Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА ПРОЩАВАНЕ С ВИДАХИМ


Благодарим ти, партийо любима, червена и синя,
че ни забихте клина. Този плакат посрещна акционерите на
Видахим пред залата на извънредното им общо събрание
в сряда, 2 декември. На същата дата целият Видин коментираше съдбата
на предприятието за производство на автомобилни гуми и полиамидни
влакна, тъй като поне по един човек от всяко трето семейство в
града работи в него. Оптимизъм нямаше - на всички бе пределно
ясно, че ликвидацията на дружеството е предрешена.


Съдбоносната сбирка започна в 10.30 часа. Около 200
акционери - работници във Видахим, заеха местата си
с ясното съзнание, че от вота им нищо не зависи. Представителят
на държавата, и по-конкретно на Министерството на финансите, Снежана
Петрова, държеше в ръцете си 95.56% от капитала на
химическия комбинат, което представляваше 99.7% от всички акции,
представени на събранието.


До гласуването обаче на първа точка от дневния ред
- ликвидацията, съвсем не се стигна толкова лесно. Цял час мина
в убеждения колко плачевни са финансовите показатели и как нищо
не е в състояние да спаси Видахим. Дълготрайните материални
активи на предприятието възлизат на 53.5 млрд. лв., а задълженията
му надхвърлят 28 млрд. лева. От тях на РАЙФАЙЗЕНБАНК, ПЧБ и БАЛКАНБАНК
дружеството дължи над 4 млрд. лв., на доставчици - 4.5 млрд. лв.,
на персонала - 2.5 млрд. лв., на социалното осигуряване - 2.5
млрд. лв., и на Държавния резерв - 11.5 млрд. лева. Но нито тази
нерадостна картина, нито обещанието, че след ликвидацията работниците
първи ще си получат своите вземания, успокоиха страстите. Станали
на крака, 200 дребни акционери посрещнаха с освирквания и дюдюкания
резултата от гласуването - 99.7% за ликвидация. В неописуемата
суматоха по микрофона се дочу отчаяна реплика: Вие вече
сте го решили какво ще бъде. Няма смисъл от нашите гласове. Поне
кажете ще дадете ли по някой лев и ние да посрещнем коледните
празници като бели хора?


В тази напрегната обстановка честта да обяснят процедурата
по ликвидацията на Видахим се падна на новоизбраните
с пълно единодушие ликвидатори - Димитър Сотиров - главен счетоводител
на предприятието, Лидия Йорданова и Мария Паунова. Лидия Йорданова
призова присъстващите бързо да учредят РМД, което да поеме активите
на комбината. Разбира се, че ликвидацията ще бъде вписана до 10
декември. На тази дата трудовите договори на работниците ще се
прекратят и те ще се превърнат в кредитори. Едва тогава ще започне
изплащането на обезщетението от 1 млн. лв. на човек и по още един
на онези, които ще опитат сами да се впуснат в дебрите на пазарната
икономика.


Задачата на ликвидаторите пък е в рамките на единадесет
месеца да осребрят активите на дружеството и да удовлетворят всички
кредитори. Димитър Сотиров се обърна към работниците с думите:
Дайте ни възможност да си свършим нашата работа, за да можем
да изплатим до Коледа част от полагащите ви се средства. На склад
разполагаме с готова продукция за около 1 млрд. лева. Веднага
след като я продадем, ще започнем и да ви плащаме.


Следващата точка от дневния ред предизвика нови бурни
освирквания. Държавният представител предложи месечното възнаграждение
на ликвидаторите да е равно на 15 месечни минимални работни заплати
за страната - т.е. над 750 хил. лева. Подвикванията, че това е
годишната заплата за мнозина от работещите във Видахим,
нямаха никакъв ефект и с акциите на Снежана Петрова предложението
бе прието. Събранието гласува за освобождаване от отговорност
на досегашния съвет на директорите и след три часа неприятни емоции
дребните акционери обезверени напуснаха залата. Над входа й самотно
остана да види плакатът Благодарим ти, партийо любима...

Facebook logo
Бъдете с нас и във