Банкеръ Daily

Общество и политика

На 30 април изтича срокът за подаване на декларациите за условията на труд

Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че на 30 април изтича срокът за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, който тече от началото на годината. 

Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 г. предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. За неподаване на декларация се носи административнонаказателна отговорност. С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, по инициатива на Инспекцията по труда от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.

До момента в инспекцията са подадени около 7200 декларации. Това е под 1/5 от очакваните между 40 000 и 50 000 декларации. Подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във