Банкеръ Weekly

Общество и политика

МВФ НАМАЛИ НАТИСКА ЗА БАНКОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Членовете на борда на директорите на МВФ са приветствали бързото възстановяване на доверието в банковия сектор и подобрената ликвидност на българските кредитни институции. Те обаче са изразили опасенията си от факта, че българските банки все още нямат желание да отпускат заеми. Особено внимание е обърнато на необходимостта от усъвършенстване на управлението на кредитните институции и на банковия надзор. Освен това членовете на борда са признали, че скоростта на банковата приватизация зависи от интереса на инвеститорите, а не само от намеренията на правителството. Все пак от фонда напомнят, че кабинетът трябва да е съпричастен на процеса на раздържавяване на банките. Това са акцентите в официалните съобщения за резултатите от заседанието на борда на директорите на МВФ от 15 декември тази година, на което се е обсъждало изпълнението на подписаното с България пето стенд-бай споразумение.


Без съмнение сегашната позиция на за хода на банковата приватизация у нас доста се различава от тази, застъпвана в началото на месеца. Тогава от фонда препоръчаха на правителството при продажбата на банките да се даде приоритет на бързата смяна на собствеността пред цената, която инвеститорите предлагат. Съветът на директорите на БКК застъпи позицията, че ускоряването на банковата приватизация не означава продажба на безценица. Зад опозицията на банковия холдинг застана и управителят на БНБ Светослав Гаврийски. На банковата среща в Пловдив на 6 декември тази година той заяви, че е необходимо държавата да запази своето присъствие в някои големи кредитни институции, за да може чрез тях да осъществява своята политика. По този повод в броя си от 8 декември в. БАНКЕРЪ писа: Очевидно с МВФ трябва да се разговаря, за да се постигне съгласие по факта, че раздържавяването на банките не бива да се спуска на българското правителство като насрещен план...


Днес след последните информации от Вашингтон можем да сме оптимисти, че по отношение на банковата приватизация правителството и мисията на фонда ще се разберат.


При обсъждането на изпълнението на петото стенд-бай споразумение членовете на борда на директорите на МВФ са отчели и големия напредък на България в усилията й за финансова стабилизация и за провеждане на приватизацията и структурната реформа. Точно поради тези причини бордът на директорите реши да отпусне на страната четвъртия транш от около 85 млн. щ. долара от петото стенд-бай споразумение. Тази сума се равнява на 62 млн. специални права на тираж (СПТ).


Според официалната информация по време на обсъждането на отчета за България от общо 24-ма изпълнителни директори на Фонда са се изказали шестнадесет. Те са приветствали успешното изпълнение на програмата за реформи у нас, подкрепена от международната институция. Някои от директорите дори посочили, че българското правителство не само е изпълнило, а дори е преизпълнило много от задълженията, поети преди около пет месеца. Изказалите се обаче не са подминали обстоятелството, че страна се намира все още в начална фаза на стабилизация и препоръчвали на кабинета твърдост в политиката за въвеждане на строга финансова дисциплина спрямо държавните предприятия.


Същевременно МВФ обаче се опасява, че данъчната реформа може и да не доведе до очаквания ефект. От Вашингтон предупреждават, че непредвидените ползи от по-ниските лихвени плащания скоро ще бъдат изчерпани и следователно се налага предпазлив подход. Затова бордът на директорите на Фонда смята, че правителството трябва да поддържа твърда позиция в данъчната политика, за да се осигури средносрочна данъчна устойчивост. Както е известно, МВФ бе против въвеждането на каквито и да било данъчни облекчения. Непрекъснатата промяна в данъчното законодателство съща е предизвикало забележките на инвеститорите.


Директорите на МВФ са останали изненадани от прогнозираната за 1998 г. все още висока инфлация. Според Ан Макгърк, ръководител на мисията на МВФ за България, разчетът за 1998 г. отразява очакванията на експертите на Фонда за по-нататъшна корекция на относителните цени, поскъпване на валутата и повишаване на производителността в икономиката. От Вашингтон прогнозират, че през 1999 г. инфлацията в България ще се намали до около 10 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във