Банкеръ Daily

Общество и политика

МС даде имоти в центъра на София на две държавни структури

С решение на Министерския съвет Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) получават безвъзмездно държавни имоти в София.

Имотът, който се предоставя за управление на КПКОНПИ, се намира в район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 18 и представлява обособени части от сграда със застроена площ от 1213 кв. м. С решението се променя и неговият статут и от частна държавна става публична държавна собственост.

Предоставеният за управление на НБКСРС имот се намира на пл. „Света Неделя“ № 6 в район „Възраждане“ и включва части от административна и делова сграда.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във