Банкеръ Weekly

Общество и политика

МВФ ОСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СИ ПОВЯРВА

Толкова мед и масло никога не са текли в ефира, колкото след приключването на последната мисия на МВФ в България. Веднага след като Юха Каконен отпътува от страната, вицепремиерът Петър Жотев събра - на 4 юли, в голямата заседателна зала представителите на българския бизнес, за да ги запознае с постигнатите успехи по време на преговорите с Фонда. В разговора, макар и с малко закъснение, се включи и премиерът Иван Костов. Облечен в стилен сив костюм, той влезе в залата, придружен от председателя на парламентарната Икономическа комисия Никола Николов, чиято синя памучна риза на едро каре силно контрастираше с официалния вид на останалите участници в срещата.


Жотев и Костов стегнато описаха придобивките за насърчаване на българският бизнес, които правителството успя да извоюва в преговорите с МВФ. Премиерът информира, че мерките за намаляване на данъчната тежест (виж. таблицата) ще лишат бюджета от 507 млн. лв. приходи.


Тези средства правителството преотстъпва най-вече на фирмите и разчита на тяхната подкрепа, за да осъществи програмата си за икономически растеж, заяви Костов, като отбеляза, че ако през 2001 г. приходната част на бюджета оправдае очакванията, правителството ще вземе решение корпоративно-подоходният данък за фирмите с печалба над 50 хил. лв. допълнително да бъде свален от 20 на 15 процента. Така данъчните ставки за големи и малки фирми, както и данъкът върху дивидентите ще се изравнят. Премиерът не пропусна да отбележи, че България ще се нареди сред страните от Източна Европа с най-ниски ставки по данъка върху печалбата.


Разчитаме, че по този начин ще успеем да привлечем чуждестранните инвеститори в България, каза Иван Костов.


Петър Жотев пък обърна внимание, че данъчноосигурителната тежест също ще намалее и това ще облекчи предприемачите повече, отколкото намаляването на данък печалба.


Срокът за връщане на ДДС ще бъде съкратен от шест на четири месеца, което ще стимулира бизнеса. Що се отнася до дребните предприемачи, правителството е решило да отмени плащането на допълнителен патентен данък при откриването на работно място.


Представителите на бизнеса пък в един глас поздравиха Иван Костов и заместника му Петър Жотев за постигнатите успехи и ги увериха в своята подкрепа. Професионалните коментари по договореностите с МВФ и по проблемите на бизнеса отстъпиха на заден план.


Пропагандата за постигнатия от правителството успех продължи и на следващия ден - 5 юли, когато премиерът отчете резултатите от преговорите с МВФ пред парламента. Гражданството обаче едва ли ще си даде сметка, че при тези преговори

правителството бе обречено да успее

тъй като Юха Каконен и останалите представители на МВФ вече не могат да си позволят прецедент - тригодишното споразумение с България да претърпи провал малко преди да изтече срокът му. Самият Фонд има достатъчно противници по света, а за неговите служители е важно да отчетат успех пред началниците си и пред международната финансова общност.


При всички условности, които съпътстват такова заключение, резултатите от преговорите с последната мисия на МВФ могат да се нарекат успешни. И при все че финансовият министър не бе на срещата с бизнесмените, компромисите в данъчната политика, постигнати при преговорите с Фонда, дадоха основание на мнозина да смятат, че заслугата на успеха е на

Муравей Радев

и неговите подчинени. На тях се падна задачата да участват в заключителната пресконференция на МВФ, но те останаха малко встрани от медийния шум по случай победата. Успехът с намаляването на данъците обаче ще остане само в правителствените архиви, ако гражданите и фирмите не почувстват, че отънелите им джобове и сметки са се понапълнили. В момента икономическата картина в страната може да се опише с изречението

Стабилност на границата на бедността

Правителството смята да запази тази стабилност и през следващата година при увеличен реален ръст на БВП (виж. таблицата). То очаква през 2001 г. два пъти по ниска инфлация в сравнение с тази, която ще трябва да понесем през 2000 година. Освен това е предвидено дефицитът по текущата сметка спрямо БВП да бъде по-малък, което означа, че държавата разчита да намалее отрицателното търговско салдо и да се увеличат чистите валутни приходи от туризма и от услугите. Това е доста амбициозна задача, като се има предвид, че към април тази година дефицитът по текущата сметка и отрицателното търговско салдо са в пъти по-големи в сравнение със стойностите им отпреди година. Това трябва да наведе на мисълта, че правителството наистина залага на драстично увеличаване на износа и на чистите валутни постъпления от туризъм и услуги. И може би точно на тях се гради надеждата, че през 2001 г. дефицитът по текущата сметка спрямо БВП ще падне с над 13.3% в сравнение с този, който очакваме да постигнем в края на 1999 година.


Ами ако прогнозите не се сбъднат?


За бизнесмените намалението на данъчните и осигурителни ставки и съкращаването на срока за връщане на ДДС наистина са облекчение. Някои от тях обаче смятат, че е по-добре държавата вместо да намалява ставките, да признае за разход лихвените плащания по кредитите, които ползват фирмите, както и да им позволи по-бърза амортизация на основните производствени средства. Освен това нищо не пречи в името на привличането на чуждестранни инвеститори да се свали и данъкът върху дивидента, който в момента е 15 процента? Някои от заместниците на Муравей Радев смятат, че трябва да се върви към унифициране на данъчните ставки. Тогава защо ДДС не падне от 20 на 15% или поне не се въведат различни данъчни ставки за различните услуги, каквато е практиката в много европейски държави.

