Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР ЦАРИ МИНОРНО НАСТРОЕНИЕ

След огромната активност, с която бе белязана последната
борсова седмица на изминалата 1997 г., новата година започва относително
слабо. На фона на рекордния брой - 118 сключени сделки за периода
15-19 декември, 18-те блокови продажби през миналата седмица изглеждат
повече от нищожни. Обяснение за тази летаргия, обзела играчите
на пазара, може да се търси в две причини. Едната е, че те все
още не са влезли в кондиция след дългата коледна ваканция. Другата
е, че участниците на борсата изчакват решенията, които ще вземат
акционерите на приватизационните фондове на предстоящата вълна
от общи събрания.


Много от въпросителните около бъдещото поведение
на играчите на борсата ще отпаднат, след като стане ясно как ще
бъдат преобразувани фондовете и каква политика ще предприемат
акционерите им в бъдеще. Няма да е далеч моментът, когато ще станем
свидетели и на продажба на акции на самите приватизационни фондове.
Все още институциите спорят по това, кога всъщност изтича шестмесечният
мораториум за търговия с въпросните ценни книжа. Но и според най-песимистичната
прогноза това е най-късно 3 март.


Предстоящите промени на ЗППДОбД също ще дадат отражение
върху целия облик на фондовата борса. Очаква се след ремонтирането
на Закона за приватизацията да отпаднат и ограниченията за търговия
на винкулираните акции на някои предприятия. Така най-сетне борсата
наистина ще заработи нормално.


Изминалата седмица няма да се запомни с броя на сключените
сделки, но безспорно ще се запомни с най-високата цена, постигната
за една акция - 76 684 лева. Дружба - Пловдив, е предприятието,
чиито акции бяха оценени така високо. Подписаният в сряда договор
за продажбата на близо 60 хил. акции на пловдивската фирма, всяка
по 42.6 щ. долара може да конкурира и най-успешните досега касови
приватизационни сделки. Основният предмет на дейност на Дружба
е производство на амбалажна стъклария и търговията й в страната
и в чужбина.


Колоритът на първите пет борсови сесии за новата
година отново е свързан с появяването на пода на борсата на акции
на едни от на-привлекателните ни предприятия - Соди-Солвей
и Нефтохим. Този път обаче обемът на реализираните
продажби е твърде символичен. От бургаското предприятие бяха продадени
14 000 акции за 151 млн. лв., а от българо-белгийското дружество
Соди бяха изтъргувани 26 750 акции при твърде символичната
стойност от 5550 лв. за всяка от тях.


Интерес сред играчите на капиталовия пазар предизвика
и допускането до търговия на свободния пазар на БФБ на още едно
от промишлените ни бижута - Оловно-цинковия комплекс в Кърджали.
Може би още тази седмица ще станем свидетели и на първите сключени
сделки за покупко-продажба на акции от кърджалийската фирма.


Четири бяха реализираните продажби на акции на свободния
пазар през миналата седмица. В случая обаче е задоволителен само
броят на сделките (за двата месеца от своето съществуване на БФБ
бяха реализирани шест свободни сделки), тъй като обемите изтъргувана
собственост са повече от символични. Като задоволителна може да
се счита донякъде и продажбата на два пакета от по 1754 акции
на Чугунолеене АД, като цената варираше от 9691 до
31 175 лв. за акция.


Иначе и тази седмица ще се запомни с тоталното разминаване
на интересите на играчите при покупко-продажбата на свободния
пазар. И докато предложенията за продажба бяха само за акции на
Мак АД на 5000 лв. за брой и Целхарт АД
на 19 000 лв. за брой, то търсенето бе значително по-голямо. Целхарт
е дружеството, към което имаше изявена готовност за търговия от
страна и на купувачи, и на продавачи, но едните искаха 19 000
лв., а другите даваха едва 15 000 и така до сделка не се стигна.


Интерес за покупка на акции имаше и към Булгартабак
холдинг, като цената варираше между 20 000 и 40 000 лв.
за брой, а на Нефтохим по 20 000 лв. за брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във