Банкеръ Weekly

Общество и политика

МРЪСНИТЕ ПАРИ - ОТНОВО НА ПРИЦЕЛ


Най-накрая стана ясно за какво ще бъде използвано
Бюрото за финансово разузнаване. Досега се знаеха само предполагаемият
му адрес - Аксаков 31, и съставът му - 15 щатни служители.
Разведките ще имат една-единствена задача - да противодействат
на прането на пари. Според министъра на правосъдието и правната
евроинтеграция Васил Гоцев предстои съвсем скоро министърът
на финансите да назначи ръководителя на Бюрото за финансово разузнаване
и да започнат да се осъществяват ефикасно мерките срещу прането
на пари. А време няма. До 27 октомври всички лица, задължени
с въпросния закон да бъдат безплатни доброволни сътрудници на
Министерството на финансите - банки, инвестиционни посредници,
застрахователи, органи по приватизацията и приватизационни фондове,
пощенски служби, нотариуси, политически партии и данъчни органи,
трябва добросъвестно да изпратят на горепосочения адрес известната
им информация за изпирането на пари. Дотогава там трябва да има
някой, който да я приеме. Защото вече взе да омръзва, когато гражданите
и фирмите закъснеят да ги глобяват, а когато това прави държавата
- министрите да се извиняват.


Миналата седмица Министерският съвет прие правилника
за приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
С него се регламентират въпросите, свързани с идентифицирането
на клиентите, условията и реда на събиране, разкриване и съхраняване
на информация, приемането и утвърждаването на вътрешните правила
и контрола по прилагането на Закона за мерките срещу изпиране
на пари. Пране на пари има тогава, когато те са придобити
в резултат на предварително извършено престъпление, заяви
министър Гоцев. При съмнение за такива случаи задължените по закона
лица трябва да сигнализират в Бюрото за финансово разузнаване.
Дотук добре, нищо че съмненията са нещо доста субективно. Това,
което смущава обаче, е изискването към банки, застрахователни
дружества, финансови институции, инвестиционни дружества и други
да създават собствени специализирани служби, които да се поставят
в услуга на финансовото министерство. Те са задължени да събират,
обработват, съхраняват и разкриват информация за конкретните операции
или сделки, да събират доказателства относно собствеността на
имуществото, подлежащо на трансфер, да изискват сведения за произхода
на паричните средства или ценности - предмет на операциите или
сделките. С две думи - да шпионират своите клиенти, когато сделките
надхвърлят 30 млн. лева. По сегашния курс това прави под 18 000
щ. долара, колкото е цената на едностаен апартамент в центъра
на София. В противен случай на доброволните сътрудници
не само ще се налагат глоби, но ги заплашва и опасността да бъде
прекратена дейността им. Излиза, че българинът може да изнася
в чужбина до 10 000 щ. долара, но в България ще бъде разследван,
ако реши да си купи жилище.


Конфиденциалната информация ще се предоставя при
поискване от Бюрото за финансово разузнаване, когато то има съмнения
за изпиране на пари. Нещо, което също е твърде субективно. Създават
се сериозни предпоставки за тотално централизиране на икономическа
информация, ако това бюрото прибере под някакъв предлог архивите
на новите служби във всички структури, попадащи под контрола на
закона. В крайна сметка не ни остава нищо друго, освен да се надяваме,
че ако въпросният нормативен документ се окаже приложим (за разлика
от приетия преди две години), ще се спазва и неговият чл.7, ал.2.:
Събраните данни могат да се използват само за целите на
този закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във