Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА МЯСТОТО НА МОБ СВ. НИКОЛА ИЗГРЯ НЕФТИНВЕСТБАНК

МОБ Свети Никола да бъде преименувана на НЕФТИНВЕСТБАНК, реши общото събрание на акционерите, което се проведе във Варна на 18 юли 1998 година. Още преди събранието председателката на управителния съвет Петя Славова коментира пред в. БАНКЕРЪ, че банката не е нито международна, нито ортодоксална. Новото име едва ли е изненада, като се има предвид, че големите акционери в кредитната институция са фирми от нефтения бранш - Юкос Петролеум - България - с 25%, Росойл и Феста - с по 5 процента. Освен това банката има тринайсет нови акционери, всеки един от които държи под 5% от капитала й, а общо владеят около 55 % от него. Това са чуждестранни фирми като Нафтексойл Къмпани, Туиго Лимитед, Елит Технолоджи, Туиком Инк., Компак Ентерпрайсиз, които също се занимават с производство и търговия на петрол и горива.


Привличането на нови акционери даде възможност на банката да събере до провеждането на общото събрание записания капитал от 32.2 млрд. лева. Така НЕФТИНВЕСТБАНК се превърна във втората по-големина на акционерния капитал кредитна институция. В края на март швейцарската Univers Investment Trust AD уведоми квесторите и Банков надзор, че иска да придобие 35% от записания капитал на МОБ, но операцията не се осъществи. Сега швейцарците получават нов шанс да станат акционери, след като събранието даде възможност на надзорния съвет да увеличи капитала на НЕФТИНВЕСТБАНК й до 64 млрд. лева. Амбицията е това да стане най-късно до пролетта на следващата година.


Акционерите на НЕФТИНВЕСТБАНК запазиха състава на надзорния съвет. Участници в него са Митко Събев и Юкос петролеум и Росойл като юридически лица. В управителния съвет влизат Петя Славова, която е и негов председател, Генади Табаков, Димитър Проданов, Димитър Димитров и Лъчезар Иванов - началник на отдел Ликвидност на банката.


На събранието бе решено да се да заменят всички досегашни акции, издадени в пет емисии, с една нова емисия от поименни акции с право на глас. Отложена обаче бе точката за освобождаването от отговорност на предишния надзорен и управителен съвет. Тя ще се разглежда на следващото общо събрание, което ще се проведе най-късно в началото на следващата година.


Според счетоводния баланс за миналата година загубата на МОБ е 1.213 млрд. лева. В одита на Делойт и Туш, подписан с резерви, се посочва, че тази сума трябва да се завиши с още близо 380 млн. лв., които идват от неправилно отчетени приходи и разходи. Одиторите са на мнение, че са необходими няколко корекции на финансовите резултати. Една от промените е отписването на актив - сграда в София, за 2 млрд. лв., за която банката няма документ за собственост. Освен това, според Делойт и Туш, трябва да се сторнират погашенията по кредити за 1.8 млрд. лв на Феникс еър и Полинавигейшън и вземанията от тези фирми да се провизират на сто процента. Препоръчва се и сторниране на неправомерни операции за покупко-продажба на валута, чрез които от банката са изтеглени като курсови разлики около 960 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във