Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА ДРУЖЕСТВАТА ИМ ЛИПСВА КУРАЖ ДА ЕМИТИРАТ ОБЛИГАЦИИ

Г-н Ъпчърч, доволен ли сте от досегашното осъществяване на проекта на Американската агенция за международно развитие за подпомагане на българския капиталов пазар?


- Проектът се реализира вече 15 месеца. В първата му част ние заложихме на обучението. Проведохме курсове по инвестиционно банкиране, счетоводство, счетоводни стандарти и др. Втората му фаза започна преди около шест седмици. Нашият фокус се измести - все още се занимаваме с обучение, но сега ще се стремим да развием пазара на книжа с фиксиран доход. Друга наша задача е да въведем нова търговска система на борсата, основана на това, което Американската агенция за международно развитие създаде в Русия.

Какво предвиждате да направите, за да се смени сегашната система за търговия с маркетмейкърската платформа, която вие предлагате да се въведе?


- Тази система, наречена в Русия Ер Ти Ес (Russian Trading System), е въведена под друго име в Грузия и в Румъния. Ние ще предоставим нужното компютърно оборудване за нейното въвеждане тук. Това е сериозна инвестиция не само в софтуер, който все пак вече е бил финансиран и изготвен за програмата в Русия, а и заради сериозното количество компютри, което трябва да се достави. Екипът, който въведе системата в Русия, ще дойде тук, за да направи всички нужни модификации, защото ще има някои разлики в сравнение с руския вариант. Цялата работа по този проект трябва да бъде завършена до юни тази година.

Кой ще спечели от въвеждането на новата система?


- Тя ще даде възможност за пълна прозрачност на всяка една стъпка от дадената транзакция. Ще се следи всяка поръчка и ще се предлагат съществени данни за това, какво става между собственика на акциите, посредника и купувача. Ще може да се види точно как се получава цената.


Това, което ние възнамеряваме да направим, е да опитаме да стимулираме развитието на пазара - това е една мисионерска задача.

Какъв план ще следвате, за да я решите?


- Говорим с потенциални емитенти. Разговаряме с изпълнителните директори на големите компании. Вече сме подготвили три транзакции, но документите все още не са подписани и затова не мога да оповестя имената на тези компании. Едната е българска фирма, в която има и чужди акционери, другите две са изцяло български. Само една от тези три компании е публично дружество. И в трите случая става въпрос за емитиране на облигации.

Мислите ли, че потенциалът на капиталовия пазар е именно в емитирането на дълг?


- Да. Нашият проект в началото включваше и идеята на борсата да се разменят държавни ценни книжа. От борсата обаче казаха, че за да ги търгуват, те трябва да бъдат регистрирани в Централния депозитар. Техният регистър сега е в БНБ и тя не иска да се откаже от тази дейност, защото тя й носи доходи. Близо 50 души се занимават с това в Централната банка и ако прехвърлим регистрацията в депозитара, ще се създадат противоречия. Според мен би било по-ефективно ДЦК да се търгуват на борсата, отколкото чрез досегашните аукциони.

Чия подкрепа смятате, че ви е нужна, за да постигнете планираното от ЮСАИД развитие на пазара?


- Трябва ни помощ от Държавната комисия по ценните книжа, за да не се получи втори ПроСофт, като отидем с проспект при тях следващия път. Всички са притеснени от това, че одобряването на този проспект отне толкова много време. Имахме разговори с някои от членовете на комисията, от които поискахме нещата да се движат по-бързо. Така ще окуражим много хора да започнат да мислят за преструктуриране на техните баланси, за емитиране на по-дългосрочни облигации, а след това може би - за емитиране на акции. Трябва обаче да се покаже, че системата работи. Сега има едно усещане, че усилието не си заслужава, че системата не работи, че няма капиталов пазар. Ние ще се опитаме да обясним, че това не е вярно, и да подтикнем дружествата да опитат. Възнамеряваме да помогнем при изготвянето на проспекта на емитентите и да ги обучим на правилата за разкриване на информация. Всичко, което правим, ще бъде безплатно, защото разходите се покриват от американското правителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във