелността. Липсата на оборотни средства принуждава ръководството да връчи заповедите за уволнение на 250 човека. Наложи се през зимата да сменим и работното време, за да избегнем часовете, когато електроенергията се заплаща двойно, обяснява Тодор Станков. След като и с тези непопулярни мерки в заводската каса не се завъртат пари, предприятието започва да отказва поръчки.


Въпреки ограниченото си производство ЗММ отчита за 1997 г. минимална печалба от пряка производствена дейност. Но, съпоставена с общия финансов резултат за миналата година, тя автоматично преминава в загуба в размер на около 1 млрд. лева. Това всъщност е и единственият реален резултат от приватизационните, оздравителни и всякакви други чиновнически напъни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във