Икономиката може да се стимулира

не само с данъчни облекчения. Управляващите ясно дадоха да се разбере, че за намаляването на безработицата и за повишаването на благосъстоянието на население те ще разчитат и на малкия и средния бизнес. Само че той се нуждае от четири неща: достъпни условия за кредитиране; намаляване на патентните данъци и на многобройните лицензи и разрешения; на ефективна администрация и на платежоспособно население. Правителството обещава да намали броя на разрешенията, лицензите и патентите. По-голямата част от чиновничеството обаче още дълго ще продължи да прилага познатия административен рекет, независимо дали заплатите му ще бъдат увеличени с 10%, или ще бъдат удвоени. Правителството обаче избра да подпомогне държавните служители от 1 октомври, а по-малко нуждаещите се пенсионери - чак от началото на следващата. За самотните майки никой и дума не обели.

Банките още дълго няма да дават кредити

От началото на годината до края на май кредитите за граждани и за частни предприятия са се увеличили с 300 млн. лв. - крайно недостатъчно, като се има предвид, че през цялата минала година ръстът на заемите бе 600 млн. лв. и това не доведе до някакво видимо съживяване в икономиката.


Активизиране на кредитирането не може да се очаква при сегашното законодателство, което продължава да закриля неизправните длъжници. Освен това населението и повечето фирми все още броят стотинките, за да оцелеят, и съвсем не им е до това да държат парите си на депозит в банка. Всеки ученик по икономика обаче знае, че ако вложенията в банките не се увеличат и не станат по-дългосрочни, няма откъде да дойдат пари за отпускане на инвестиционни заеми.


Освен това най-големите български банки наскоро смениха или сменят собствениците си, а това е свързано с преструктуриране на управлението и на дейността им. Тези процеси обикновено отнемат близо две години.


В меморандума си до МВФ правителството се е ангажирало през следващата година да подготви

за приватизация и Банка ДСК

- един от големите заемодатели за населението и за малкия и средния бизнес. Откриването на банкова приватизационна процедура обаче по правило е придружено с ограничаване на заемите. Така че през следващата година и Банка ДСК няма да е отличник в кредитирането.


Излиза, че за да оцелеят, много фирми ще са принудени да останат в сферата на

сивата икономика

Нищо че вицепремиерът Петър Жотев ги призова да прекратят маймунския бизнес, да излязат на светло или да напуснат България. С големите полумафиотизирани структури правителството дълго време няма да може да се справи. Много от висшите чиновници имат доста прегрешения, които са достояние именно на хората от подобни съмнителни групировки.


Реалистично погледнато, при сегашната ситуация в България данъчните облекчения едва ли ще доведат до чувствително разширяване на данъчната основа и до по-големи бюджетни приходи през следващата година. А управляващите разчитат постъпленията в хазната да не намаляват - иначе бюджетът няма да се върже с дефицит от 1.5%.


Правителството ще бъде изправено пред

огромно предизвикателство през 2001 година

В момента в бюджета има излишък от 507 млн. лева. Над 200 млн. лв. от тях ще отидат за финансиране на инвестиционни проекти, които трябва да създадат около 55 хиляди работни места. Освен това от 1 октомври 2000 г. средната заплата в бюджетния сектор ще бъде увеличена с 10%, обмисля се и раздаването на 13-а работна заплата и коледна пенсия. Големи суми ще бъдат насочени и към цял куп програми за заетост и за социално подпомагане. Допълнителни субсидии ще бъдат отпуснати за преструктурирането на БДЖ и топлофикациите.


Така

излишните пари в бюджета

за тази година ще бъдат наместени. Но през следващата споменатият излишък вече няма да го има - заради намалените данъци. Дали тогава приходите в бюджета ще стигнат, за да се покрият всички предвидени разходи, без да е необходимо да се увеличи бюджетният дефицит? Засега е ясно само, че правителството е обещало на МВФ да запази съотношението на разходите към БВП в същото съотношение, в което са заложени в бюджета за 2000 година.

За да се застрахова от неприятни изненади

кабинетът на Иван Костов е предвидил до средата на 2001 г. да използва до 90% от сумите, предвидени за инвестиции и за субсидии, както и да намали броя на чиновниците с 8.9 процента. Освен това той убеди Юха Каконен и неговите експерти, че ще успее да извърши

дълбоки структурни промени в енергетиката

Ще се приватизират производствените и електропреносните дружества, ще бъдат намалени разходите на Националната електрическа компания и на отделните топлофикационни дружества. Неефективните топлофикации ще бъдат затворени. Субсидии ще получат само осем централи, които дават надежда, че могат да заработят на печалба. За три дружества субсидиите ще бъдат спрени през следващия отоплителен сезон, а за още осем - в рамките на една година.

Субсидиите в бюджета

за 2000 г. обаче ще бъдат по-големи от предвидените: вместо 38 млн. - 91 млн. лв., за да се помогне на топлофикациите да изчистят огромните просрочени дългове, които са натрупали, особено към Булгаргаз. Но през 2001 г. те ще бъдат намалени, обещава правителството, при това без да се налага увеличение на цените на парното.

Булгаргаз

също трябва да положи доста усилия, за да осигури планираните приходи в бюджета от дейността си. Досега около 40% от старите задълженията на компанията са погасени.


С изпълнението на мерките за топлофикациите нивото на събираемостта на текущите вземанията на газовия монополист трябва да се увеличи от 93 на 95 процента. Паралелно с това правителството трябва да продължи преструктурирането на Булгаргаз и да продава отделените от монополиста фирми.


Ако набелязаните в енергетиката мерки не бъдат изпълнени или се окажат неефективни, бюджетът няма да успее да събере планираните приходи и да удържи разходите в договорените с МВФ граници. Тогава правителството или ще трябва да увеличава бюджетния дефицит, или да преглътне факта, че няма да се размине само с 4% увеличение на цените на електроенергията за битови нужди, което се планира още от август тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във