Банкеръ Weekly

Общество и политика

МУЛТИГРУП ОКОНЧАТЕЛНО СИ ВЗЕ ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ

Извънредното общо събрание на Ем Джи елит холдинг бе свикано от акционери, притежаващи 10% от капитала. Това е второто извънредно събрание за два месеца. На първото от надзорния съвет на холдинга бяха отстранени Радослав Ненов и Иван Колев.


В Зала N3 на НДК преобладаваха пълномощници - все хора на Илия Павлов, които механично гласуваха с многобройните си пакети акции. На дребните акционери бе предоставена лявата половина от залата, но и там имаше достатъчно преброители.


Според обявата в Държавен вестник събранието трябваше да започне точно в 10 часа на 3 септември, но липсата на капиталов кворум провали тези намерения. Към часа на откриването присъстваха едва 4.3 милиона акции, или 17% от уставния фонд, който е 22 милиона ценни книги. Затова то бе отложено за 11 часа същия ден, когато съгласно Търговския закон може да се проведе и без кворум.


Сбирката бе открита от главния секретар на Мултигруп Бойко Драганов, който гласуваше с 250 акции. До края й в залата не присъстваха повече от 4.8 милиона ценни книги, или 18-19% от уставния фонд, но пък стана ясно дяловото участие на Мултигруп.


Дневният ред включваше две точки: промени в устава на дружеството и избор на надзорен съвет. Акционерите, свикали събранието, предложиха в устава да залегне забрана за УС да се разпорежда с повече от 10% от активите на холдинга или да продава пакети с акции, представляващи мажоритарен капиталов дял в неговите предприятия, без съгласието на надзорния съвет. Офертата бе оспорена от изпълнителния директор Милена Ферер, която подчерта, че така ще се блокира работата на мениджмънта. Идеята обаче се хареса на Бойко Драганов. Възникна спор, който юристите на двете страни не успяха да уредят на място. Затова събранието бе отложено за 17 часа на следващия ден и спорещите страни получиха 24 часа за свободни дискусии.


В петък в залата присъстваха около 3.5 млн. акции, или с 1.3 млн. броя по-малко от предишния ден, и дневният ред бе претупан за час. Проектопромените в устава не бяха приети, старият надзорен съвет бе освободен от отговорност, а в новия влязоха Илия Павлов, Николай Вълканов, Ханс Щубер от Мултигруп Холдинг в Цуг, Швейцария, и Грегър Шорт от MG Finnance, Лондон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във