Банкеръ Weekly

Общество и политика

МВФ ПРЕГРЯ, ПРЕДИ ДА СТОПЛИ

Представителят на МВФ у нас Питър Стела получи бойното си кръщение в преговорите между Фонда и правителството за новото тригодишно споразумение. Целта на това споразумение, според него, е постигането на конкурентоспособна икономика. А това, както той самият призна, е една трудна цел и е възможно да не бъде постигната за три години. Споразуменията с такава продължителност са относително нова мода в МВФ - в момента Фондът води преговори за подобни споразумения с Украйна и Русия.


Дългосрочното договаряне с Фонда е важно за България по две причини. От една страна, финансирането на МВФ ще осигури стабилност на платежния ни баланс и безпроблемно обслужване на външните задължения. Очакванията са за трите години да получим между 750-900 млн. долара. От друга, споразумението ще бъде добър знак за чуждестранните инвеститори.


В началото на миналата седмица Ан Макгърк се срещна с представители на синдикатите, които, излизайки от сградата на БНБ, дадоха воля на силното си разочарование. Според председателя на КНСБ д-р Желязко Христов синдикалистите са били принудени да изслушат лекция по базисна икономика. Ръководителката на мисията на Фонда е показала графики на Националния статистически институт, според който средната месечна заплата у нас е 150 щ. долара. На искането за повишаване на заплатите Ан Макгърк отговорила, че нивото на доходите се развива брилянтно, а сегашният механизъм за определяне на доходите позволява те да се увеличават.


Вицепрезидент на КТ Подкрепа Димитър Манолов е предупредил, доходите трябва да се повишат, защото в един момент нещата могат да излязат от контрол. Но синдикатите може би забравят, че сме във Валутен борд. А неговите правила са всеки да получава толкова, колкото е изработил. При това положение в предприятията, които са губещи или на държавна субсидия (БДЖ, топлофикацията и градският транспорт), заплатите едва ли трябва да нарастват чувствително.


В сряда Ан Макгърк проведе среща с икономическия екип на правителството и с шефовете на БНБ. След нея тя определи като основна цел на новото споразумение премахването на препятствията пред ръста на икономиката. А това вече е нов куплет в старата й песен за стабилизацията.


Според вицепремиера Александър Божков на срещата е била очертана матрицата на споразумението. Тя включва до болка познатите теми като социалната политика, ниво на доходите, приходите от приватизацията, данъците и, разбира се, плановете за това, как трябва да изглежда бюджетът през следващите три години.


Най-важната тема на сегашните преговори е ходът на структурната реформа. Според Фонда приватизацията на предприятията и на банките не върви с желаните темпове, а това намалява очакваните приходи от чуждестранни инвеститори и забавя ръста в икономиката. Причините са в недобрата среда за бизнес у нас, неустановената и често противоречаща си законодателна база, високата престъпност, неефективната правораздавателна система, тромавата и прекомерно бюрократизирана администрация, корупцията. Проблеми, които правителството трябва поне отчасти да реши с реформата в съдебната система и със закона за държавния служител.


Според добре информирани източници по време на разговорите са били разисквани и по-конкретни теми. Обсъждано е евентуалното намаляване на ДДС. Промените на този данък са много важни за бюджета, защото той генерира най-голяма част от приходите. Питър Стела заяви, че сегашната ставка е била приета в един кризисен период. Министрите са пожелали ставка от 18%, но според експертите на Фонда промяната трябва да бъде по-плавна - намаляване на 20% от догодина, и с още 2% от началото на 2000 година. Този вариант ще бъде приет от Фонда само при положение, че икономиката ни постигне ръст от 4-5 % през следващите две години.


На срещата са дискутирани и евентуални промени в облагането с данък за облагане на физическите лица. В момента средната тежест на това задължение е около 18 процента. Вариантът е скалата да бъде така коригирана, че процентът да достигне петнадесет.


Като безспорен хит на тези преговори се оформя въпросът за евентуалното прегряване на икономиката. Как нещо, което още не е почнало да стопля, може да прегрее, е въпрос, на който експертите на Фонда още не са отговорили. Прегряване се получава, когато инвестициите в дадена икономика са големи, но не носят възвръщаемост. Последствията са изтичане на капитали и оттам икономически срив. На това изпитание есента беше подложена икономиката на азиатските държави.


Притеснението на Фонда у нас е свързано с изразеното от нашето правителство намерение да финансира инфраструктурните проекти с бюджетни средства. Проектите от този тип са все още на хартия и е трудно да се каже кога по тях ще започне активна работа. Ан Макгърк обаче е поискала от кабинета пълен списък на инфраструктурните проекти за следващите три години. Към него трябва да се приложи и разбивка, от която да стане ясно какви са очакванията за нужните финанси и кой ще ги осигури. Всъщност размерът на финансирането, което държавата ще даде за определени проекти, ще зависи от очакванията за бюджетните приходи и разходи за 1999 година. Добре е да припомним, че за следващата година държавата трябва да се ангажира и да постигне бюджет без дефицит. За финансиране на инфраструктурни проекти може да се отдели само част от превишението на бюджетните приходи над разходите. Затова този път министерството на Муравей Радев трябва да си направи много точно сметката. Тя трябва да е готова в най-скоро време и да бъде одобрена от емисарите на Фонда.


Очаква се в края на тази седмица да бъде готов текстът на писмото за намеренията на правителството, а преговорите за тригодишното споразумение да завършат в началото на есента. Не трябва да забравяме, че всеки, който досега се е опитал да направи прогноза за такъв период от време, се е провалил. Но както знаем, у нас никога не е късно да се случи чудо - дори и икономиката да прегрее, преди да стопли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във